desinfektionssystemET

Platstillverkad desinfektion

Anolytechs system erbjuder en miljövänlig och effektiv desinfektionslösning för ett brett spektrum av användningsområden. Systemet bygger på att vår unika desinfektionslösning AnoDes produceras på plats hos användaren i en anläggning som hyrs av Anolytech och som kopplas direkt till verksamhetens vattensystem.

 

AnoDes avdödar effektivt bakterier i alla typer av system med dricksvatten och används även i industrin för att desinficera t ex processvatten och gråvatten – vilket möjliggör en ökad återanvändning som sparar vattenresurser.

Desinfektionssystem m20

Cirkulär process

Tillverkningsprocessen är cirkulär och använder endast vatten, salt och el, vilket gör Anolytechs system till en betydligt mer hållbar desinfektionsmetod än de flesta andra.

 

Det är den noggrant kontrollerade pH-nivån som är grunden för den effektiva desinfektionsförmågan hos AnoDes. Anolytechs system möjliggör en unik och exakt styrning av pH-värdet, vilket innebär att Anolytech kan garantera effektiv vattendesinfektion oavsett kvaliteten på det inkommande tjänliga vattnet.

 

Inga farliga kemikalier används, transporter av farligt gods minskar, liksom mängden emballage. Restprodukterna är dessutom så ofarliga att de kan följa med ut i avloppet.

Anodes beståndsdelar

Tekniken bakom

Med Anolytechs unika teknik styrs pH-värdet för optimal produktion av AnoDes. I anläggningen används en elektrolytisk cell för att elektrokemiskt aktivera saltlösningen. Ett poröst keramiskt membran (diafragma) separerar reaktorn i två kammare, men leder ström mellan anod och katod som är placerade i varsin kammare.

 

När maskinen är i drift ligger det en likspänning (12 V) över anod och katod. I kammaren med anod bildas så kallat AnoDes och i kammaren med katod bildas så kallat katolyt.

 

Katolyten har en konstant sammansättning och innehåller natriumhydroxid, vätgas och natriumklorid. Denna lösning är alkalisk med ca pH 12. AnoDes innehåller det aktiva ämnet hypoklorsyra (underklorsyrlighet) och håller ett pH på 6.5.

Cirkulär process

Enkel installation

Anolytechs anläggning består av en väggmonterad styrenhet, en saltbehållare och en blandningsmodul som placeras på lämplig plats i verksamheten. Det enda som krävs är tillgång till elektricitet, vatten och avlopp.

 

Om Anolytechs anläggning i första hand ska garantera ett bakteriefritt vatten genom att kopplas till verksamhetens vattensystem, sker installationen i två enkla steg. Först levererar Anolytech en extra vattenlinje (röranslutning) som är anpassad efter verksamhetens vattensystem och som användaren själv monterar på överenskommen plats utifrån medföljande instruktioner. När det är gjort kommer Anolytechs montör och installerar och kalibrerar anläggningen som ska producera AnoDes.

 

Vid installation av Anolytechs anläggning i reningsverk, eller som desinfektionsled i större industriprocesser, skräddarsys installationen efter behov och omständigheter på platsen.

Ph styrning

Enkel och säker drift

Under driften behöver anläggningen endast fyllas på med salttabletter, allt annat är automatiserat. Systemets konstruktion och enkla hantering garanterar en pålitlig och driftsäker produktion av AnoDes – dygnet runt, året runt. Läs mer om Anolytech Performance Warranty.

Välj anläggning efter behov

Olika verksamheter har olika behov av desinfektion. Valet av anläggning är beroende av vilken typ av verksamhet det handlar om och hur stor kapacitet verksamheten behöver.

 

Därför finns Anolytechs desinfektionssystem i flera utföranden (M20-20, M20-40 och M20-80) med varierande kapacitet som producerar olika mängd AnoDes och kan behandla olika mängder vatten.

Abonnemang med låga driftskostnader

Eftersom Anolytechs system bygger på att anläggningen hyrs, krävs inga stora investeringar för att komma i gång. Hyreskostnaden för anläggningen är baserad på verksamhetens vattenförbrukning.

 

Systemet har låg elförbrukning och låg saltkostnad, vilket även säkerställer en låg driftkostnad över tid. I hyresabonnemanget ingår ett serviceupplägg som inkluderar installation, service och reservdelar. 

Hållbar desinfektion

Desinfektionssystem m20

Anolytechs desinfektionssystem

Anodes beståndsdelar

Cirkulär process

Ph styrning

Hållbar desinfektionslösning

Desinfektion

Andra källor för information

Aktuella studier
Aktuella studier
Certifikat
Certifikat
Kunskapsbanken
Kunskapsbanken