Förebyggande
Desinfektion För
offentlig sektor

Förebygg smittspridning och spara vatten

Reningsverk, skolor och idrottshallar är alla kommunala verksamheter som på olika sätt kan dra nytta av Anolytechs miljövänliga desinfektionssystem. Genom att installera en anläggning från Anolytech kan smittspridning via vatten, rumsytor och händer undvikas i verksamheten. Vår unika

desinfektionslösning AnoDes fungerar förebyggande så att bakterier avdödas effektivt innan de hinner sprida sig, samtidigt som tillväxt av biofilm i vattensystemet förhindras. Den förebyggande effekten gör också att enorma mängder vatten kan sparas eller återvinnas.

Områden inom kommun

”Vår kommun har valt att börja använda AnoDes som ett sätt att återanvända 75 000 000 liter vatten årligen. Genom att producera ett tekniskt vatten att använda för de interna processerna kan vårt reningsverk avlasta kommunens dricksvattenproduktion.”

Driftchef för reningsverk i sydsvensk kommun

Bidrar till följande FNs globala hållbarhetsmål