Vad är anodes?

Platsproducerad pH-optimerad hypoklorsyra

Anolytechs desinfektionslösning AnoDes tillverkas av endast vatten, salt och el där resultatet är en unik pH-optimerad hypoklorsyra med kraftfull bakteriedödande effekt. AnoDes avdödar redan i små doser bakterier, virus, sporer, mögel och svamp, samt stoppar tillväxt av biofilm i vattensystem. 

 

Tillverkningen sker på plats hos användaren, och eftersom AnoDes inte innehåller några farliga kemikalier är desinfektionslösningen både miljövänlig och ofarlig för människor och djur. När AnoDes förbrukats återgår lösningen till sina beståndsdelar som är 99,5 % vatten och 0,5 % biologiskt nedbrytbar materia och kan följa med ut i avloppet. 

Anodes beståndsdelar

Användningsområden

I verksamheter som till exempel djurhållning, tillverkningsindustri, restaurang, hotell & spa, hydroponisk odling och annan livsmedelshantering, erbjuder Anolytechs system kontinuerligt skydd och trygghet genom att upprätthålla bakteriefritt dricks- och processvatten och därmed minska risken för smittspridning och kostsamma produktionsstopp. 

 

AnoDes kan även tappas på flaskor för desinfektion av ytor och rum samt för att tillverka egen handdesinfektion. Den färdiga lösningen är godkänd som hygienisk handdesinfektion enligt EN1500 och är mycket skonsam och torkar inte ut huden som alkoholbaserad handdesinfektion gör.

Fördelar med anodes

Därför är AnoDes så effektiv

Det är den noggrant kontrollerade pH-nivån som är grunden för den effektiva desinfektionsförmågan hos AnoDes. Ingen annan desinfektionslösning på marknaden kan styra pH-värdet i processen med samma precision, vilket innebär att Anolytech kan garantera effektiv vattendesinfektion oavsett kvaliteten på det inkommande tjänliga vattnet.

 

AnoDes angriper bland annat proteiner i mikroorganismernas cellmembran och förstör dem så att cellen brister och dör. Tack vare den direkta verkningsmekanismen spelar det heller ingen roll om bakterierna är resistenta eller multiresistenta mot antibiotika.

Cirkulär process

Kemin och tekniken bakom AnoDes

AnoDes framställs genom elektrolys där processen involverar applicering av likström med anod och katod-principen. Hypoklorsyran, som är en svag syra, bildas när klor löses i vatten och kan inte existera i ren form, utan endast som vattenlösning. 

 

Högst effekt uppnås när lösningen håller ett neutralt pH mellan 6 och 7. Anolytech använder sig av ett egenutvecklat system där pH-nivåerna styrs med mycket stor exakthet (pH 6,5). Därmed garanteras en kontinuerligt hög bakteriedödande effekt samtidigt som mängden salt i lösningen hålls på en låg nivå.

Ph styrning

Starkt forskningsstöd

Det finns starkt forskningsstöd för användningen av ”elektrolyserat” vatten för att avdöda bakterier och andra skadliga mikroorganismer. Bland annat har det visat sig vara effektivt mot de flesta vanliga bakteriepatogener såsom legionella, salmonella, e.coli, listeria, vibrio, staphylococcus aureus, MRSA, sporbildande bakterier och många vanliga virus (inklusive norovirus) samt svamp. Läs mer

Godkänd i EU

AnoDes uppfyller tillämpliga europeiska standarder för desinfektionsmedel och är godkänt enligt Biociddirektivet artikel 95. Även EU:s expertgrupp för ekologisk produktion, EGTOP, godkänner användning av elektrolyserat vatten i ekologisk produktion där desinfektionslösningen produceras på plats på det sätt som AnoDes gör.

 

 

Anolytechs system följer Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2022:12) om dricksvatten. Läs mer om standarder och intyg.

Anodes beståndsdelar

AnoDes sammansättning

Fördelar med anodes

Fördelar med AnoDes

Cirkulär process

Cirkulär process med AnoDes

Ph styrning

AnoDes är en pH-optimerad hypoklorsyra

Ph styrning

pH styrning

Doseringsstyrkor

Doseringsstryka AnoDes

Andra källor för information

Aktuella studier
Aktuella studier
Certifikat
Certifikat
Kunskapsbanken
Kunskapsbanken