Förstå Legionella: Temperaturfaktorer och Förebyggande Metoder

Förstå Legionella: Temperaturfaktorer och Förebyggande Metoder Legionella, en bekant fiende för fastighetsägare som kan utgöra en allvarlig hälsorisk. Men hur påverkas bakterierna av olika vattentemperaturer, hur sprider de sig och hur kan man motverka dem?   Tumregeln är att man håller det kalla vattnet tillräckligt kallt och det varma vattnet tillräckligt varmt för att bakterierna […]