Certifikat

EN Standarder

EN 1500 – HANDDESINFEKTION

Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel- Hygiensk handdesinfektion.

EN 13727 – ANTIBAKTERIELL EFFEKT/SALMONELLA

Kvantitativt suspensionsprov för den antibakteriella effekten inom hälso- och sjukvården med goda resultat på bland annat Salmonella.

EN 13624 – FUNGICID OCH JÄSTAVDÖDANDE EFFEKT

Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den fungicida och jästavdodande effekten inom hälso- och sjukvården

EN 17272 – LUFTBUREN RUMSDESINFEKTION

Kvantitativt test för maskinell automatiserad luftburen rumsdesinfektion.

EN 14476 – VIRUSAVDÖDANDE EFFEKT/ CORONAVIRUSFAMILJEN

Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av virusavdödande effekt inom medicinområdet. Testad på flera virus samt coronavirusfamiljen.

EN 13623 – EFFEKT MOT LEGIONELLA

Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av baktericid effekt mot Legionella av kemiska desinfektionsmedel i vattenbaserade system.

Meny

EN 13610 – DESINFEKTIONSMEDEL INOM LIVSMEDEL & INDUSTRI

Kvantitativt suspensionstest för utvärdering av virucid aktivitet mot bakteriofager av kemiska desinfektionsmedel som används i livsmedel och industriområden.

EN 13697 – DESINFEKTION AV YTOR

Kvantitativ provning för utvärdering av baktericid och fungicid effekt av kemiska desinfektionsmedel på ytor inom livsmedels-, industri-, hushålls- och institutionsområden.

Artikel 95-listan Biociddirektivet

Produkten är godkänd för nyttjande enligt ECHA Biocidförteckning artikel 95 för område produkttyp (PT) 2-5. Dispens gäller för PT 1 till maj 2022.

PT 1 – Desinfektionsmedel för mänsklig hygien.

PT 2 – Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt
på människor eller djur.

PT 3 – Desinfektionsmedel för veterinärhygien.

PT 4 – Desinfektionsmedel för ytor som kommer i kontakt med livsmedel och
djurfoder.

PT 5 – Desinfektionsmedel för dricksvatten till människor och djur.

PT 11 – Kylvattentorn och annat processvatten.

Godkänd för ekologisk produktion

Användningen av ”elektrolyserat vatten” i ekologisk produktion är godkänd av EU. EGTOP; EU’s expertgrupp för Ekologisk produktion säger följande om användningen av hypoklorsyra, producerad på plats med en utrustning av den typ som Anolytech tillhandahåller (”elektrolyserat vatten”):

Utdrag ur rapporten

De ämnen som förtecknas i bilaga VII (1) har godkänts för ekologisk produktion i EU. I gruppens yttrande (Expertgrupp för teknisk rådgivning om ekologisk produktion) finns det ett brett samförstånd om att dessa ämnen (förtecknade i bilaga VII.1) är i linje med målen och principerna för ekologisk produktion.

 

Enligt gruppens uppfattning är användningen av elektrolyserat vatten liknande användningen av natriumhypoklorit. Det kan därför användas för alla ändamål för vilka natriumhypoklorit är godkänt, men inte för något annat ändamål. För närvarande ser gruppen ingen anledning att tydligt ange elektrolyserat vatten.