Kontinuerlig
Desinfektion
I stallmiljö

Garanterat bakteriefritt dricksvatten för bättre djurhälsa

Bakteriefritt dricksvatten är en grundförutsättning för djurens hälsa och en stabil produktion. Men att hålla vattnet fritt från skadliga mikroorganismer och biofilm är ofta en utmaning. För även om det inkommande vattnet håller hög kvalitet, kan djuren själva tillföra nya bakterier och mycket tid går åt till att regelbundet desinficera vattensystemet (inte

sällan med miljöskadliga kemikalier). Åtgärderna löser problemet för stunden, men efter ett tag återkommer bakterietillväxten och desinficeringen måste göras om igen. Allt detta kan undvikas med Anolytechs miljövänliga system för vattendesinfektion.

Områden inom djuruppfödning

”Lantbruk och djuruppfödning var de branscher som Anolytech först började samarbeta med. Idag ökar antalet lantbrukare som gått över till vår lösning stadigt, och den förbättrade djurhälsan är det många som vittnar om.”

Stefan Fischlein, grundare av Anolytech

Bidrar till följande FNs globala hållbarhetsmål