Processvatten

Garanterat bakteriefritt processvatten

Många industrier använder stora mängder vatten i sina processer och det är då viktigt att vattnet är rent och bakteriefritt. Men att hålla processvatten bakteriefritt i en industriell miljö är inte sällan förenat med utmaningar.

 

Skulle bakterier leta sig in i vattensystemet kan det leda till ökade risker för medarbetarna, produktionsstopp, stora saneringsinsatser och onödiga kostnader.

 

Anolytechs miljövänliga och förebyggande desinfektionssystem gör att bakterier och andra encelliga mikroorganismer omedelbart oskadliggörs, vilket säkerställer ett funktionellt processvatten och en kontinuerlig produktion.

Förbättrar arbetsmiljön

Att processvattnet är bakteriefritt under hela produktionen gör att medarbetare som rör sig i miljöer med vatten och vattenånga kan känna sig trygga att vattnet inte sprider någon smitta.

 

Och eftersom vår desinfektionslösning AnoDes inte innehåller några farliga kemiska ämnen behöver medarbetarna heller inte hantera skadliga desinfektionsmedel som kräver skyddskläder och skyddsmask.

Bakteriefria utsläpp

Processvatten kan avledas till dagvattnet så länge det är lika rent som hushållens spillvatten. Om processvattnet är så pass förorenat att det kommunala reningsverket inte kan hantera det, måste det renas på plats i industriverksamheten innan det kan ledas vidare. Anolytechs system hjälper då till att säkerställa att vattnet som släpps ut är fritt från bakterier.

Doseringsstyrkor för anodes