Frågor och svar

Vad är Legionella?
Play Video about Vad är Legionella?
Är Legionella ett problem i Sverige?
Play Video about Är Legionella ett problem i Sverige?
Vanligaste problemområdena i fastigheter?
Play Video about Vilka är de vanligaste problemområdena i fastigheter?
Vilka brister finns med temperaturkontroll?
Play Video about Vilka brister finns med temperaturkontroll

AnoDes kan användas inom flera områden och på olika sätt. Det används bland annat inom landbruk, hotell, fastighet, industrier och städverksamheter. Du kan läsa mer om olika användningsområden under fliken användningsområden eller under användning.

Ja, du hittar säkerhetsdatablad och andra dokument under teckniskadokument.

Följ instruktionerna och informationen som står på etiketten. Kontakta Anolytech vid frågor: info@anolytech.se

Ja, om man följer våra rekommendationer om blandningsförfarande. Kontakta Anolytech vid frågor info@anolytech.se.

Anolytechs system har egentligen ingen övre gräns men hos vår för närvarande största kund desinficerar vi 1.300.000 liter vatten per dygn. Har ni behov av att desinficera stora volymer, kontakta vår säljavdelning så kan vi ta fram en skräddarsydd lösning.

För att producera 1 liter AnoDes (koncentratet) förbrukar vår standardmaskin 0.035-0.04 kWh. Desinfektion av 1 m3 vatten ger då en el-kostnad på ca 4 öre (räknat på 1 SEK/kWh).

Driftkostnaden för själva tillverkningsprocessen är ca 45 öre per kubikmeter vatten som ska desinficeras. Summan kan variera beroende på användningsområde och kvaliteten på det inkommande vattnet mm.

AnoDes kan enbart existera i vatten vilket innebär att bakterier och biofilm ”dricker” lösningen och slås ut inifrån. AnoDes angriper bland annat proteiner i mikroorganismernas cellmembran och förstör dem så att cellen brister och dör. Tack vare den direkta verkningsmekanismen spelar det heller ingen roll om bakterierna är resistenta eller multiresistenta mot antibiotika, de slås ut ändå. För varje minut som AnoDes tillsätts i ett inkommande vatten, arbetas biofilm bort meter för meter. Det är en av anledningarna till varför vi doserar in lösningen kontinuerligt.

Vårt vanligaste och mest fördelaktiga hyresupplägg är på 5 år. I abonnemanget ingår installation, service samt reservdelar. Det finns möjlighet till kortare och längre hyresperioder, kontakta vår säljavdelning
så berättar vi mer.

AnoDes uppfyller de europeiska standarderna för desinfektionsmedel: EN 13624, EN 13623, EN 13610, EN17272, EN 14476 , EN13697 och EN 13727 Mer information finns under fliken dokument.

Så länge våra instruktioner följs ska inte några negativa effekter uppstå.

Desinfektion på flaska kan köpas hos flera återförsäljare och hos samarbetspartners. Kontakta Anolytech för mer information. info@anolytech.se

Ja, det kan ledas ut i avloppet eftersom processvattnet innehåller ytterst lite restprodukt. Läs mer i vårt säkerhetsdatablad som finns finns på sidan dokument.

Genom att kontinuerligt dosera AnoDes i vattensystemet kan vi förebygga angrepp av Legionella (i stället för att behandla i efterhand som andra gör). AnoDes är alltså ”aktivt” i vattensystemet dygnet runt och kommer dessutom åt alla ändpunkter och tappställen. Den kontinuerliga närvaron av AnoDes gör även att eventuell biofilm i rören arbetas bort effektivt.

Det beror på hur mycket vatten som ni ska desinficera. Att desinficera 1 m3 vatten med vår standardmaskin kostar ca 40 öre i saltförbrukning. Vår genomsnittskund spenderar ca 3-4 500 SEK per år på salt (räknat på 4.80 SEK/kilo salt).

Även om dricksvattnet är av hög kvalitet när det kommer in i anläggningen, så riskerar det att försämras på vägen genom stallen. Vattnet kan angripas av bakterier (från djuren själva), och biofilm kan bildas och utgöra grogrund för ännu fler bakterier. Angreppen kan göra djuren sjuka, men också försämra deras förmåga att ta till sig näringen från fodret. Ett kontaminerat vatten påverkar hela fodergivan och kan göra att ett högkvalitativt (ofta dyrt) foder inte får rätt förutsättningar att föda djuren. Effekten blir att djuren får lägga energi för att bekämpa bakterie/virusangrepp, de mår sämre och produktionen störs. I förlängningen kan dricksvatten som utsätts för regelbundna bakterieangrepp även påverka och störa djurens reproduktion.

Anledningen varför vi har ett hyresupplägg är, dels att vi under hyrestiden kan garantera slutresultatet (av AnoDes), dels att ni använder våra godkännanden och certifieringar, och dels för att vi genom hyresupplägget erbjuder en tjänst snarare än att bara producera och sälja maskiner, vilket är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv då maskinernas livslängd förlängs, driftstopp undviks och driften effektiviseras.
         I och med att ni hyr maskinen genomför vi kostnadsfritt de uppgraderingar av maskinvaran som behövs under hyrestiden. Om ni efter 5 år vill förlänga hyresavtalet kan det även bli aktuellt att byta ut maskinerna mot nya – utan extra kostnad.

Andra källor för information

Aktuella studier
Teknisk
dokumentation
Kunskapsbanken