Stena Fastigheter

Stena Fastigheter

ÄGARE

Stena Fastigheter

PLATS

Brahehus vid Fridhemstorget (Malmö)

PROFIL

Ett av Sveriges största privata fastighetsbolag med 25 000 bostäder och 2 000 lokaler i storstadsregionerna. Brahehus är ett centralt beläget affärs-, kontors- (läkarmottagning) och bostadshus med 9 518 kvm i sju våningar uppfört i slutet av 50-talet.

BEHOV

Problem med Legionella uppstod i samband med ett större ombyggnadsprojekt där nya vattenledningar installerades parallellt med gamla uttjänta stammar. Vattenrotationen i de nya ledningarna blev för låg, vilket ledde till stillastående vatten där Legionella-bakterier frodades.

LÖSNING

Efter att Anolytechs system installerats på fastighetens invattenledning har källan till Legionella och därmed problemen försvunnit.

Legionella-utbrott i stillastående vatten hanterades med Anolytechs miljövänliga system

Stena Fastigheters fastighetskomplex vid Fridhemstorget i Malmö drabbades efter en stor ombyggnad av Legionella-utbrott i stillastående vatten. Lösningen blev att installera svenska Anolytechs miljövänliga system.

På Stena Fastigheter står hållbarhetsfrågor högt på agendan. När man drabbades av Legionella-utbrott efter ett stort ombyggnadsprojekt i Brahehus i Malmö var man därför angelägen om att hantera problemet på ett miljövänligt sätt.

 

– Fastigheten är uppförd i slutet av 50-talet och det var dags för stambyte. Vi valde att installera nya vattenledningar parallellt med de gamla stammarna. När installationen var klar visade det sig tyvärr att vi fick problem med stillastående vatten där Legionella-bakterier frodades, säger Jonas Larsson, miljöchef på Stena Fastigheter.

 

Man undersökte möjliga lösningar för att åtgärda problemen. Spolning övervägdes aldrig eftersom den ej hanterar källan till problemen och därmed måste upprepas löpande. Ofta upplever hyresgästerna obehag vid spolning med starka kemikalier, något man ville undvika.

 

Valet föll istället på Anolytechs innovativa system för löpande vattendesinfektion, eftersom det bedömdes kunna hantera källan till problemen genom att på ett miljövänligt sätt avlägsna skadliga bakterier i det vatten som släpptes in i fastigheten.

Löpande desinficering istället för punktinsatser

Man installerade Anolytechs utrustning som på plats producerar och doserar in AnoDes i fastighetens ingående vatten­anslutning (Point-of-Entry). Systemet desinficerar på ett miljövänligt sätt löpande vattnet, vilket gör att man kan sänka temperaturen på utvattnet i varmvattenledningarna samtidigt som man avdödar bakterier, virus och sporer.

 

– Vi hade precis genomfört ett stort ombyggnadsprojekt där vi bytt rör för vattnet i hela fastigheten. Det kostade mycket pengar och påverkade våra hyresgäster negativt. Att då gå in en gång till och bygga om vattenlednigssystemet för att få bort Legionella-problematiken kändes tufft. Att vi istället kunde lösa problemet med Anolytechs löpande desinficering känns tryggt och har underlättat både för oss och våra hyresgäster.

Certifiering bygger trovärdighet

När Anolytech startade verksamheten 2005 var många skeptiska till företagets nya miljövänligare metod för att löpande desinficera vatten med hypoklorsyra utan skadliga kemikalier. Idag banar en allmänt ökande miljömedvetenhet väg för ett teknikskifte från kemikaliebaserad till Anolytechs miljövänliga metod för desinficering.

 

Det miljövänliga är en konsekvens av att AnoDes är en unik pH-optimerad hypoklorsyra framställd av endast vatten, salt och el som avdödar bakterier, virus, mögel, svampar och sporer genom alkoholfri desinfektion av vatten, händer och ytor.

 

AnoDes används inom flera områden där man behöver bekämpa oönskade bakterier som t ex campylobakter, cyanobakterier, kolibakterier (E. coli) och legionella bl a för att det är mycket effektivt utan att vara farligt för människor och djur.

 

Att tekniken är certifierad enligt ledande standards för hand- och ytdesinficering samt godkänts enligt biociddirektivet, bidrar till ett ökande intresse från kunder inom vitt skilda sektorer som fastighet, agro, vård, utbildning och industri.

 

På bilden: Brahehus är ett centralt beläget fastighetskomplex uppfört i slutet av 50-talet på Fridhemstorget i Malmö.

Stena Fastigheter

ÄGARE

Stena Fastigheter

PLATS

Brahehus vid Fridhemstorget (Malmö)

PROFIL

Ett av Sveriges största privata fastighetsbolag med 25 000 bostäder och 2 000 lokaler i storstadsregionerna. Brahehus är ett centralt beläget affärs-, kontors- (läkarmottagning) och bostadshus med 9 518 kvm i sju våningar uppfört i slutet av 50-talet.

BEHOV

Problem med Legionella uppstod i samband med ett större ombyggnadsprojekt där nya vattenledningar installerades parallellt med gamla uttjänta stammar. Vattenrotationen i de nya ledningarna blev för låg, vilket ledde till stillastående vatten där Legionella-bakterier frodades.

LÖSNING

Efter att Anolytechs system installerats på fastighetens invattenledning har källan till Legionella och därmed problemen försvunnit.

Sammanfattning

  • Kraven på minskad kemikalieanvändning är höga för aktörer inom livsmedelsindustrin och andra branscher med känsliga produkter och miljöer. Det är en avgörande anledning till varför allt fler aktörer väljer att samarbeta med Anolytech för att producera den miljövänliga pH-optimerade hypoklorsyran AnoDes på plats.
  • Ofarlig för människor och djur – hypoklorsyra ingår naturligt i immunsystemet hos människor och djur. AnoDes är pH-neutral och irriterar därför inte hud och slemhinnor. Den är heller inte korrosiv vid normal dosering.
  • Effektivt och miljövänligt – AnoDes är så effektivt att det räcker med en låg kontinuerlig dosering för att avdöda bakterier, virus, sporer och svampar. AnoDes framställs av vatten, salt och el och innehåller inga giftiga restprodukter och kan därför ledas direkt ut i avloppet.
  • Skyddande barriär året runt – Kontinuerlig tillförsel av små doser AnoDes i vattensystemet fungerar som en skyddande barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.
  • Testat och godkänt – Anolytechs system är idag installerat hos över 500 kunder inom olika branscher. AnoDes uppfyller tillämpliga europeiska standarder för desinfektionsmedel och är godkänt enligt Biociddirektivet artikel 95 samt av EGTOP för ekologisk odling.
  • Ekonomiskt – låg elförbrukning och saltkostnad ger låg driftskostnad vid platsproduktion av AnoDes. Dessutom minskar Anolytechs system förbrukningen av emballage och behovet av miljöfarliga transporter.
  • Performance Warranty – Anolytech ger funktionsgaranti på produktionen av AnoDes för att du som kund skall känna dig trygg med att ditt system fungerar under hela hyresperioden.
Anolytech systemet
Systemet
Anolytech certifikat
Certifikat

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here