Certifikat

EN Standarder

EN 1500 – HANDDESINFEKTION
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel- Hygiensk handdesinfektion.

EN 13727 – ANTIBAKTERIELL EFFEKT/SALMONELLA
Kvantitativt suspensionsprov för den antibakteriella effekten inom hälso- och sjukvården med goda resultat på bland annat Salmonella.

EN 13624 – FUNGICID OCH JÄSTAVDÖDANDE EFFEKT
Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den fungicida och jästavdödande effekten inom hälso- och sjukvården

EN 17272 – LUFTBUREN RUMSDESINFEKTION
Kvantitativt test för maskinell automatiserad luftburen rumsdesinfektion.

EN 14476 – VIRUSAVDÖDANDE EFFEKT/ CORONAVIRUSFAMILJEN
Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av virusavdödande effekt inom medicinområdet. Testad på flera virus samt coronavirusfamiljen.

EN 13623 – EFFEKT MOT LEGIONELLA
Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av baktericid effekt mot Legionella av kemiska desinfektionsmedel i vattenbaserade system.

Meny

EN 13610 – DESINFEKTIONSMEDEL INOM LIVSMEDEL & INDUSTRI
Kvantitativt suspensionstest för utvärdering av virucid aktivitet mot bakteriofager av kemiska desinfektionsmedel som används i livsmedel och industriområden.

EN 13697 – DESINFEKTION AV YTOR
Kvantitativ provning för utvärdering av baktericid och fungicid effekt av kemiska desinfektionsmedel på ytor inom livsmedels-, industri-, hushålls- och institutionsområden.

EN 1276 – DESINFEKTIONSMEDEL INOM LIVSMEDEL & INDUSTRI
Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den baktericida verkan hos kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel för användning i livsmedels-, industri-, hem- och institutionsmiljöer.

EN 1650 – DESINFEKTIONSMEDEL INOM LIVSMEDEL & INDUSTRI
Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den fungicida verkan hos kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel för användning i livsmedels-, industri-, hem- och institutionsmiljöer.

EN 14561 – INSTRUMENT INOM SJUKVÅRDEN
Kvantitativt carriertest för utvärdering av den baktericida effekten av kemiska desinfektionsmedel för instrument inom hälso- och sjukvården.

EN 14562 – INSTRUMENT INOM SJUKVÅRDEN
Kvantitativt carriertest för utvärdering av den fungicida eller jästavdödande effekten av kemiska desinfektionsmedel för instrument inom hälso- och sjukvården.

EN 16777 – YTOR INOM SJUKVÅRDEN
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel – Kvantitativt test för icke-porösa ytor utan mekanisk aktivitet för utvärdering av den virusavdödande effekten av kemiska desinfektionsmedel inom medicinområdet.

EN 14675 – INOM VETRINÄROMRÅDET
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel – Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den viricida effekten av kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel inom veterinärområdet.

EN 1656 – INOM VETRINÄROMRÅDET
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel – Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den antibakteriella effekten av kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel för användning inom veterinärområdet.

EN 1657 – INOM VETRINÄROMRÅDET
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel – Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den fungicida eller den jästavdödande effekten av kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel inom veterinärområdet.

EN 14349 – YTOR INOM VETRINÄROMRÅDET
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel – Kvantitativt ytprov för utvärdering av den antibakteriella effekten av kemiska desinfektionsmedel som används inom veterinärområdet på icke porösa ytor utan mekanisk påverkan.

EN 16438 – YTOR INOM VETRINÄROMRÅDET
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel – Kvantitativt ytprov för utvärdering av den fungicida eller jästavdödande effekten av kemiska desinfektionsmedel som används inom veterinärområdet på icke porösa ytor utan mekanisk påverkan.

EN 17422 – DESINFEKTIONSMEDEL AV SPENAR INOM VETRINÄROMRÅDET
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptika – Kvantitativt yttest vid utvärdering av desinfektionsmedel för spenar som används inom veterinärområdet.

Artikel 95-listan Biociddirektivet

Produkten är godkänd för nyttjande enligt ECHA Biocidförteckning artikel 95 för område produkttyp (PT) 2-5. Dispens gäller för PT 1 till maj 2022.

PT 1 –  Desinfektionsmedel för mänsklig hygien.

PT 2Desinfektion av ytor, material, utrustning och möbler som inte används i direktkontakt med livsmedel eller djurfoder.

PT 3 – Desinfektionsmedel för veterinärhygien.

PT 4 – Desinfektionsmedel för ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder.

PT 5 – Desinfektionsmedel för dricksvatten till människor och djur.

PT 11 – Desinfektionsmedel för kyltorn och tekniskt vatten.

Godkänd för ekologisk produktion

Användningen av ”elektrolyserat vatten” i ekologisk produktion är godkänd av EU. EGTOP; EU’s expertgrupp för Ekologisk produktion säger följande om användningen av hypoklorsyra, producerad på plats med en utrustning av den typ som Anolytech tillhandahåller (”elektrolyserat vatten”):

Utdrag ur rapporten

De ämnen som förtecknas i bilaga VII (1) har godkänts för ekologisk produktion i EU. I gruppens yttrande (Expertgrupp för teknisk rådgivning om ekologisk produktion) finns det ett brett samförstånd om att dessa ämnen (förtecknade i bilaga VII.1) är i linje med målen och principerna för ekologisk produktion.

 

Enligt gruppens uppfattning är användningen av elektrolyserat vatten liknande användningen av natriumhypoklorit. Det kan därför användas för alla ändamål för vilka natriumhypoklorit är godkänt, men inte för något annat ändamål. För närvarande ser gruppen ingen anledning att tydligt ange elektrolyserat vatten.