Legionella

Förebygger utbrott av Legionella

Duschutrymmen, toaletter, spa-anläggningar och kök där matvaror hanteras och sköljs, löper alla risk att angripas av Legionellabakterier. Men varför vänta på att det ska hända och då behöva åtgärda det med potentiellt stora kostnader som följd? Anolytechs miljövänliga system desinficerar i stället dricksvattnet förebyggande och kontinuerligt så att Legionellabakterier aldrig kan få fäste och sprida sig.

Risker i vattensystemet

Legionellabakterier kan bland annat orsaka legionärssjuka som är en allvarlig form av lunginflammation. Bakterierna sprids till lungorna via vattendimma, dvs när vattenstrålar slås sönder i t ex duschmunstycken, luftblandare på vattenkranar och bubbelbad.

Så sprids Legionella

Anodes avdödar effektivt bakterier, virus, sporer, svamp och andra oönskade mikroorganismer, samt hindrar tillväxt av biofilm i vattenledningarna. Den konstanta närvaron av AnoDes fungerar även som en trygg barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå. AnoDes är ofarlig för människor och djur och påverkar heller inte vattnets lukt eller smak.

Otillräckliga och ohållbara åtgärder

De desinfektionsmetoder som traditionellt funnits att tillgå har dels inneburit användning av skadliga kemikalier för att avdöda bakterierna, samt dels att delar av vattensystemet kan behöva bytas ut då de kontaminerats. Dessutom ger metoderna upphov till ett enormt slöseri med vatten för att spola rent vattensystemet i efterhand.
    Att spola systemet med hett vatten är heller inte tillräckligt då spolningen inte åtgärdar bakterier i systemets ändpunkter, som duschslangar, duschmunstycken och kranar. Har vattensystemet även problem med biofilm, innebär det att bakterierna kan få fäste i biofilmen där de förökar sig och sprids till det omgivande vattnet.

Stora kostnader

Ett Legionellautbrott är inte bara potentiellt farligt för människors hälsa, utan är ofta tidskrävande och kostsamt för fastighetsägaren att åtgärda. Och för de som bedriver verksamheter i fastigheten kan utbrottet innebära stora ekonomiska problem, både i direkt inkomstbortfall och skadat renommé, om de behöver stänga för sanering.

En fråga om trygghet

Att kunna garantera ett bakteriefritt vatten är ett grundkrav i en fastighet eller offentlig miljö. Besökare och brukare ska kunna känna sig trygga att använda och dricka vattnet utan risk att få i sig ohälsosamma och skadliga bakterier. Anolytechs miljövänliga desinfektionslösning AnoDes avdödar bakterierna effektivt men är ofarlig för människor och djur. AnoDes påverkar heller inte vattnets lukt eller smak.

Fastighetsägarens ansvar

Enligt EU:s dricksvattendirektiv, som införlivats i Livsmedelverkets föreskrifter (2001:30), är varje fastighetsägare skyldig att kvalitetssäkra dricksvattnet genom frekventa kontroller och analyser. Med AnoDes ständigt närvarande i vattnet, minskar riskerna för Legionellautbrott radikalt och det blir enklare att kvalitetssäkra vattnet.

Doseringsstyrkor för anodes