Anolytech på Nordbygg

Anolytech lyfter fram Legionella-bekämpning på Nordbygg

Anolytech kommer delta på Nordbygg-mässan den 23-26 april, där företaget kommer att presentera sin lösning för bekämpning av Legionella med sin hållbara desinfektionsteknik.

 

Besökare är välkomna att besöka Anolytech i hall A, monter A07:42, där teamet ser fram emot att dela med sig av sin expertis och diskutera hur man kan jobba med att Legionella-säkra fastigheter.

Redan Legionella-säkrat flera fastigheter

Anolytech har sedan 2005 utvecklat en hållbar och miljövänlig desinfektionsteknik baserad på vatten, salt och el som gör desinficering med skadliga kemikalier onödig. Produkten som Anolytechs system tillverkar är en pH-optimerad hypoklorsyra, AnoDes, som effektivt avdödar bakterier, virus, sporer, mögel och svamp samt stoppar tillväxt av biofilm i vatten. Anolytechs lösning finns idag i flera fastigheter så som badhus, äldreboende, sjukhus, fastighetshus och hotell.

 

Med en ökande medvetenhet kring riskerna med Legionella i vattensystem, är Anolytechs närvaro på Nordbygg-mässan särskilt relevant och välkomnad. WHO har bland annat noterat att Legionella är den vattenburna patogen som orsakar största hälsoproblem i EU. Legionella är en bakterie som trivs i vattensystem och kan orsaka legionärssjukan, en allvarlig form av lunginflammation.

 

“Vi är entusiastiska över att delta i Nordbygg och ser detta som en fantastisk möjlighet att om prata vikten av hållbar desinfektionsteknik och hur vår teknologi kan spela en avgörande roll i att bekämpa Legionella,” säger Sandra Lindström, VD på Anolytech.

Besök oss för att få veta mer om vår lösning

Besökare till Anolytechs monter kan förvänta sig att få en djupare inblick i företagets desinfektionsprocess. Genom demonstrationer och samtal med Anolytechs experter kommer deltagarna att få en unik möjlighet att lära sig mer om de senaste innovationerna och bästa praxis inom vattendesinficering.

 

Nordbygg-mässan, som är en av de ledande sammankomsterna för bygg- och fastighetsbranschen i Norden, erbjuder en idealisk plattform för Anolytech att nå ut till en publik där många har ett intresse höja standarden på dricksvattenkvaliteten och skydda människors hälsa.

 

Hoppas vi ses där!

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here