Förebyggande
Desinfektion
I fastigheter

Förebyggande desinfektion mot Legionella

Att hålla vattensystemet fritt från skadliga mikroorganismer och biofilm är ofta en utmaning. För även om det inkommande vattnet håller hög kvalitet, kan biofilm uppstå och bakterier som Legionella tillföras vattnet och sprida sig inne i fastigheten. Skulle det hända behöver drabbade miljöer

desinficeras samt utrustning som duschmunstycken bytas ut – med stora kostnader som följd. Allt detta kan undvikas med Anolytechs miljövänliga och förebyggande system för vattendesinfektion som effektivt avdödar bakterier och förhindrar tillväxt av biofilm.

Områden inom fastigheter

”Vi har ej haft problem med Legionella men utbrott kan få allvarliga konsekvenser för dem som drabbas. Vi ville att våra hyresgäster skall kunna känna sig trygga i sin boendemiljö och beslutade därför att ta krafttag för att i förebyggande syfte undvika att problem uppstår.”

Ricardo Klemensson, Fastighetschef på TrelleborgsHem

Bidrar till följande FNs globala hållbarhetsmål