sjöfartsindustrin legionella

Anolytech breddar sin teknik till sjöfartsindustrin

Anolytech breddar nu sin teknik och expanderar till sjöfartsindustrin och har bland annat signerat avtal med två nya kunder, Viking Line och Finnlines, två ledande aktörer inom branschen. Dessa avtal markerar ett viktigt steg i vår expansion, där vi även erbjuder vår avancerade teknik för att förebygga Legionella ombord på fartyg.

Utökad räckvidd med innovativa lösningar

Genom att välkomna två stora rederier som kunder, tar Anolytech ytterligare ett kliv framåt i vår ambition att erbjuda innovativa och hållbara lösningar för Legionellakontroll i olika sektorer. Sjöfartsindustrin har specifika utmaningar när det gäller vattenkvalitet och säkerhet, och vi är glada att kunna bidra med vår expertis och teknik för att säkerställa bakteriefritt vatten ombord.

Legionella – en allvarlig risk på fartyg

Legionella-bakterier trivs i varma, stillastående vattenmiljöer som ofta finns i fartygens rörsystem, kylsystem och pooler. Utsatta områden för Legionella betonas vara: gästbastu, sjukhytter, ögonduschar, bubbelpooler, oanvända hytter och tappställen i byssan.

 

Utbrott av Legionärssjuka, en allvarlig lunginflammation som orsakas av inandning av kontaminerade vattendroppar, kan ha allvarliga konsekvenser för både hälsa och säkerhet. Därför är det avgörande att ha effektiva förebyggande åtgärder på plats.

Jobba förebyggande mot Legionella

Genom att välja att arbeta proaktivt för att förebygga Legionella, visar både Viking Line och Finnlines sitt starka engagemang för passagerarnas och besättningens säkerhet. Anolytechs teknik kommer att implementeras på deras fartyg för att stärka de förebyggande åtgärderna mot Legionella.

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here