Sigfridsområdet

Kronoberg psykiatribyggnad

ÄGARE

Region Kronoberg

PLATS

Sigfridsområdet, Växjö

PROFIL

Ny byggnad om 16 000 kvm2 för vuxenpsykiatri färdigställd 2020. Nominerad till Växjö kommuns Byggnadspris 2021.

BEHOV

2021 upptäcktes förhöjda halter av bakterien legionella i vattnet. Samtliga duschar och kranar hetvattenspolades. Ny provtagning påvisade legionella även i kallvattenledningar, varför annan metod för att hantera problemen eftersöktes.

LÖSNING

Leigonella-nivån är betydligt lägre efter att Anolytechs system togs i drift oktober 2021. Låga flöden på vissa håll gör att alla bakterier ej försvinner och man genomför därför informationskampanjer för att uppmuntra till spolning av kranar för cirkulation av vattnet. Utifrån goda erfarenheter i psykiatribyggnaden har även Centrallasarettet i Växjö utrustats med Anolytechs system.

Legionella-nivån för hög efter hetvattenspolning – svenska Anolytechs system sänkte den.

Region Kronobergs nya psykiatribyggnad fick problem med Legionella. Efter olika insatser kvarstod problemen. Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten sänkte nivån och har nu installerats även på Centrallasarettet i Växjö.

Vid en rutinprovtagning våren 2021 upptäcktes förhöjda värden av bakterien Legionella i den nybyggda psykiatribyggnaden på Sigfridsområdet i Växjö. Region Kronoberg hetvattenspolade omedelbart samtliga duschar och kranar för att minska risken för att någon skulle insjukna.

     Resultatet av en ny provtagning visade dock på Legionella-förekomst även i kallvattenledningar, vilket visade att vidtagna åtgärder ej löste problemen. 

     – Miljön är mycket speciell med patienter som vi behöver ta särskilda hänsyn till. Starka kemikalier funkar ej och vi behövde hitta ett sätt att hantera problemetiken som ej krävde större ingrepp i vattensystemet, säger Magnus Fransson, Avdelningschef Fastighetsteknik på Region Kronoberg.

     Man testade Anolytechs innovativa metod där en låg koncentration av miljövänlig AnoDes löpande produceras på plats där den används, automatiskt doseras i inkommande vatten och tar bort virus och bakterier. En viktig förutsättning för valet var att hypoklorsyran ej skulle störa provtagningar. Testet utföll väl och man valde att även installera utrustningen på Centrallasarettet.

Löpande desinficering istället för punktinsatser

Efterhand desinficerat vatten spolas genom ledningarna försvinner biofilmen på deras insidor, där bl a bakterier frodas. En förutsättning för att hålla bl a Legionella borta är dock just vattencirkulation, även om risken för att Legionella-problematiken återkommer är lägre vid användning av AnoDes jämfört med vid punktinsatser med miljöfarliga kemikalier.

     – Vi är nöjda med Anolytechs system och valde därför att installera det även i det större Centrallasarettet. Vi ser dock en utmaning i att säkerställa att vattnet ej står stilla i någon del av fastigheternas vattenledningar och att Legionela-nivån därmed kan stiga. Vi genomför därför informationskampanjer för att uppmärksamma personalen på behovet av att med jämna mellanrum spola tappställen.

Certifiering bygger trovärdighet

När Anolytech startade verksamheten 2005 var många skeptiska till företagets nya miljövänligare metod för att desinficera vatten med hypoklorsyra utan skadliga kemikalier. Idag banar en allmänt ökande miljömedvetenhet väg för ett teknikskifte från kemikaliebaserad till Anolytechs miljövänliga metod för desinficering.

     Det miljövänliga är en konsekvens av att AnoDes är en unik pH-optimerad hypoklorsyra framställd av endast vatten, salt och el som avdödar bakterier, virus, mögel, svampar och sporer genom alkoholfri desinfektion av vatten, händer och ytor. 

     AnoDes används inom flera områden där man behöver bekämpa oönskade bakterier som t ex campylobakter, cyanobakterier, kolibakterier (E. coli) och legionella bl a för att det är mycket effektivt utan att vara farligt för människor och djur.

Att tekniken är certifierad enligt ledande standards för hand- och ytdesinficering samt godkänts enligt biociddirektivet, bidrar till ett ökande intresse från kunder inom vitt skilda sektorer som fastighet, agro, vård, utbildning och industri.

Kronoberg psykiatribyggnad

ÄGARE

Region Kronoberg

PLATS

Sigfridsområdet, Växjö

PROFIL

Ny byggnad om 16 000 kvm2 för vuxenpsykiatri färdigställd 2020. Nominerad till Växjö kommuns Byggnadspris 2021.

BEHOV

2021 upptäcktes förhöjda halter av bakterien legionella i vattnet. Samtliga duschar och kranar hetvattenspolades. Ny provtagning påvisade legionella även i kallvattenledningar, varför annan metod för att hantera problemen eftersöktes.

LÖSNING

Leigonella-nivån är betydligt lägre efter att Anolytechs system togs i drift oktober 2021. Låga flöden på vissa håll gör att alla bakterier ej försvinner och man genomför därför informationskampanjer för att uppmuntra till spolning av kranar för cirkulation av vattnet. Utifrån goda erfarenheter i psykiatribyggnaden har även Centrallasarettet i Växjö utrustats med Anolytechs system.

Sammanfattning

  • Kraven på minskad kemikalieanvändning är höga för aktörer inom livsmedelsindustrin och andra branscher med känsliga produkter och miljöer. Det är en avgörande anledning till varför allt fler aktörer väljer att samarbeta med Anolytech för att producera den miljövänliga pH-optimerade hypoklorsyran AnoDes på plats.
  • Ofarlig för människor och djur – hypoklorsyra ingår naturligt i immunsystemet hos människor och djur. AnoDes är pH-neutral och irriterar därför inte hud och slemhinnor. Den är heller inte korrosiv vid normal dosering.
  • Effektivt och miljövänligt – AnoDes är så effektivt att det räcker med en låg kontinuerlig dosering för att avdöda bakterier, virus, sporer och svampar. AnoDes framställs av vatten, salt och el och innehåller inga giftiga restprodukter och kan därför ledas direkt ut i avloppet.
  • Skyddande barriär året runt – Kontinuerlig tillförsel av små doser AnoDes i vattensystemet fungerar som en skyddande barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.
  • Testat och godkänt – Anolytechs system är idag installerat hos över 500 kunder inom olika branscher. AnoDes uppfyller tillämpliga europeiska standarder för desinfektionsmedel och är godkänt enligt Biociddirektivet artikel 95 samt av EGTOP för ekologisk odling.
  • Ekonomiskt – låg elförbrukning och saltkostnad ger låg driftskostnad vid platsproduktion av AnoDes. Dessutom minskar Anolytechs system förbrukningen av emballage och behovet av miljöfarliga transporter.
  • Performance Warranty – Anolytech ger funktionsgaranti på produktionen av AnoDes för att du som kund skall känna dig trygg med att ditt system fungerar under hela hyresperioden.
Anolytech systemet
Systemet
Anolytech certifikat
Certifikat

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here