Trelleborgshem väljer Anolytech

TrelleborgsHem (fastigheter)

ÄGARE

AB TrelleborgsHem

PLATS

Trelleborg

PROFIL

Allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar bl a 1 448 bostäder (2022) med en total yta om 92 627 kvm inom Trelleborgs kommun.

BEHOV

TrelleborgsHem önskade undvika biofilm (organisk påväxt) inuti fastigheternas vattenledningar för att minska risken för bakterietillväxt inklusive Legionella. En viktig anledning att förebyggande hantera Legionella-problematiken var att hyresgästerna skall känna sig trygga i sin boendemiljö.

LÖSNING

Efter att en testinstallation av Anolytechs system visat att problemen med biofilm försvunnit valde man att installera systemet i samtliga fastigheter. Man uppfattar att man därmed är först bland de kommunala bostadsbolagen med att installera ett system som i förebyggande syfte hanterar Legionella-problematiken i hela bostadsbeståndet.

Legionella-risken förebyggdes med svenska Anolytechs miljövänliga system i alla bostäder

Trelleborgs kommunala bostadsbolag önskade att hyresgästerna skulle känna trygghet i att de ej riskerar att smittas av Legionella-bakterier i sina hem. Lösningen blev att installera Anolytechs miljövänliga system i samtliga bostäder.

Ett ökande antal larm om Legionella-utbrott till följd av fler tester efter att EU-regler skärpts gjorde att kommunala bostadsbolaget TrelleborgsHem kände ett behov av att i förebyggande syfte hantera problematiken.

     – Legionella-bakterier finns naturligt i allt vatten. I normalfallet är det inte farligt då tillväxten är starkt begränsad i kallt vatten. Vi har ej haft problem med Legionella men utbrott kan få allvarliga konsekvenser för dem som drabbas. Vi ville att våra hyresgäster skall kunna känna sig trygga i sin boendemiljö och beslutade därför att ta krafttag för att i förebyggande syfte undvika att problem uppstår, säger Ricardo Klemensson, fastighetschef på TrelleborgsHem.

     Att bygga om vattensystemen i samtliga bostadsfastigheter var inget alternativ. Ej heller att återkommande spola med starka kemikalier eftersom det kräver stora resurser och är miljöovänligt. Just att få till en miljövänlig lösning som klarade de volymer det handlar om var en utmaning för TrelleborgsHem, som lyfter fram miljöarbetet i bl a sin profilerande slogan ”Bättre hållbara hem för alla”. 

     Istället valde man att testa Anolytechs innovativa system för löpande vattendesinfektion. Efter att en kontrollmätning visat att systemet fungerar valde man att installera Anolytechs system i samtliga fastigheter. Ricardo Klemensson uppfattar att man därmed blev först bland de kommunala bostadsbolagen med att installera ett system som i förebyggande syfte hanterar legionellaproblematiken i hela bostadsbeståndet.

Löpande desinficering istället för punktinsatser

Man installerade Anolytechs utrustning som på plats producerar och doserar in AnoDes i fastigheternas ingående vatten­anslutningar. Systemet desinficerar på ett miljövänligt sätt löpande vattnet, vilket gör att man kan sänka temperaturen på utvattnet i varmvattenledningarna samtidigt som man avdödar bakterier, virus och sporer.

     – Vårt miljöarbete styrs av en helhetssyn där engagemang och hållbarhet är nyckelord. Därför har det varit viktigt att välja en metod för hanteringen av Legionella som är både säker och hållbar över tid och därmed känns framtidssäkrad.

Certifiering bygger trovärdighet

När Anolytech startade verksamheten 2005 var många skeptiska till företagets nya miljövänligare metod för att desinficera vatten med hypoklorsyra utan skadliga kemikalier. Idag banar en allmänt ökande miljömedvetenhet väg för ett teknikskifte från kemikaliebaserad till Anolytechs miljövänliga metod för desinficering.

     Det miljövänliga är en konsekvens av att AnoDes är en unik pH-optimerad hypoklorsyra framställd av endast vatten, salt och el som avdödar bakterier, virus, mögel, svampar och sporer genom alkoholfri desinfektion av vatten, händer och ytor. 

     AnoDes används inom flera områden där man behöver bekämpa oönskade bakterier som t ex campylobakter, cyanobakterier, kolibakterier (E. coli) och legionella bl a för att det är mycket effektivt utan att vara farligt för människor och djur.

Att tekniken är certifierad enligt ledande standards för 

hand- och ytdesinficering samt godkänts enligt biociddirektivet, bidrar till ett ökande intresse från kunder inom vitt skilda sektorer som fastighet, agro, vård, utbildning och industri.

 

På bilden: TrelleborgsHems fastighetschef Ricardo Klemensson med Cristian Sterning, Legionella-expert på Anolytech.

TrelleborgsHem (fastigheter)

ÄGARE

AB TrelleborgsHem

PLATS

Trelleborg

PROFIL

Allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar bl a 1 448 bostäder (2022) med en total yta om 92 627 kvm inom Trelleborgs kommun.

BEHOV

TrelleborgsHem önskade undvika biofilm (organisk påväxt) inuti fastigheternas vattenledningar för att minska risken för bakterietillväxt inklusive Legionella. En viktig anledning att förebyggande hantera Legionella-problematiken var att hyresgästerna skall känna sig trygga i sin boendemiljö.

LÖSNING

Efter att en testinstallation av Anolytechs system visat att problemen med biofilm försvunnit valde man att installera systemet i samtliga fastigheter. Man uppfattar att man därmed är först bland de kommunala bostadsbolagen med att installera ett system som i förebyggande syfte hanterar Legionella-problematiken i hela bostadsbeståndet.

Sammanfattning

  • Kraven på minskad kemikalieanvändning är höga för aktörer inom livsmedelsindustrin och andra branscher med känsliga produkter och miljöer. Det är en avgörande anledning till varför allt fler aktörer väljer att samarbeta med Anolytech för att producera den miljövänliga pH-optimerade hypoklorsyran AnoDes på plats.
  • Ofarlig för människor och djur – hypoklorsyra ingår naturligt i immunsystemet hos människor och djur. AnoDes är pH-neutral och irriterar därför inte hud och slemhinnor. Den är heller inte korrosiv vid normal dosering.
  • Effektivt och miljövänligt – AnoDes är så effektivt att det räcker med en låg kontinuerlig dosering för att avdöda bakterier, virus, sporer och svampar. AnoDes framställs av vatten, salt och el och innehåller inga giftiga restprodukter och kan därför ledas direkt ut i avloppet.
  • Skyddande barriär året runt – Kontinuerlig tillförsel av små doser AnoDes i vattensystemet fungerar som en skyddande barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.
  • Testat och godkänt – Anolytechs system är idag installerat hos över 500 kunder inom olika branscher. AnoDes uppfyller tillämpliga europeiska standarder för desinfektionsmedel och är godkänt enligt Biociddirektivet artikel 95 samt av EGTOP för ekologisk odling.
  • Ekonomiskt – låg elförbrukning och saltkostnad ger låg driftskostnad vid platsproduktion av AnoDes. Dessutom minskar Anolytechs system förbrukningen av emballage och behovet av miljöfarliga transporter.
  • Performance Warranty – Anolytech ger funktionsgaranti på produktionen av AnoDes för att du som kund skall känna dig trygg med att ditt system fungerar under hela hyresperioden.
Anolytech systemet
Systemet
Anolytech certifikat
Certifikat

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here