Riksbyggen är ansvariga för driften i Varvet-Hägern

Riksbyggen

PLATS

Bostadsrättföreningen Varvet-Hägern, Luleå

PROFIL

Riksbyggen, en ledande aktör inom fastighetsförvaltning med bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder. Sammantaget förvaltar man över 200 000 bostadsrätter runt om i Sverige.

BEHOV

Efter ett konstaterat Legionella-fall i bostadsrättsföreningen Varvet-Hägern behövde man snabbt hitta en effektiv och hållbar lösning för att motverka Legionella. Tidigare åtgärder hade begränsats till punktinsatser så som spolningar vilket inte erbjöd en långsiktig lösning och medförde en risk att problemet skulle återkomma.

LÖSNING

Efter installationen av Anolytechs system genomfördes nya prover på vattensystemet, vilka visade på en markant förbättring. Två månader efter installation var Legionella-värdena antingen omätbara eller signifikant lägre än tidigare.

Efter bekräftat Legionella-utbrott behövde Riksbyggen, som sköter förvaltningen, snabbt hitta en lösning

I Luleå fick man bekräftat Legionella-fall i bostadsrättsföreningen Varvet-Hägern. Riksbyggen som har uppdraget att förvalta fastigheten såg över alternativ som spolning av systemen men insåg snabbt att punktinsatser inte skulle lösa problemen.

Förra året fick man ett bekräftat fall av Legionella i bostadsrättsföreningen Varvet-Hägern, vilket ställde föreningen och Riksbyggen inför en akut utmaning. De behövde hitta en hållbar lösning för att säkerställa de boendes hälsa och välbefinnande.

 

Man kunde snabbt konstatera efter att ha gjort flera Legionella-tester att problemet var utbrett. Man mätte upp till över 10 000 CFU på flera platser. Robin Lahti, förvaltare på Riksbyggen och ansvarig för driften på Varvet-Hägern förstod att det inte skulle räcka med att endast spola systemen.

Citat Riksbyggen

”Man hade gjort spolning i området tidigare men jag insåg att vi skulle behöva titta på en mer permanent lösning. Vi började då kartlägga ledningar och vattensystem, se om vi hade några blindledningar, var rören kunde ligga för nära varandra och så vidare. Men vi förstod snabbt att aktuella ritningar inte var fullständiga och att det nästan var ett hopplöst uppdrag att få en komplett bild för en förening i denna storlek.” berättar Robin från Riksbyggen.

 

En lösning var snabbt på plats från att man bestämt sig

Man fick höra om Anolytech från en annan förening som haft liknande problem och man tog kontakt för att se vilka möjligheter som fanns. Sen gick det snabbt.

 

”Från att vi bestämde oss för att testa Anolytechs lösning gick det snabbt att få maskinen på plats, vi pratar om några dagar”, fortsätter Robin

 

Två månader efter installationen fick man godkända värden när man gjorde nya tester. Legionella-värdena var antingen omätbara eller signifikant lägre än tidigare.

 

Citat Robin Lathi Riksbyggen

 

”På 27 testade platser var det endast två som visade mätbara värden, och det högsta uppmätta värdet var bara 30 CFU jämfört med 10 000 CFU som uppmäts tidigare, en dramatisk förbättring.” fortsätter Robin.

Några var skeptiska om Anolytechs lösning skulle fungera

Trots en vis initial skepsis om effektiviteten har resultatet från Anolytechs lösning varit övertygande. Systemet har inte bara visat sig vara effektivt i att bekämpa Legionella utan har också bidragit till en ökad känsla av säkerhet och välbefinnande bland de boende.

 

Varvet-Hägern legionella-säkrar

Anolytechs system erbjuder en effektiv desinfektionslösning för ett brett spektrum av användningsområden. Systemet bygger på att deras unika desinfektionslösning AnoDes produceras på plats hos användaren i en anläggning som hyrs av Anolytech och som kopplas direkt till verksamhetens vattensystem. AnoDes tillverkas av endast vatten, salt och el där resultatet är en unik pH-optimerad hypoklorsyra med kraftfull bakteriedödande effekt.

 

Nya rutiner med regelbunden testning

Styrelsen i bostadsrättsföreningen och Riksbyggen planerar att fortsätta med regelbundna tester för att säkerställa att vattensystemet förblir fritt från Legionella. Den framgångsrika hanteringen av Legionella-utbrottet i samarbete med Anolytech understryker vikten av innovativa och hållbara lösningar i fastighetsförvaltningen.

 

Denna erfarenhet visar att det är möjligt att snabbt och effektivt adressera även de mest utmanande problemen, vilket skapar en tryggare och hälsosammare miljö för de boende.

Riksbyggen

PLATS

Bostadsrättföreningen Varvet-Hägern, Luleå

PROFIL

Riksbyggen, en ledande aktör inom fastighetsförvaltning med bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder. Sammantaget förvaltar man över 200 000 bostadsrätter runt om i Sverige.

BEHOV

Efter ett konstaterat Legionella-fall i bostadsrättsföreningen Varvet-Hägern behövde man snabbt hitta en effektiv och hållbar lösning för att motverka Legionella. Tidigare åtgärder hade begränsats till punktinsatser så som spolningar vilket inte erbjöd en långsiktig lösning och medförde en risk att problemet skulle återkomma.

LÖSNING

Efter installationen av Anolytechs system genomfördes nya prover på vattensystemet, vilka visade på en markant förbättring. Två månader efter installation var Legionella-värdena antingen omätbara eller signifikant lägre än tidigare.

Sammanfattning

  • Kraven på minskad kemikalieanvändning är höga för aktörer inom livsmedelsindustrin och andra branscher med känsliga produkter och miljöer. Det är en avgörande anledning till varför allt fler aktörer väljer att samarbeta med Anolytech för att producera den miljövänliga pH-optimerade hypoklorsyran AnoDes på plats.
  • Ofarlig för människor och djur – hypoklorsyra ingår naturligt i immunsystemet hos människor och djur. AnoDes är pH-neutral och irriterar därför inte hud och slemhinnor. Den är heller inte korrosiv vid normal dosering.
  • Effektivt och miljövänligt – AnoDes är så effektivt att det räcker med en låg kontinuerlig dosering för att avdöda bakterier, virus, sporer och svampar. AnoDes framställs av vatten, salt och el och innehåller inga giftiga restprodukter och kan därför ledas direkt ut i avloppet.
  • Skyddande barriär året runt – Kontinuerlig tillförsel av små doser AnoDes i vattensystemet fungerar som en skyddande barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.
  • Testat och godkänt – Anolytechs system är idag installerat hos över 500 kunder inom olika branscher. AnoDes uppfyller tillämpliga europeiska standarder för desinfektionsmedel och är godkänt enligt Biociddirektivet artikel 95 samt av EGTOP för ekologisk odling.
  • Ekonomiskt – låg elförbrukning och saltkostnad ger låg driftskostnad vid platsproduktion av AnoDes. Dessutom minskar Anolytechs system förbrukningen av emballage och behovet av miljöfarliga transporter.
  • Performance Warranty – Anolytech ger funktionsgaranti på produktionen av AnoDes för att du som kund skall känna dig trygg med att ditt system fungerar under hela hyresperioden.
Anolytech systemet
Systemet
Anolytech certifikat
Certifikat

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here