Brorman fastigheter

Brorman Fastigheter (Legionella-säkrad)

ÄGARE

Familjen Brorman

PLATS

Malmö

PROFIL

Fastighet uppförd 1920 med både bostäder och kommersiella lokaler (restauranger)

BEHOV

Att sänka energiförbrukningen för uppvärmning av vatten utan att öka risken för Legionella.

LÖSNING

Två veckor efter installationen av Anolytechs system hade man sänkt temperaturskillnaden mellan in- och utvatten med 20 grader och därmed löst problemet med den höga energiförbrukningen, Istället för att pumpa ut 70-gradigt vatten och få 45-gradigt i retur, pumpar man idag ut 55-gradigt vatten och får 50-gradigt i retur. Man har därmed idag ett varmare returvatten samtidigt som Legionella-risken undanröjts. Eftersom Anolytechs system hyrs och installationskostnaden är låg, var systemet lönsamt kort tid efter installationen.

Sänkte både Legionella-risken och vattentemperaturen med 20° på två veckor med Anolytechs system.

Fastighetsbolaget Brorman hade problem med varmvattencirkulationen i en fastighet. Med Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten sänkte man skillnaden mellan in- och utvatten med 20 grader, samtidigt som oron för Legionella försvann.

Brorman Fastigheter är ett företag familjeägt i fjärde generationen som äger hyresfastigheter i Malmö. I en av dem, ett s k sekelskiftshus byggt 1920 på centrala Fersens väg, hade man problem med stora värmeförluster i varmvattenledningarna.

     – Vi pumpade ut varmvatten som höll 70 grader och fick tillbaka vatten som höll 45 grader. Utnivån var relativt hög eftersom vi har restauranger i fastigheten och kände oro för Legionella, säger VD Martin Brorman.

     Man har på olika sätt försökt förbättra driftsekonomin avseende fastighetens energiförbrukning. Den värms upp av både fjärrvärme och värmepump och restaurangernas höga vattenförbrukning balansers med stöd av tre ackumulatortankar.

     – Vi diskuterade hur vi skulle få ned den del av energiförbrukningen som har med varmvattnet att göra med VVS-tekniker och fått rådet att dra nya ledningar. Det skulle innebära stora ingrepp i fastigheten, vara besvärligt för hyresgästerna och kosta stora pengar.

     Istället valde man att testa Anolytechs innovativa system för vattendesinfektion. Redan efter två veckor hade man sänkt temperaturskillnaden mellan in- och utvatten med 20 grader och därmed löst problemet med den höga energiförbrukningen, samtidigt som man hanterade Legionella-problematiken.

Löpande desinficering istället för punktinsatser

Man installerade Anolytechs utrustning som löpande på plats producerar och doserar in AnoDes i fastighetens ingående vatten­anslutning. Systemet desinficerar på ett miljövänligt sätt löpande vattnet, vilket gör att man kan sänka temperaturen på utvattnet samtidigt som man avdödar bakterier, virus och sporer.

     – Det är knappt att man tror att det är sant men vi har nu löst problemet genom en enkel installation som både är kostnadseffektiv, miljövänlig och smidig att hantera. Vi sänkte successivt temperaturen på utvattnet och gjorde kontrollmätningar för att säkerställa att vi ej fick problem med Legionella och känner att problemet nu är historia.

Certifiering bygger trovärdighet

När Anolytech startade verksamheten 2005 var många skeptiska till företagets nya miljövänligare metod för att desinficera vatten med hypoklorsyra utan skadliga kemikalier. Idag banar en allmänt ökande miljömedvetenhet väg för ett teknikskifte från kemikaliebaserad till Anolytechs miljövänliga metod för desinficering.

     Det miljövänliga är en konsekvens av att AnoDes är en unik pH-optimerad hypoklorsyra framställd av endast vatten, salt och el som avdödar bakterier, virus, mögel, svampar och sporer genom alkoholfri desinfektion av vatten, händer och ytor. 

     AnoDes används inom flera områden där man behöver bekämpa oönskade bakterier som t ex campylobakter, cyanobakterier, kolibakterier (E. coli) och legionella bl a för att det är mycket effektivt utan att vara farligt för människor och djur.

Att tekniken är certifierad enligt ledande standards för hand- och ytdesinficering samt godkänts enligt biociddirektivet, bidrar till ett ökande intresse från kunder inom vitt skilda sektorer som fastighet, agro, vård, utbildning och industri.

Brorman Fastigheter (Legionella-säkrad)

ÄGARE

Familjen Brorman

PLATS

Malmö

PROFIL

Fastighet uppförd 1920 med både bostäder och kommersiella lokaler (restauranger)

BEHOV

Att sänka energiförbrukningen för uppvärmning av vatten utan att öka risken för Legionella.

LÖSNING

Två veckor efter installationen av Anolytechs system hade man sänkt temperaturskillnaden mellan in- och utvatten med 20 grader och därmed löst problemet med den höga energiförbrukningen, Istället för att pumpa ut 70-gradigt vatten och få 45-gradigt i retur, pumpar man idag ut 55-gradigt vatten och får 50-gradigt i retur. Man har därmed idag ett varmare returvatten samtidigt som Legionella-risken undanröjts. Eftersom Anolytechs system hyrs och installationskostnaden är låg, var systemet lönsamt kort tid efter installationen.

Sammanfattning

  • Kraven på minskad kemikalieanvändning är höga för aktörer inom livsmedelsindustrin och andra branscher med känsliga produkter och miljöer. Det är en avgörande anledning till varför allt fler aktörer väljer att samarbeta med Anolytech för att producera den miljövänliga pH-optimerade hypoklorsyran AnoDes på plats.
  • Ofarlig för människor och djur – hypoklorsyra ingår naturligt i immunsystemet hos människor och djur. AnoDes är pH-neutral och irriterar därför inte hud och slemhinnor. Den är heller inte korrosiv vid normal dosering.
  • Effektivt och miljövänligt – AnoDes är så effektivt att det räcker med en låg kontinuerlig dosering för att avdöda bakterier, virus, sporer och svampar. AnoDes framställs av vatten, salt och el och innehåller inga giftiga restprodukter och kan därför ledas direkt ut i avloppet.
  • Skyddande barriär året runt – Kontinuerlig tillförsel av små doser AnoDes i vattensystemet fungerar som en skyddande barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.
  • Testat och godkänt – Anolytechs system är idag installerat hos över 500 kunder inom olika branscher. AnoDes uppfyller tillämpliga europeiska standarder för desinfektionsmedel och är godkänt enligt Biociddirektivet artikel 95 samt av EGTOP för ekologisk odling.
  • Ekonomiskt – låg elförbrukning och saltkostnad ger låg driftskostnad vid platsproduktion av AnoDes. Dessutom minskar Anolytechs system förbrukningen av emballage och behovet av miljöfarliga transporter.
  • Performance Warranty – Anolytech ger funktionsgaranti på produktionen av AnoDes för att du som kund skall känna dig trygg med att ditt system fungerar under hela hyresperioden.
Anolytech systemet
Systemet
Anolytech certifikat
Certifikat

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here