Valhallabadet

Valhallabadet

ÄGARE

Drivs av Got Event, en del av Göteborgs stad. Fastigheten ägs av kommunala bolaget Higab

PLATS

Göteborg

PROFIL

Valhallabadet är ett av Skandinaviens största inomhusbad med över en halv miljon besökare årligen.

BEHOV

Man har länge jobbat förebyggande mot Legionella men stått inför utmaningar med blindledningar efter många ombyggnationer av vattensystemet. Man har testat många olika metoder utan önskat resultat.

LÖSNING

Sex månader efter installation av Anolytechs lösningar visar Legionellatesterna noll förekomst av Legionella

Valhallabadet förebygger Legionella med Anolytech

Genom att implementera Anolytechs innovativa lösning har Valhallabadet, en av Skandinaviens största inomhusbad, framgångsrikt säkerställt ett bakteriefritt vatten och skapat en tryggare miljö för alla sina besökare.

Valhallabadet, beläget i hjärtat av Göteborg och granne med Scandinavium, är ett av Skandinaviens största inomhusbad, med över en halv miljon besökare årligen. Med utbud av flera bassänger, gym och bastu erbjuder Valhallabadet något för alla. Badet, som drivs av Got Event, Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag, är en viktig del av stadens idrotts- och rekreationsutbud. Precis som många äldre anläggningar kämpar man med att bekämpa Legionella.

 

Legionella, inte ett ovanligt problem i gamla vattensystem

<img src="attachment_22397" alt="Alexander Felten, tillförordnad chef för arenaservice" />

Valhallabadet, som byggdes 1958, har genom åren genomgått flera ombyggnationer där man kanske inte alltid haft Legionellariskerna i åtanke. Alexander Felten, tillförordnad chef för arenaservice och tidigare driftchef, berättar att man har noga övervakat riskerna med Legionella, men att det har varit svårt att hitta både en långsiktig och kostnadseffektiv lösning som inte innebar stora ombyggnationer och ingrepp i fastigheten.

 

Legionella finns naturligt i vårt sötvatten och förekommer naturligt i jord, sjöar och vattendrag. Bakterierna sprids till lungorna via aerosoler (vattendimma) som kan uppstå i till exempel duschar, bubbelbad och kylsystem. Legionella trivs som bäst i temperaturer mellan 20–45 °C och speciellt i stillastående vatten. Därför kan gamla byggnader med ombyggda vattensystem som innehåller många blindstick utgöra en stor risk, så som i detta fall.

 

En annan vanlig riskfaktor på badhus är att duschar nästan alltid har en förinställd temperatur på grund av skållningsrisken. Därför håller de flesta duschar 38 °C, vilket är en optimal temperatur för tillväxt av Legionella.

Flera metoder har testats

Got Event har jobbat med regelbunden provtagning av Legionella och har provat flera olika metoder för att säkerställa låga bakterienivåer. Till exempel så implementerade man automatspolning av duschar, vilket innebar att duscharna spolades med hett vatten varje dygn. Men efter en tids utvärdering insåg Alexander att de inte fick det resultat man önskade.

Implementering och resultat

Anolytechs system erbjuder en miljövänlig och effektiv desinfektionslösning för ett brett spektrum av användningsområden. Systemet bygger på den unika desinfektionslösning AnoDes som produceras på plats hos användaren i en anläggning som kopplas direkt till verksamhetens vattensystem. AnoDes tillverkas av endast vatten, salt och el, där resultatet är en unik pH-optimerad hypoklorsyra med kraftfull bakteriedödande effekt som inte påverkar dricksvattenkvalitén.

 

Efter att ha testat flera andra åtgärder utan önskat resultat, beslutade Got Event att implementera Anolytechs lösning. Redan efter tre veckor så var maskinen på plats.

 

“Vi kom i kontakt med Anolytech som presenterade sin lösning och sedan läste jag på om hypoklorsyra. Jag hade inte hört talas om hypoklorsyradosering tidigare. Jag fick även ta del av material, som forskningsrapporter från säljaren från Anolytech, vilket var väldigt hjälpsamt. Efter utvärdering valde vi att köra på detta,” berättar Alexander.

 

“Anolytechs lösning har nu varit på plats i ungefär sex månader och huvudmålet var prover som visar noll förekomst av Legionella och det har vi nu uppnått,” fortsätter Alexander.

 

Alexander berättar att driftteknikerna mötte Anolytechs lösning med viss skepticism. Men även de har kunnat konstatera att resultatet från Legionella-testerna talar för sig självt.

Sparade kostnader på oväntat håll

Got Event fortsätter att övervaka vattensystemet och fortsätter med regelbunden provtagning för Legionella. Alexander berättar även att man anar en minskad klorförbrukning för badvattenreningen.

 

“Vi har egentligen lite för lite data för att utvärdera efter sex månader, men vi anar faktiskt något minskad klorförbrukning som går åt till badvattenreningen. Men om detta beror på något annat återstår att se.” avslutar Alexander.

 

När Alexander får frågan om han skulle rekommendera Anolytechs lösning till andra så svarar han att, det är en fungerande lösning som håller vad den lovar.

Valhallabadet

ÄGARE

Drivs av Got Event, en del av Göteborgs stad. Fastigheten ägs av kommunala bolaget Higab

PLATS

Göteborg

PROFIL

Valhallabadet är ett av Skandinaviens största inomhusbad med över en halv miljon besökare årligen.

BEHOV

Man har länge jobbat förebyggande mot Legionella men stått inför utmaningar med blindledningar efter många ombyggnationer av vattensystemet. Man har testat många olika metoder utan önskat resultat.

LÖSNING

Sex månader efter installation av Anolytechs lösningar visar Legionellatesterna noll förekomst av Legionella

Sammanfattning

  • Kraven på minskad kemikalieanvändning är höga för aktörer inom livsmedelsindustrin och andra branscher med känsliga produkter och miljöer. Det är en avgörande anledning till varför allt fler aktörer väljer att samarbeta med Anolytech för att producera den miljövänliga pH-optimerade hypoklorsyran AnoDes på plats.
  • Ofarlig för människor och djur – hypoklorsyra ingår naturligt i immunsystemet hos människor och djur. AnoDes är pH-neutral och irriterar därför inte hud och slemhinnor. Den är heller inte korrosiv vid normal dosering.
  • Effektivt och miljövänligt – AnoDes är så effektivt att det räcker med en låg kontinuerlig dosering för att avdöda bakterier, virus, sporer och svampar. AnoDes framställs av vatten, salt och el och innehåller inga giftiga restprodukter och kan därför ledas direkt ut i avloppet.
  • Skyddande barriär året runt – Kontinuerlig tillförsel av små doser AnoDes i vattensystemet fungerar som en skyddande barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.
  • Testat och godkänt – Anolytechs system är idag installerat hos över 500 kunder inom olika branscher. AnoDes uppfyller tillämpliga europeiska standarder för desinfektionsmedel och är godkänt enligt Biociddirektivet artikel 95 samt av EGTOP för ekologisk odling.
  • Ekonomiskt – låg elförbrukning och saltkostnad ger låg driftskostnad vid platsproduktion av AnoDes. Dessutom minskar Anolytechs system förbrukningen av emballage och behovet av miljöfarliga transporter.
  • Performance Warranty – Anolytech ger funktionsgaranti på produktionen av AnoDes för att du som kund skall känna dig trygg med att ditt system fungerar under hela hyresperioden.
Anolytech systemet
Systemet
Anolytech certifikat
Certifikat

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here