Ystads reningsverk

ÄGARE

Ystads kommun

PLATS

Sjöhög

PROFIL

Byggt på 1960-talet och ombyggt i omgångar. Har en anslutning på 38 000 PE och tar emot 13 000 kbm spillvatten per dygn från Ystad och delar av Skurup.

BEHOV

Att bli självförsörjande på tekniskt vatten genom att rena utgående avloppsvatten från mikroorganismer och återanvända det inom verket. Membranfilter övervägdes men valdes bort p g a att rengöringen kräver starka kemikalier. UV-ljus valdes bort då det ej hanterar samtliga typer av mikroorganismer. Andra alternativ föll på att de ej var tillräckligt säkra sett till personalens arbetsmiljö.

LÖSNING

Man filtrerar det utgående vattnet i ett trumfilter och tillför AnoDes för avdödning av bakterier. Det innebär en miljönytta och minskar förbrukningen av dricksvatten. Kommunen räknar med att anläggningen betalar sig inom ett till två år.

Dricksvattenanvändningen minskade med 75 miljoner liter per år med stöd av Anolytechs system.

Kommunen övervägde olika metoder för att rena utgående avloppsvatten från mikroorganismer och återanvända det inom Sjöhögs reningverk, innan man valde svenska Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten.

Ystads kommun har löpande byggt om och ut sitt reningsverk i Sjöhög. I samband med den senaste ombyggnaden 2016 började man undersöka möjligheterna att bli självförsörjande på tekniskt vatten genom att rena utgående avloppsvatten från mikroorganismer och återanvända det inom verket.

     – Vi använder 75 000 kubikmeter dricksvatten om året och är därmed en av kommunens största vattenförbrukare. Det kändes så himla onödigt att slösa på livsmedel, speciellt när det inte ens behöver vara dricksvatten som används i processerna, säger Elias Molin, driftingenjör på Sjöhög.

     Dricksvattnet används bland annat till maskin- och gastvätt, slamförtjockning och som spolvatten. Elias Molin beskriver det som en stor konstant förbrukning året runt och därmed också en chans att spara in på förbrukningen av dricksvatten motsvarande drygt 360 villahushålls årsförbrukning.

     Först diskuterades membranfilter, men det alternativet föll på att rengöring av filtret ofta kräver starka kemikalier. Ett annat alternativ var att använda sig av UV-ljus, men den metoden visade sig inte kunna garantera borttagning av samtliga typer av mikroorganismer. Andra alternativ föll på att användningen av starka kemikalier gjorde att de inte var tillräckligt säkra sett till personalens arbetsmiljö.

     – Våra krav var att det ska vara enkelt att installera, enkelt att använda och enkelt att serva.

Löpande desinficering istället för punktinsatser

För att rena avloppsvattnet till tekniskt vatten valde man att filtrera det utgående vattnet i ett trumfilter för att sedan använda Anolytechs metod med AnoDes för löpande desinficering och därmed avdödning av bakterier. 

     – Vår lösning innebär att anläggningen troligen betalar sig på ett till två år. Dessutom ser vi en stor vinst i miljönyttan då vi inte förbrukar dricksvatten i samma utsträckning, samtidigt som vi är med och säkrat tillgången på dricksvatten i kommunen.

     Det desinficerande reningssteget bidrar till att det tekniska vatten som produceras uppnår kraven för god badvattenmiljö, vilket är ett krav som ställs på produktionsanläggningen.

Certifiering bygger trovärdighet

När Anolytech startade verksamheten 2005 var många skeptiska till företagets nya miljövänligare metod för att desinficera vatten med hypoklorsyra utan skadliga kemikalier. Idag banar en allmänt ökande miljömedvetenhet väg för ett teknikskifte från kemikaliebaserad till Anolytechs miljövänliga metod för desinficering.

     Det miljövänliga är en konsekvens av att AnoDes är en unik pH-optimerad hypoklorsyra framställd av endast vatten, salt och el som avdödar bakterier, virus, mögel, svampar och sporer genom alkoholfri desinfektion av vatten, händer och ytor. 

     AnoDes används inom flera områden där man behöver bekämpa oönskade bakterier som t ex campylobakter, cyanobakterier, kolibakterier (E. coli) och legionella bl a för att det är mycket effektivt utan att vara farligt för människor och djur.

Att tekniken är certifierad enligt ledande standards för 

hand- och ytdesinficering samt godkänts enligt biociddirektivet, bidrar till ett ökande intresse från kunder inom vitt skilda sektorer som fastighet, agro, vård, utbildning och industri.

Ystads reningsverk

ÄGARE

Ystads kommun

PLATS

Sjöhög

PROFIL

Byggt på 1960-talet och ombyggt i omgångar. Har en anslutning på 38 000 PE och tar emot 13 000 kbm spillvatten per dygn från Ystad och delar av Skurup.

BEHOV

Att bli självförsörjande på tekniskt vatten genom att rena utgående avloppsvatten från mikroorganismer och återanvända det inom verket. Membranfilter övervägdes men valdes bort p g a att rengöringen kräver starka kemikalier. UV-ljus valdes bort då det ej hanterar samtliga typer av mikroorganismer. Andra alternativ föll på att de ej var tillräckligt säkra sett till personalens arbetsmiljö.

LÖSNING

Man filtrerar det utgående vattnet i ett trumfilter och tillför AnoDes för avdödning av bakterier. Det innebär en miljönytta och minskar förbrukningen av dricksvatten. Kommunen räknar med att anläggningen betalar sig inom ett till två år.

Sammanfattning

  • Kraven på minskad kemikalieanvändning är höga för aktörer inom livsmedelsindustrin och andra branscher med känsliga produkter och miljöer. Det är en avgörande anledning till varför allt fler aktörer väljer att samarbeta med Anolytech för att producera den miljövänliga pH-optimerade hypoklorsyran AnoDes på plats.
  • Ofarlig för människor och djur – hypoklorsyra ingår naturligt i immunsystemet hos människor och djur. AnoDes är pH-neutral och irriterar därför inte hud och slemhinnor. Den är heller inte korrosiv vid normal dosering.
  • Effektivt och miljövänligt – AnoDes är så effektivt att det räcker med en låg kontinuerlig dosering för att avdöda bakterier, virus, sporer och svampar. AnoDes framställs av vatten, salt och el och innehåller inga giftiga restprodukter och kan därför ledas direkt ut i avloppet.
  • Skyddande barriär året runt – Kontinuerlig tillförsel av små doser AnoDes i vattensystemet fungerar som en skyddande barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.
  • Testat och godkänt – Anolytechs system är idag installerat hos över 500 kunder inom olika branscher. AnoDes uppfyller tillämpliga europeiska standarder för desinfektionsmedel och är godkänt enligt Biociddirektivet artikel 95 samt av EGTOP för ekologisk odling.
  • Ekonomiskt – låg elförbrukning och saltkostnad ger låg driftskostnad vid platsproduktion av AnoDes. Dessutom minskar Anolytechs system förbrukningen av emballage och behovet av miljöfarliga transporter.
  • Performance Warranty – Anolytech ger funktionsgaranti på produktionen av AnoDes för att du som kund skall känna dig trygg med att ditt system fungerar under hela hyresperioden.
Systemet
Certifikat

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here