Lindbäcks Fastigheter

Lindbäcks Fastigheter AB

PLATS

Piteå

PROFIL

Lindbäcks Fastigheter AB, en del av Lindbäcks Group, är ett företag med en bred portfölj av fastigheter, inklusive cirka 600 lägenheter och diverse lokaler, främst belägna i Piteå.

BEHOV

Efter att ha upptäckt höga halter av Legionella i en av sina fastigheter behövde Lindbäcks Fastigheter en effektiv och hållbar lösning för att säkerställa vattenkvaliteten och skydda hyresgästernas hälsa.

LÖSNING

Anolytechs system installerades i de fyra byggnaderna som fastigheten bestod av, vilket ledde till att man fick ordning på Legionella-problematiken. Genom att effektivt bekämpa Legionella har Lindbäcks Fastigheter kunnat säkerställa en trygg boendemiljö.

Lindbäcks Fastigheter valde att säkra sina fastigheter mot Legionella med Anolytechs lösning

I Piteå upptäckte Lindbäcks Fastigheter, efter att ha inlett regelbunden testning av vattenkvaliteten, att en av deras fastigheter hade för höga halter av Legionella. Företaget sökte därför snabbt efter en effektiv lösning för att åtgärda problemet.

Lindbäcks Fastigheter AB, en del av Lindbäcks Group, är ett företag med en bred portfölj av både fastigheter och lokaler främst belägna i Piteå. Företaget stod inför utmaningar med att säkerställa vattenkvaliteten i en av sina fastigheter då de upptäckt för höga halter av Legionella-bakterier. 

 

Efter att man börjat med regelbunden testning av vattenkvalitén upptäckte man för höga halter av Legionella i en av sina fastigheter och man ville snabbt hitta en åtgärd. Man började med att se över varmvattentempereraturen i respektive byggnad.

Flera åtgärder testades utan önskat resultat

Hans Lindbäcks Fastigheter

Fastigheten som bestod av fyra byggnader hade problem med äldre undercentraler som gjorde det svårt att kontrollera varmvattentemperaturen och man misstänkte att detta kunde vara orsaken. Hans Lindbäck, VD på Lindbäcks Fastigheter berättar att efter de bytt undercentralen i en av byggnaderna med goda resultat så valde man att göra samma åtgärd i de andra byggnaderna med samma problematik.

 

– Till en början såg det bra ut, man fick upp varmvattentemperaturen och Legionella-värdena gick ner men efter ett tag började bakterierna komma tillbaka, berättar Hans.

 

Att enbart höja temperaturen visade sig otillräckligt

Hans fick tips om Anolytechs lösning från en fristående konsult och valde att ta kontakt.

 

– När vi insåg att det inte räckte med att byta undercentralerna tog vi kontakt med Anolytech. Vi valde att installera fyra maskiner, en i respektive byggnad och det har fungerat oerhört bra och vi har fått önskat resultat, berättar Hans.

 

Efter installationen av Anolytechs system fick man bort Legionella-bakterierna och på så sätt kunde Lindbäcks Fastigheter erbjuda sina hyresgäster en säkrare boendemiljö utan oro för Legionella.

 

Hans berättar att han ser positivt på den implementerade lösningen och skulle rekommendera Anolytech till andra fastighetsägare som står inför liknande utmaningar.

 

Lindbäcks Fastigheter fortsätter med regelbunden testning av vattnet för att övervaka och säkerställa en hög vattenkvalitet i sina fastigheter.

Lindbäcks Fastigheter AB

PLATS

Piteå

PROFIL

Lindbäcks Fastigheter AB, en del av Lindbäcks Group, är ett företag med en bred portfölj av fastigheter, inklusive cirka 600 lägenheter och diverse lokaler, främst belägna i Piteå.

BEHOV

Efter att ha upptäckt höga halter av Legionella i en av sina fastigheter behövde Lindbäcks Fastigheter en effektiv och hållbar lösning för att säkerställa vattenkvaliteten och skydda hyresgästernas hälsa.

LÖSNING

Anolytechs system installerades i de fyra byggnaderna som fastigheten bestod av, vilket ledde till att man fick ordning på Legionella-problematiken. Genom att effektivt bekämpa Legionella har Lindbäcks Fastigheter kunnat säkerställa en trygg boendemiljö.

Sammanfattning

  • Kraven på minskad kemikalieanvändning är höga för aktörer inom livsmedelsindustrin och andra branscher med känsliga produkter och miljöer. Det är en avgörande anledning till varför allt fler aktörer väljer att samarbeta med Anolytech för att producera den miljövänliga pH-optimerade hypoklorsyran AnoDes på plats.
  • Ofarlig för människor och djur – hypoklorsyra ingår naturligt i immunsystemet hos människor och djur. AnoDes är pH-neutral och irriterar därför inte hud och slemhinnor. Den är heller inte korrosiv vid normal dosering.
  • Effektivt och miljövänligt – AnoDes är så effektivt att det räcker med en låg kontinuerlig dosering för att avdöda bakterier, virus, sporer och svampar. AnoDes framställs av vatten, salt och el och innehåller inga giftiga restprodukter och kan därför ledas direkt ut i avloppet.
  • Skyddande barriär året runt – Kontinuerlig tillförsel av små doser AnoDes i vattensystemet fungerar som en skyddande barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.
  • Testat och godkänt – Anolytechs system är idag installerat hos över 500 kunder inom olika branscher. AnoDes uppfyller tillämpliga europeiska standarder för desinfektionsmedel och är godkänt enligt Biociddirektivet artikel 95 samt av EGTOP för ekologisk odling.
  • Ekonomiskt – låg elförbrukning och saltkostnad ger låg driftskostnad vid platsproduktion av AnoDes. Dessutom minskar Anolytechs system förbrukningen av emballage och behovet av miljöfarliga transporter.
  • Performance Warranty – Anolytech ger funktionsgaranti på produktionen av AnoDes för att du som kund skall känna dig trygg med att ditt system fungerar under hela hyresperioden.
Anolytech systemet
Systemet
Anolytech certifikat
Certifikat

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here