Handdesinfektion

Nordea Open 2021 (”Båstadtennisen”)

ARRANGÖR

Arena Båstad AB i samarbete med tourorganisationerna WTA och ATP

PLATS

Båstad Tennisstadion

PROFIL

Sveriges klassiska tennisturnering som årligen äger rum i början av juli. Turneringen är uppdelad i en dam- och herrturning under sammanlagt 13 dagar.

BEHOV

Angeläget att de 1 300 besökare per dag som tilläts trots pågående pandemi kunde mötas, umgås och göra affärer. Därför viktigt för arrangören att bidra till att dessa möten kunde ske på ett sätt som minimerade smittorisken.

LÖSNING

Att Anolytechs handdesinfektion fanns fritt tillgänglig för alla funktionärer bidrog till att minska smittrisken samtidigt som fler kände sig bekväma att vara en del av turneringsupplevelsen.

Handdesinfektion från svenska Anolytech minskade smittorisken under Båstadtennisen

För arrangörerna av ”Båstadtennisen” var tillgången till handdesinfektion av god kvalitet viktig för att möjliggöra möten, umgänge och affärer på ett säkert sätt. Anolytechs desinficering av vatten utan skadliga kemikalier löste problemen.

Arena Båstad AB driver och utvecklar den klassiska årliga tennisturneringen på Båstad Tennisstadion, där centrecourten anlades redan 1907. Tennisstadion är tillsammans med närliggande Hotel Skansen en av Europas vackraste anläggningar och ofta framröstad som spelarnas favorittävling. Turneringen går 2020-2023 under namnet ”Nordea Open”.

        Under Nordea Open i Båstad 2021 levererade Anolytech desinfektionsmedel till tävlingens funktionärer. En anledning är att företaget var först med att få en alkoholfri handdesinfektion certifierad i Sverige enligt EU-normen EN 1500 och därmed mötte stränga kvalitetskrav från tourorganisationerna WTA och ATP.

Handdesinfektion för tryggare möten

Pandemin gjorde att endast 1 300 besökare per dag tilläts under de 13 dagar dam- och herrturningen pågick, mot totalt drygt 60 000 föregående år. Samtidigt var hanteringen för att minimera smittorisken i linje med Folhälsomyndighetens rekommendationer en prioriterad fråga för arrangerande Båstad Arena:

        – Båstadtennisen är ett fantastiskt tillfälle för tennisintresserade att mötas, umgås och göra affärer. För oss som arrangörer var det 2021 extra viktigt att bidra till att dessa möten kunde ske på ett sätt som minimerade smittorisken. Där bidrog tillgången till handdesinfektion av rätt kvalitet från Anolytech på ett viktigt sätt, säger Sara Bergh, verksamhetsansvarig på Arena Båstad.

        Anolytech tillhandahöll AnoDes i både fickförpackning och som refill för tävlingens funktionärer. Medlet fanns tillgängligt i samband med transporter och i övriga sammanhang där man rörde sig.

Certifiering bygger trovärdighet

När Anolytech startade verksamheten 2005 var många skeptiska till företagets nya miljövänligare metod för att desinficera vatten med hypoklorsyra utan skadliga kemikalier. Idag banar en allmänt ökande miljömedvetenhet väg för ett teknikskifte från kemikaliebaserad till Anolytechs miljövänliga desinficering.

        Det miljövänliga är en konsekvens av att AnoDes är en unik pH-optimerad hypoklorsyra framställd av endast vatten, salt och el som avdödar bakterier, virus, mögel, svampar och sporer genom alkoholfri desinfektion av vatten, händer och ytor.

        AnoDes används inom flera områden där man behöver bekämpa oönskade bakterier som t ex campylobakter, cyanobakterier, kolibakterier (E. coli) och legionella bl a för att det är mycket effektivt utan att vara farligt för människor och djur.

        Att tekniken är certifierad enligt ledande standards för hand- och ytdesinficering samt godkänts enligt biociddirektivet, bidrar till ett ökande intresse även från kunder utanför agrosektorn med inriktning på bl a fastigheter, vård, utbildning och industri.

Nordea Open 2021 (”Båstadtennisen”)

ARRANGÖR

Arena Båstad AB i samarbete med tourorganisationerna WTA och ATP

PLATS

Båstad Tennisstadion

PROFIL

Sveriges klassiska tennisturnering som årligen äger rum i början av juli. Turneringen är uppdelad i en dam- och herrturning under sammanlagt 13 dagar.

BEHOV

Angeläget att de 1 300 besökare per dag som tilläts trots pågående pandemi kunde mötas, umgås och göra affärer. Därför viktigt för arrangören att bidra till att dessa möten kunde ske på ett sätt som minimerade smittorisken.

LÖSNING

Att Anolytechs handdesinfektion fanns fritt tillgänglig för alla funktionärer bidrog till att minska smittrisken samtidigt som fler kände sig bekväma att vara en del av turneringsupplevelsen.

Sammanfattning

  • Kraven på minskad kemikalieanvändning är höga för aktörer inom livsmedelsindustrin och andra branscher med känsliga produkter och miljöer. Det är en avgörande anledning till varför allt fler aktörer väljer att samarbeta med Anolytech för att producera den miljövänliga pH-optimerade hypoklorsyran AnoDes på plats.
  • Ofarlig för människor och djur – hypoklorsyra ingår naturligt i immunsystemet hos människor och djur. AnoDes är pH-neutral och irriterar därför inte hud och slemhinnor. Den är heller inte korrosiv vid normal dosering.
  • Effektivt och miljövänligt – AnoDes är så effektivt att det räcker med en låg kontinuerlig dosering för att avdöda bakterier, virus, sporer och svampar. AnoDes framställs av vatten, salt och el och innehåller inga giftiga restprodukter och kan därför ledas direkt ut i avloppet.
  • Skyddande barriär året runt – Kontinuerlig tillförsel av små doser AnoDes i vattensystemet fungerar som en skyddande barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.
  • Testat och godkänt – Anolytechs system är idag installerat hos över 500 kunder inom olika branscher. AnoDes uppfyller tillämpliga europeiska standarder för desinfektionsmedel och är godkänt enligt Biociddirektivet artikel 95 samt av EGTOP för ekologisk odling.
  • Ekonomiskt – låg elförbrukning och saltkostnad ger låg driftskostnad vid platsproduktion av AnoDes. Dessutom minskar Anolytechs system förbrukningen av emballage och behovet av miljöfarliga transporter.
  • Performance Warranty – Anolytech ger funktionsgaranti på produktionen av AnoDes för att du som kund skall känna dig trygg med att ditt system fungerar under hela hyresperioden.
Anolytech systemet
Systemet
Anolytech certifikat
Certifikat

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here