Cip cleaning

Clean-In-Place (CIP)

CIP-cleaning är traditionellt en rengöringsprocess som kräver mycket vatten, kemikalier och energi. I många hygienkritiska produktioner som t ex livsmedels- och läkemedelsindustrin, är det även nödvändigt att desinficera produktionssystemet efter genomförd CIP-cleaning, vilket kräver ytterligare vattenanvändning och kemikalier.

 

Med Anolytechs miljövänliga desinfektionssystem behövs inga skadliga kemikalier i desinfektionssteget. Samtidigt kan stora mängder vatten och energi sparas in.

Effektivt och miljösmart

Anolytechs desinfektionslösning AnoDes tillverkas på plats av endast vatten, salt och el och använder därför inga skadliga kemikalier. Att behandla tankar, rör och ventiler med hetvatten blir med Anolytechs system onödig, vilket sparar energi.

 

Och eftersom AnoDes effektivt avdödar mikroorganismerna utan att lämna några skadliga restprodukter efter sig finns det inget behov av eftersköljning och stora mängder vatten kan sparas.

 

Lägg därtill att CIP-processen tar kortare tid och produktionen kan komma i gång snabbare.

Doseringsstyrkor för anodes

AnoDes styrka för CIP cleaning