Bjuvs kommun

Bjuvs kommun (äldreboenden)

ÄGARE

Bjuvs kommun

PLATS

Bjuv, Skåne

PROFIL

Kommunen driver i egen regi tre äldreboenden med totalt 134 lägenheter; Ekhaga (uppfört 1969), Solhemmet (1968) och Varagården (1963). Samtliga lägenheter är utrustade med dusch och toalett. En detaljerad kartläggning framtagen av Tekniska förvaltningen i kommunen visar på ett generellt omfattande underhållsbehov.

BEHOV

Mätningar visade på förhöjda Legionella-värden i ett äldreboendes vattensystem, vilket skapade behov av att Legionella-säkra det samt att hantera övriga äldreboenden i förebyggande syfte.

LÖSNING

Efter installationen av Anolytechs system visade kontrollmätning 0 förekomst av Legionella. Man valde då att installera Anolytechs system i samtliga äldreboenden.

Bjuvs kommun förebygger Legionella i äldreboenden med stöd av Anolytechs miljövänliga system

Bjuvs kommun hade problem med Legionella i ett äldreboende i en fastighet från 60-talet. Med Anolytechs miljövänliga system för löpande desinficering av vatten försvann problemen och därmed oron för Legionella bland brukare och anhöriga.

Bjuvs kommun driver tre äldreboenden i egen regi i fastigheter uppförda på 60-talet. En detaljerad kartläggning framtagen av Tekniska förvaltningen i kommunen visar på ett omfattande underhållsbehov. En av utmaningarna man brottats med är förhöjda Legionella-värden i ett av boende och behovet av att förebygga problem i de andra.

     – Det är mycket viktigt för oss att både brukare och deras anhöriga kan känna sig trygga på våra äldreboenden. Det gäller allt från omsorgen till att vattnet de kommer i kontakt med ej innehåller farliga bakterier, säger Emma Jönsson, enhetschef på Bjuvs kommuns fastighetsavdelning med ansvar för bl a äldreboenden.

     När mätningar visade på förhöjda värden av Legionella stod man inför olika möjligheter. Utifrån den tidigare kartläggningen av fastigheternas generella underhållsbehov gjorde man bedömningen att en total ombyggnad och uppgradering av deras vattensystem till mångmiljonkostnad ej var aktuell. Ej heller återkommande insatser med starka kemikalier bedömdes vara ett alternativ, utifrån den känsliga miljön med äldre boenden.

     Istället valde man att testa Anolytechs innovativa system för löpande vattendesinfektion. Efter att en kontrollmätning i det drabbade äldreboendet efter installationen visat 0 förekomst av Legionella valde man att installera Anolytechs system i samtliga äldreboenden.

Löpande desinficering istället för punktinsatser

Man installerade Anolytechs utrustning som på plats producerar och doserar in AnoDes i fastigheternas ingående vatten­anslutningar. Systemet desinficerar på ett miljövänligt sätt löpande vattnet, vilket gör att man kan sänka temperaturen på utvattnet i varmvattenledningarna samtidigt som man avdödar bakterier, virus och sporer.

    – Det känns bra att vi kunde lösa problemet med Legionella med relativt enkla installationer som varken personal eller de boende märker av. Att systemet som hanterar Legionella är kostnadseffektivt och miljövänligt är extra plus för oss som kommunal verksamhet.

Certifiering bygger trovärdighet

När Anolytech startade verksamheten 2005 var många skeptiska till företagets nya miljövänligare metod för att desinficera vatten med hypoklorsyra utan skadliga kemikalier. Idag banar en allmänt ökande miljömedvetenhet väg för ett teknikskifte från kemikaliebaserad till Anolytechs miljövänliga metod för desinficering.

     Det miljövänliga är en konsekvens av att AnoDes är en unik pH-optimerad hypoklorsyra framställd av endast vatten, salt och el som avdödar bakterier, virus, mögel, svampar och sporer genom alkoholfri desinfektion av vatten, händer och ytor.

     AnoDes används inom flera områden där man behöver bekämpa oönskade bakterier som t ex campylobakter, cyanobakterier, kolibakterier (E. coli) och legionella bl a för att det är mycket effektivt utan att vara farligt för människor och djur.

     Att tekniken är certifierad enligt ledande standards för hand- och ytdesinficering samt godkänts enligt biociddirektivet, bidrar till ett ökande intresse från kunder inom vitt skilda sektorer som fastighet, agro, vård, utbildning och industri.

 

Bildtext: De tre äldreboenden Bjuvs kommun driver i egen regi är samtliga byggda på 60-talet med ett omfattande underhållsbehov.

Bjuvs kommun (äldreboenden)

ÄGARE

Bjuvs kommun

PLATS

Bjuv, Skåne

PROFIL

Kommunen driver i egen regi tre äldreboenden med totalt 134 lägenheter; Ekhaga (uppfört 1969), Solhemmet (1968) och Varagården (1963). Samtliga lägenheter är utrustade med dusch och toalett. En detaljerad kartläggning framtagen av Tekniska förvaltningen i kommunen visar på ett generellt omfattande underhållsbehov.

BEHOV

Mätningar visade på förhöjda Legionella-värden i ett äldreboendes vattensystem, vilket skapade behov av att Legionella-säkra det samt att hantera övriga äldreboenden i förebyggande syfte.

LÖSNING

Efter installationen av Anolytechs system visade kontrollmätning 0 förekomst av Legionella. Man valde då att installera Anolytechs system i samtliga äldreboenden.

Sammanfattning

  • Kraven på minskad kemikalieanvändning är höga för aktörer inom livsmedelsindustrin och andra branscher med känsliga produkter och miljöer. Det är en avgörande anledning till varför allt fler aktörer väljer att samarbeta med Anolytech för att producera den miljövänliga pH-optimerade hypoklorsyran AnoDes på plats.
  • Ofarlig för människor och djur – hypoklorsyra ingår naturligt i immunsystemet hos människor och djur. AnoDes är pH-neutral och irriterar därför inte hud och slemhinnor. Den är heller inte korrosiv vid normal dosering.
  • Effektivt och miljövänligt – AnoDes är så effektivt att det räcker med en låg kontinuerlig dosering för att avdöda bakterier, virus, sporer och svampar. AnoDes framställs av vatten, salt och el och innehåller inga giftiga restprodukter och kan därför ledas direkt ut i avloppet.
  • Skyddande barriär året runt – Kontinuerlig tillförsel av små doser AnoDes i vattensystemet fungerar som en skyddande barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.
  • Testat och godkänt – Anolytechs system är idag installerat hos över 500 kunder inom olika branscher. AnoDes uppfyller tillämpliga europeiska standarder för desinfektionsmedel och är godkänt enligt Biociddirektivet artikel 95 samt av EGTOP för ekologisk odling.
  • Ekonomiskt – låg elförbrukning och saltkostnad ger låg driftskostnad vid platsproduktion av AnoDes. Dessutom minskar Anolytechs system förbrukningen av emballage och behovet av miljöfarliga transporter.
  • Performance Warranty – Anolytech ger funktionsgaranti på produktionen av AnoDes för att du som kund skall känna dig trygg med att ditt system fungerar under hela hyresperioden.
Anolytech systemet
Systemet
Anolytech certifikat
Certifikat

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here