Legionella-utbrott i stillastående vatten hanterades med Anolytechs miljövänliga system

Stena Fastigheter

Stena Fastigheters fastighetskomplex vid Fridhemstorget i Malmö drabbades efter en stor ombyggnad av Legionella-utbrott i stillastående vatten. Lösningen blev att installera svenska Anolytechs miljövänliga system. På Stena Fastigheter står hållbarhetsfrågor högt på agendan. När man drabbades av Legionella-utbrott efter ett stort ombyggnadsprojekt i Brahehus i Malmö var man därför angelägen om att hantera problemet på […]

Bjuvs kommun förebygger Legionella i äldreboenden med stöd av Anolytechs miljövänliga system

Bjuvs kommun

Bjuvs kommun hade problem med Legionella i ett äldreboende i en fastighet från 60-talet. Med Anolytechs miljövänliga system för löpande desinficering av vatten försvann problemen och därmed oron för Legionella bland brukare och anhöriga. Bjuvs kommun driver tre äldreboenden i egen regi i fastigheter uppförda på 60-talet. En detaljerad kartläggning framtagen av Tekniska förvaltningen i […]

Legionella-risken förebyggdes med svenska Anolytechs miljövänliga system i alla bostäder

Trelleborgshem väljer Anolytech

Trelleborgs kommunala bostadsbolag önskade att hyresgästerna skulle känna trygghet i att de ej riskerar att smittas av Legionella-bakterier i sina hem. Lösningen blev att installera Anolytechs miljövänliga system i samtliga bostäder. Ett ökande antal larm om Legionella-utbrott till följd av fler tester efter att EU-regler skärpts gjorde att kommunala bostadsbolaget TrelleborgsHem kände ett behov av […]

Dricksvattenanvändningen minskade med 75 miljoner liter per år med stöd av Anolytechs system.

Ystad reningsverk

Kommunen övervägde olika metoder för att rena utgående avloppsvatten från mikroorganismer och återanvända det inom Sjöhögs reningverk, innan man valde svenska Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten. Ystads kommun har löpande byggt om och ut sitt reningsverk i Sjöhög. I samband med den senaste ombyggnaden 2016 började man undersöka möjligheterna att bli självförsörjande på […]

Legionella-nivån för hög efter hetvattenspolning – svenska Anolytechs system sänkte den.

Sigfridsområdet

Region Kronobergs nya psykiatribyggnad fick problem med Legionella. Efter olika insatser kvarstod problemen. Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten sänkte nivån och har nu installerats även på Centrallasarettet i Växjö. Vid en rutinprovtagning våren 2021 upptäcktes förhöjda värden av bakterien Legionella i den nybyggda psykiatribyggnaden på Sigfridsområdet i Växjö. Region Kronoberg hetvattenspolade omedelbart samtliga […]

Sänkte både Legionella-risken och vattentemperaturen med 20° på två veckor med Anolytechs system.

Brorman fastigheter

Fastighetsbolaget Brorman hade problem med varmvattencirkulationen i en fastighet. Med Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten sänkte man skillnaden mellan in- och utvatten med 20 grader, samtidigt som oron för Legionella försvann. Brorman Fastigheter är ett företag familjeägt i fjärde generationen som äger hyresfastigheter i Malmö. I en av dem, ett s k sekelskiftshus […]

Legionellaproblemen i felbyggda kulvertar försvann med Anolytechs system för desinficering av vatten.

Kundcase fastighet

Bostadsrättsföreningen stod inför en miljoninvestering för att få bukt med legionella i kallvattenledningarna. Svenska Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten utan skadliga kemikalier löste istället problemet till en låg löpande kostnad. Bostadsrättsföreningen Abborren i Piteå upptäckte av en tillfällighet att man hade legionellaproblem. Det var när det lokala reningsverket rengjorde färskvattenledningar som medlemmar blev […]

Färre bakterier i vattnet med svenska Anolytechs miljövänliga desinficering

Ägg på Valla Rusthall

Kläckäggsproducenten Valla Rusthåll på Östgötaslätten hade problem med biofilm i vattenledningarna. Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten utan skadliga kemikalier löste problemen. På Valla Rusthåll i Väderstad på Östgötaslätten producerar Alexander Gideskog avelsägg som utvecklas till slaktkycklingar. Fjäderfädelen av gårdens verksamhet tillkom 1996, när Alexander far Bengt tog steget att bli kläckäggsproducent och byggde […]

Så förlängs hållbarheten på groddar med Anolytechs system för desinficering av vatten

Odling vattenbäddar

Odlingsföretaget Nyttogrönts problem med bakterier gjorde att rötterna på deras ekologiska groddar ruttnade. Lösningen blev svenska Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten utan skadliga kemikalier. På Nyttogrönt i skånska Munka-Ljungby odlas det inomhus året runt med målet att producera de bästa groddarna och skotten i Skandinavien.         Att odlingen är hydroponisk innebär att man […]

Biofilmen i vattenledningarna försvann med Anolytechs system för desinficering av vatten

Grisproducenten Mansdala Gård på Österlen hade problem med organismer som ledde till biofilm i vattenledningarna. Svenska Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten utan skadliga kemikalier löste problemen. Familjen Carlsson bedriver uppfödning av grisar på Mansdala Gård och två mindre gårdar i närheten. Ulrika och Sven-Olof köpte gården 1994 och bor i boningshuset byggt 1874. […]