Banner partner
Banner partners mobil

Bli Business Partner med Anolytech!

Anolytech arbetar med ett ständigt växande nätverk av partners för att ge fler möjligheten att nyttja fördelarna med miljövänlig och effektiv desinfektion, samt sprida kunskapen om tekniken.

Vill du bli en av våra partners?

Anolytech har sedan 2005 utvecklat en hållbar och miljövänlig desinfektionsteknik baserad på vatten, salt och el som gör desinficering med skadliga kemikalier onödig. Produkten som Anolytechs system tillverkar är en pH-optimerad hypoklorsyra, AnoDes, som effektivt avdödar bakterier, virus, sporer, mögel och svamp samt stoppar tillväxt av biofilm i vattensystem.

 

AnoDes är EU-certifierat och används för desinficering av dricksvatten, processvatten och rumsytor. AnoDes kan användas för att säkra fastigheter mot t ex Legionella där vi är den ledande leverantören i Norden. Eftersom desinficeringen sker kontinuerligt kan man sänka temperaturen på varmvattnet utan att riskera bakterietillväxt och på så sätt göra en energibesparing.

 

Anolytech levererar idag desinfektionslösningar till lantbruk, livsmedelsindustrin, hotell och fastigheter samt offentlig sektor och sjukvård i Sverige och Europa.

 

AnoDes tillverkas på plats hos kunden i en anläggning som hyrs av Anolytech. Den hållbara cirkulära tillverkningsprocessen säkerställer kundens egen försörjning av desinfektion, samtidigt som den minimerar hantering av kemikalier, onödigt emballage och transporter av farligt gods.

 

Anläggningen levereras med ett serviceupplägg som inkluderar installation, service, reservdelar samt en funktionsgaranti.

 

Har du kunder som har behov av vår lösning? Hör gärna av dig så presenterar vi fördelarna med att vara partner till Anolytech och möjligheten att erbjuda en säker och effektiv lösning till era kunder.

 

Tillsammans kan vi bidra till ett tryggt och säkert vatten, där vi hjälper våra kunder att uppnå flera av de globala målen i Agenda 2030!

Våra partners idag

Vanliga frågor

Att arbeta med Anolytech innebär att du satsar på en framtidssäker och miljövänlig desinfektionslösning. Till skillnad från andra tekniker som ofta använder skadliga kemikalier och genererar osäkra biprodukter, använder Anolytech endast salt, vatten och el för att producera ett effektivt desinfektionsmedel på plats. Detta innebär minskad miljöpåverkan, ingen transport av farligt gods och mindre emballage.

 

Vårt system står ut genom sin energieffektivitet, låga driftkostnader och sin förmåga att effektivt bekämpa patogener inklusive Legionella. Utan att påverka smak eller lukt av vattnet.

 

Som partner kommer du att kunna erbjuda dina kunder denna lösning och blir på så sätt konkurrenskraftig på marknaden.

Att vara partner till Anolytech innebär att du ingår i ett samarbete där kunden erbjuds möjligheten att hyra Anolytechs desinfektionssystem. Vårt hyresupplägg är utformat för att vara enkelt och kostnadseffektivt. Dessutom behöver du som partner inte ligga ute med pengar eller ta finansiella risker.

 

Anolytech tillhandahåller både service och support, vilket säkerställer att systemet alltid fungerar optimalt och att dina kunder är nöjda. Detta inkluderar installation, service och tillhandahållande av reservdelar.

Anolytechs desinfektionssystem erbjuder en hållbar och miljövänlig lösning med snabbt resultat och låga investeringskostnader.

 

Genom att använda AnoDes, vår effektiva desinfektionslösning, kan era kunder:

 

– Förebygga Legionellautbrott: Kontinuerlig desinficering av vatten, vilket förhindrar att bakterier får fäste i vattensystemet och sprids, gör att kunden får ett säkert vatten.

 

– Uppfylla Skärpta Lagkrav: Med de skärpta EU-lagkraven är det nu ännu viktigare för fastighetsägare att säkerställa att deras vattensystem är fria från Legionella. Anolytechs lösning hjälper dem att uppfylla dessa krav genom kontinuerlig desinfektion och kvalitetssäkring av vatten.

 

– Minska Driftkostnader och Transporter: Eftersom AnoDes produceras på plats med endast salttabletter som extern komponent, minskas antalet transporter och behovet av hantering av kemikalier och emballage, vilket bidrar till lägre driftskostnader.

 

– Tillhandahålla En Säker Miljö: AnoDes är ofarlig för människor och påverkar inte vattnets lukt eller smak, vilket garanterar en säker och behaglig miljö för både personal och kunder.

 

Era kunder kan känna sig trygga med att de inte bara får ett säkert och rent vatten utan också bidrar till en hållbarare framtid genom att sänka temperaturen på varmvattnet och spara energi samt minska vattenanvändningen och därmed stödja de globala målen.

Som partner till Anolytech kan du förvänta dig en rad fördelar och möjligheter. Du blir partner till ett växande företag som är ledande inom sin nisch med innovativa och efterfrågade produkter.

 

Du kan räkna med konkurrenskraftiga marginaler och en samarbetsmodell som är utformad för att främja långsiktig framgång och lönsamhet för alla parter.

Om du är intresserad av att bli partner till Anolytech, kan du förvänta dig en affärsrelation som präglas av lönsamhet, enkelhet och glädje. Anolytech värdesätter sina partners och strävar efter att erbjuda bästa möjliga service.

 

Genom att arbeta med Anolytech får du tillgång till deras innovativa lösningar och produkter, samt stöd och utbildning för att du ska kunna lyckas och växa på marknaden.

Kontaktformulär

Christian L

Christian Lagerblad Kontaktperson partners Sverige

Stefan Eriksson

Stefan Eriksson
Kontaktperson partners EU

Christian L

Christian Lagerblad Kontaktperson partners Sverige

Stefan Eriksson

Stefan Eriksson
Kontaktperson partners
EU

Relevanta länkar

Desinfektionssystmet
Systemet

Desinfektionssystemet

Vad är AnoDes
Vad är AnoDes

Vad är AnoDes

hållbar desinficering
Hållbar

Hållbar desinficering

våra certifikat
Certifikat

Våra certifikat

Ladda ner whitepaper energi
Ladda ner här
Legionella-säkrad fastighet symbol