ytdesinfektion

Effektiv ytdesinfektion

AnoDes kan tappas på flaska direkt från tillverkningsanläggningen och användas till att desinficera olika ytor som golv, väggar, arbetsytor och lösa föremål (samt även som alkoholfri handdesinfektion).

 

AnoDes avdödar 99,9% av bakterier och mikroorganismer och är godkänd för ytdesinfektion enligt EN1397. 

Förbättrad arbetsmiljö

AnoDes tillverkas av endast vatten, salt och el. Det innehåller således inga skadliga kemikalier och bidrar därför till att förbättra arbetsmiljön för medarbetare som annars behöver hantera desinfektionsmedel som kräver skyddskläder och munskydd.

 

Eftersom AnoDes produceras på plats har verksamheten alltid tillgång till egen desinfektion, vilket i sin tur sparar pengar då annat desinfektionsmedel inte längre behöver köpas in och transporteras.

Appliceringsmetoder

Vid desinfektion av ytor kan appliceringen göras för hand med sprayflaska eller med högtryckstvätt. Ska hela rum desinficeras kan en dimningsmaskin som avger torrdimma vara att rekommendera.

 

Dimman med AnoDes sprider sig i rummet och avdödar effektivt bakterier och virus på rummets ytor. Anolytech erbjuder en dimningsmaskin som är godkänd enligt EN17272 för maskinell automatiserad luftburen rumsdesinfektion.

Doseringsstyrkor för anodes