Performance Warranty

Anolytechs Performance Warranty garanterar att systemet fungerar under hela hyresperioden. Våra medarbetare har genom åren doserat AnoDes i hundratals verksamheter och säkerställer att just er anläggning producerar rätt mängd AnoDes, i rätt styrka, och att rätt mängd doseras i dricksvattnet.

 

Vi servar och underhåller anläggningen i återkommande intervaller och meddelar när det är dags att fylla på förbrukningsmaterial. Vi finns alltid tillgängliga och vi övervakar och kontrollerar kontinuerligt anläggningen och dess funktioner.