Miljövänlig
Desinfektion
I fastigheter

Förebyggande desinfektion mot Legionella

Att hålla vattensystemet fritt från skadliga mikroorganismer och biofilm är ofta en utmaning. För även om det inkommande vattnet håller hög kvalitet, kan biofilm uppstå och bakterier som Legionella tillföras vattnet och sprida sig inne i fastigheten. Skulle det hända behöver drabbade miljöer

desinficeras samt utrustning som duschmunstycken bytas ut – med stora kostnader som följd. Allt detta kan undvikas med Anolytechs miljövänliga och förebyggande system för vattendesinfektion som effektivt avdödar bakterier och förhindrar tillväxt av biofilm.

Områden inom fastigheter

”Bästa sättet att åtgärda Legionella är att aldrig låta bakterierna få fäste från första början. Anolytechs system förebygger angrepp så att smittspridning aldrig uppstår. Dessutom sparas enorma mängder vatten eftersom rören inte behöver spolas som vid traditionell Legionellabekämpning.”

Cristian Sterning, försäljningschef Anolytech

Bidrar till följande FNs globala hållbarhetsmål