Kundcase fastighet

BRF Abborren (Legionella-säkrad)

ÄGARE

Bostadsrättsförening

PLATS

Piteå

PROFIL

52 lägenheter i sex fastigheter uppförda 1984 förvaltade av Riksbyggen. Både yngre och äldre medlemmar i föreningen.

BEHOV

När reningsverket gjorde rent färskvattenledningar blev medlemmar oroliga över vattenkvaliteten. Ett prov visade på 2 700 CFU i en lägenhet. Traditionell rengöring av föreningens vattenledningar med klordioxid gjorde att problemen efter en tid återkom. En teknisk analys påvisade konstruktionsfel med varm-, kall- och fjärrvärmeledningar som dragits i samma kulvert, vilket ledde till förekomst av legionella i kallvattenledningar där vattnet var för varmt. Problemen skulle kosta 3 mkr att åtgärda.

LÖSNING

Med Anolytechs lösning sänktes nivån på organismer i vattenledningarna och legionellaproblemen försvann.

Legionellaproblemen i felbyggda kulvertar försvann med Anolytechs system för desinficering av vatten.

Bostadsrättsföreningen stod inför en miljoninvestering för att få bukt med legionella i kallvattenledningarna. Svenska Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten utan skadliga kemikalier löste istället problemet till en låg löpande kostnad.

Bostadsrättsföreningen Abborren i Piteå upptäckte av en tillfällighet att man hade legionellaproblem. Det var när det lokala reningsverket rengjorde färskvattenledningar som medlemmar blev oroliga över att vattnet var missfärgat. Ett vattenprov visade på höga 2 700 CFU i en av lägenheterna och förekomst av legionella.

Föreningen testade att rengöra vattenledningarna med klordioxid, men problemen återkom efter en tid. Istället undersökte man då om man kunde bygga bort anledningen till problemen, d v s konstruktionsfelet som bestod i att man dragit varm-, kall- och fjärrvärmeledningar i samma kulvert och som gjorde att kallvattnet blev varmt nog för oönskade organismer som bl a legionellabakterier att frodas. 

     En ingenjörsfirma föreslog då att man skulle bygga kallvattenledningar utanför kulverten till en kostnad av 3 mkr.

Problemen med bakterier i vattnet försvann

Istället testade man med gott resultat att löpande tillföra Anolytechs lösning AnoDes till kallvattnet:     

     – Det tog någon vecka innan rören var rengjorda och problemet försvann, men nu fungerar det perfekt. Senast mätningen visade på mindre än 10 CFU, vilket är mer än godkänt. Problemen med legionella har försvunnit. 

     – Vi tror att många bostadsrättsföreningar har samma problem och att Anolytechs system skulle kunna hjälpa fler än oss, säger Per-Olov Christersson, styrelseledamot och den som tog initiativet till att testa Anolytechs lösning.

Löpande desinficering istället för punktinsatser

Per-Olov Christersson ser fördelar i att föreningen slipper punkt­-insatser med skadliga kemikalier för att tillfälligt ta ned bakterienivån.

     – Det var en lättnad när vi installerade Anolytechs system som löpande producerar den hypoklorsyra vi behöver här i föreningen. Dels slapp vi en genomgripande och dyr ombyggnad, men framförallt fick vi till en hållbar lösning som alla medlemmar kan känna trygghet med.

Certifiering bygger trovärdighet

När Anolytech startade verksamheten 2005 var många skeptiska till företagets nya miljövänligare metod för att desinficera vatten med hypoklorsyra utan skadliga kemikalier. Idag banar en allmänt ökande miljömedvetenhet väg för ett teknikskifte från kemikaliebaserad till Anolytechs miljövänliga metod för desinficering.

     Det miljövänliga är en konsekvens av att AnoDes är en unik pH-optimerad hypoklorsyra framställd av endast vatten, salt och el som avdödar bakterier, virus, mögel, svampar och sporer genom alkoholfri desinfektion av vatten, händer och ytor. 

     AnoDes används inom flera områden där man behöver bekämpa oönskade bakterier som t ex campylobakter, cyanobakterier, kolibakterier (E. coli) och legionella bl a för att det är mycket effektivt utan att vara farligt för människor och djur.

BRF Abborren (Legionella-säkrad)

ÄGARE

Bostadsrättsförening

PLATS

Piteå

PROFIL

52 lägenheter i sex fastigheter uppförda 1984 förvaltade av Riksbyggen. Både yngre och äldre medlemmar i föreningen.

BEHOV

När reningsverket gjorde rent färskvattenledningar blev medlemmar oroliga över vattenkvaliteten. Ett prov visade på 2 700 CFU i en lägenhet. Traditionell rengöring av föreningens vattenledningar med klordioxid gjorde att problemen efter en tid återkom. En teknisk analys påvisade konstruktionsfel med varm-, kall- och fjärrvärmeledningar som dragits i samma kulvert, vilket ledde till förekomst av legionella i kallvattenledningar där vattnet var för varmt. Problemen skulle kosta 3 mkr att åtgärda.

LÖSNING

Med Anolytechs lösning sänktes nivån på organismer i vattenledningarna och legionellaproblemen försvann.

Sammanfattning

  • Kraven på minskad kemikalieanvändning är höga för aktörer inom livsmedelsindustrin och andra branscher med känsliga produkter och miljöer. Det är en avgörande anledning till varför allt fler aktörer väljer att samarbeta med Anolytech för att producera den miljövänliga pH-optimerade hypoklorsyran AnoDes på plats.
  • Ofarlig för människor och djur – hypoklorsyra ingår naturligt i immunsystemet hos människor och djur. AnoDes är pH-neutral och irriterar därför inte hud och slemhinnor. Den är heller inte korrosiv vid normal dosering.
  • Effektivt och miljövänligt – AnoDes är så effektivt att det räcker med en låg kontinuerlig dosering för att avdöda bakterier, virus, sporer och svampar. AnoDes framställs av vatten, salt och el och innehåller inga giftiga restprodukter och kan därför ledas direkt ut i avloppet.
  • Skyddande barriär året runt – Kontinuerlig tillförsel av små doser AnoDes i vattensystemet fungerar som en skyddande barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.
  • Testat och godkänt – Anolytechs system är idag installerat hos över 500 kunder inom olika branscher. AnoDes uppfyller tillämpliga europeiska standarder för desinfektionsmedel och är godkänt enligt Biociddirektivet artikel 95 samt av EGTOP för ekologisk odling.
  • Ekonomiskt – låg elförbrukning och saltkostnad ger låg driftskostnad vid platsproduktion av AnoDes. Dessutom minskar Anolytechs system förbrukningen av emballage och behovet av miljöfarliga transporter.
  • Performance Warranty – Anolytech ger funktionsgaranti på produktionen av AnoDes för att du som kund skall känna dig trygg med att ditt system fungerar under hela hyresperioden.
Anolytech systemet
Systemet
Anolytech certifikat
Certifikat

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here