Dricksvatten

Säkra upp verksamhetens dricksvatten

Dricksvatten är en livsnödvändig resurs för att upprätthålla god hälsa för människor och boskapsdjur. I vår del av världen är det kommunala vattnet av hög kvalitet, men alla vattensystem löper ändå risk att utsättas för bakterieangrepp eller tillväxt av biofilm. När det händer har skadan redan skett och vattensystemet behöver desinficeras akut – med mycket arbete och stora kostnader som följd. Detta kan undvikas helt med Anolytechs desinfektionssystem.

Garanterat bakteriefritt dricksvatten

Traditionella desinficeringsmetoder går ofta ut på att punktvis bekämpa bakterier och biofilm efter att dessa gjort dricksvattnet otjänligt. Anolytechs system verkar i stället förebyggande genom att små doser av vår miljövänliga desinfektionslösning AnoDes kontinuerligt tillförs vattensystemet.

 

Om bakterier eller andra skadliga mikroorganismer skulle leta sig in i vattensystemet, slår AnoDes omedelbart ut dem – vilket garanterar ett konstant bakteriefritt dricksvatten över tid. 

Effektiv och ofarlig desinfektion

Anodes avdödar effektivt bakterier, virus, sporer, svamp och andra oönskade mikroorganismer, samt hindrar tillväxt av biofilm i vattenledningarna. Den konstanta närvaron av AnoDes fungerar även som en trygg barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt.

 

AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå. AnoDes är ofarlig för människor och djur och påverkar heller inte vattnets lukt eller smak.

Undvik smittspridning och avbrott i verksamheten

I verksamheter som till exempel djurhållning, restaurang, hotell & spa, hydroponisk odling och annan livsmedelshantering, erbjuder Anolytechs system kontinuerligt skydd och trygghet genom att upprätthålla bakteriefritt dricksvatten och därmed minska risken för smittspridning och kostsamma avbrott i verksamheten. 

Doseringsstyrkor för anodes