Valhallabadet förebygger Legionella med Anolytech

Valhallabadet

Genom att implementera Anolytechs innovativa lösning har Valhallabadet, en av Skandinaviens största inomhusbad, framgångsrikt säkerställt ett bakteriefritt vatten och skapat en tryggare miljö för alla sina besökare. Valhallabadet, beläget i hjärtat av Göteborg och granne med Scandinavium, är ett av Skandinaviens största inomhusbad, med över en halv miljon besökare årligen. Med utbud av flera bassänger, […]

Efter bekräftat Legionella-utbrott behövde Riksbyggen, som sköter förvaltningen, snabbt hitta en lösning

Riksbyggen är ansvariga för driften i Varvet-Hägern

I Luleå fick man bekräftat Legionella-fall i bostadsrättsföreningen Varvet-Hägern. Riksbyggen som har uppdraget att förvalta fastigheten såg över alternativ som spolning av systemen men insåg snabbt att punktinsatser inte skulle lösa problemen. Förra året fick man ett bekräftat fall av Legionella i bostadsrättsföreningen Varvet-Hägern, vilket ställde föreningen och Riksbyggen inför en akut utmaning. De behövde […]

Lindbäcks Fastigheter valde att säkra sina fastigheter mot Legionella med Anolytechs lösning

Lindbäcks Fastigheter

I Piteå upptäckte Lindbäcks Fastigheter, efter att ha inlett regelbunden testning av vattenkvaliteten, att en av deras fastigheter hade för höga halter av Legionella. Företaget sökte därför snabbt efter en effektiv lösning för att åtgärda problemet. Lindbäcks Fastigheter AB, en del av Lindbäcks Group, är ett företag med en bred portfölj av både fastigheter och […]

Legionella-utbrott i stillastående vatten hanterades med Anolytechs miljövänliga system

Stena Fastigheter

Stena Fastigheters fastighetskomplex vid Fridhemstorget i Malmö drabbades efter en stor ombyggnad av Legionella-utbrott i stillastående vatten. Lösningen blev att installera svenska Anolytechs miljövänliga system. På Stena Fastigheter står hållbarhetsfrågor högt på agendan. När man drabbades av Legionella-utbrott efter ett stort ombyggnadsprojekt i Brahehus i Malmö var man därför angelägen om att hantera problemet på […]

Bjuvs kommun förebygger Legionella i äldreboenden med stöd av Anolytechs miljövänliga system

Bjuvs kommun

Bjuvs kommun hade problem med Legionella i ett äldreboende i en fastighet från 60-talet. Med Anolytechs miljövänliga system för löpande desinficering av vatten försvann problemen och därmed oron för Legionella bland brukare och anhöriga. Bjuvs kommun driver tre äldreboenden i egen regi i fastigheter uppförda på 60-talet. En detaljerad kartläggning framtagen av Tekniska förvaltningen i […]

Legionella-risken förebyggdes med svenska Anolytechs miljövänliga system i alla bostäder

Trelleborgshem väljer Anolytech

Trelleborgs kommunala bostadsbolag önskade att hyresgästerna skulle känna trygghet i att de ej riskerar att smittas av Legionella-bakterier i sina hem. Lösningen blev att installera Anolytechs miljövänliga system i samtliga bostäder. Ett ökande antal larm om Legionella-utbrott till följd av fler tester efter att EU-regler skärpts gjorde att kommunala bostadsbolaget TrelleborgsHem kände ett behov av […]

Dricksvattenanvändningen minskade med 75 miljoner liter per år med stöd av Anolytechs system.

Ystad reningsverk

Kommunen övervägde olika metoder för att rena utgående avloppsvatten från mikroorganismer och återanvända det inom Sjöhögs reningverk, innan man valde svenska Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten. Ystads kommun har löpande byggt om och ut sitt reningsverk i Sjöhög. I samband med den senaste ombyggnaden 2016 började man undersöka möjligheterna att bli självförsörjande på […]

Legionella-nivån för hög efter hetvattenspolning – svenska Anolytechs system sänkte den.

Sigfridsområdet

Region Kronobergs nya psykiatribyggnad fick problem med Legionella. Efter olika insatser kvarstod problemen. Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten sänkte nivån och har nu installerats även på Centrallasarettet i Växjö. Vid en rutinprovtagning våren 2021 upptäcktes förhöjda värden av bakterien Legionella i den nybyggda psykiatribyggnaden på Sigfridsområdet i Växjö. Region Kronoberg hetvattenspolade omedelbart samtliga […]

Sänkte både Legionella-risken och vattentemperaturen med 20° på två veckor med Anolytechs system.

Brorman fastigheter

Fastighetsbolaget Brorman hade problem med varmvattencirkulationen i en fastighet. Med Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten sänkte man skillnaden mellan in- och utvatten med 20 grader, samtidigt som oron för Legionella försvann. Brorman Fastigheter är ett företag familjeägt i fjärde generationen som äger hyresfastigheter i Malmö. I en av dem, ett s k sekelskiftshus […]