Kontinuerlig
Desinfektion I
industrimiljö

Säkra produktionen med miljövänlig desinfektionsteknik

Bakteriefritt vatten och noggrant desinficerade industrimiljöer och -processer är ofta avgörande förutsättningar för en trygg och effektiv produktion. Men att upprätthålla en bakteriefri miljö kräver inte sällan tidskrävande reaktiva åtgärder med skadliga kemikalier.

Anolytechs miljövänliga desinfektionssystem fungerar i stället förebyggande mot bakterieangrepp och tillväxt av biofilm. Produktionen av vår unika desinfektionslösning AnoDes sker på plats vilket gör att verksamheten alltid har tillgång till desinfektion. 

Områden inom industrin

”Det finns egentligen inga gränser för hur många branscher som kan dra nytta av vår miljövänliga desinfektionslösning. Från hydroponisk odling till storskaliga industriprocesser. Alla vinner på att använda färre kemikalier och slösa mindre vatten.”

Sandra Lindström, vd Anolytech

Bidrar till följande FNs globala hållbarhetsmål