Ägg på Valla Rusthall

Valla Rusthåll (kläcksäggproduktion)

ÄGARE

Alexander Gideskog

PLATS

Väderstad på Östgötaslätten

PROFIL

Lantbruk som 1996 kompletterades med två längor med 35 000 platser för fjäderfä för produktion av avels- ägg (som skall bli kycklingar). 2017 tillkom en länga med 17 000 platser. 155 ha växtodling med främst höstvete kompletterat av höstraps, lin och ärtor. Egen halmpanna värmer hönsstallar, spannmålstork och bostäder. 3 heltidsanställda.

BEHOV

Egna brunnar täcker gårdens vattenbehov, där djuren förbrukar 15 kbm/dygn.

LÖSNING

Med Anolytechs lösning försvann problemen med biofilm i vattenledningarna, Dessutom ersatte Anolytechs hypoklorsyra AnoDes de kemikalier som tidigare användes i värphönshanteringen för ytdesinfektion. Att tvätt- och spolvattnet därmed numera endast innehåller miljövänligt desinfektionsmedel är bl a positivt vid miljöprövningar.

Färre bakterier i vattnet med svenska Anolytechs miljövänliga desinficering

Kläckäggsproducenten Valla Rusthåll på Östgötaslätten hade problem med biofilm i vattenledningarna. Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten utan skadliga kemikalier löste problemen.

På Valla Rusthåll i Väderstad på Östgötaslätten producerar Alexander Gideskog avelsägg som utvecklas till slaktkycklingar. Fjäderfädelen av gårdens verksamhet tillkom 1996, när Alexander far Bengt tog steget att bli kläckäggsproducent och byggde de två första husen med plats för 35 000 djur.

        Fjäderfän är känsliga och många faktorer påverkar såväl det produktionstekniska resultatet som lönsamheten för en kläckäggsproducent som hanterar både tuppar och höns.

        – Vår betalning baseras på antalet kläckta kycklingar, så det är det viktigt med många kläckta ägg per höna. Målsättningen är en kläckning på 82-83 procent av levererade ägg.

        Fel kvalitet på en enstaka faktor kan sänka kläckningsprocenten med någon procent och därmed äventyra lönsamheten. Inte minst är kvaliteten på vattnet viktig faktor.

Rent vatten ger jämnare produktion

I samband med att man 1997  investerade i en tredje länga med fjäderfän, passade man på att installera Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten.

        – Vi har sett svängningar i kläckningsprocenten genom åren och löpande arbetat med att optimera alla delar av produktionen. Ett av problemen vi undanröjt är den biofilm som tidigare bildades i vattenledningarna.

        Tidigare hanterade man den med punktinsatser med skadliga kemikalier, men Alexander tycker att det funkar mycket bättre med Anolytechs system som kontinuerligt desinficerar vattnet utan användning av miljöovänlig kemi.

        – Vi slipper hanteringar av skadliga kemikalier och kan hålla desinficeringen på en jämn nivå, på samma sätt som vi vill hålla kläckningsprocenten konstant.

Certifiering bygger trovärdighet

När Anolytech startade verksamheten 2005 var många skeptiska till företagets nya miljövänligare metod för att desinficera vatten med hypoklorsyra utan skadliga kemikalier. Idag banar en allmänt ökande miljömedvetenhet väg för ett teknikskifte från kemikaliebaserad till Anolytechs miljövänliga desinficering.

        Det miljövänliga är en konsekvens av att AnoDes är en unik pH-optimerad hypoklorsyra framställd av endast vatten, salt och el som avdödar bakterier, virus, mögel, svampar och sporer genom alkoholfri desinfektion av vatten, händer och ytor.

        AnoDes används inom flera områden där man behöver bekämpa oönskade bakterier som t ex campylobakter, cyanobakterier, kolibakterier (E. coli) och legionella bl a för att det är mycket effektivt utan att vara farligt för människor och djur.

        Att tekniken är certifierad enligt ledande standards för  hand- och ytdesinficering samt godkänts enligt biociddirektivet, bidrar till ett ökande intresse även från kunder utanför agrosektorn med inriktning på bl a fastigheter, vård, utbildning och industri.

Valla Rusthåll (kläcksäggproduktion)

ÄGARE

Alexander Gideskog

PLATS

Väderstad på Östgötaslätten

PROFIL

Lantbruk som 1996 kompletterades med två längor med 35 000 platser för fjäderfä för produktion av avels- ägg (som skall bli kycklingar). 2017 tillkom en länga med 17 000 platser. 155 ha växtodling med främst höstvete kompletterat av höstraps, lin och ärtor. Egen halmpanna värmer hönsstallar, spannmålstork och bostäder. 3 heltidsanställda.

BEHOV

Egna brunnar täcker gårdens vattenbehov, där djuren förbrukar 15 kbm/dygn.

LÖSNING

Med Anolytechs lösning försvann problemen med biofilm i vattenledningarna, Dessutom ersatte Anolytechs hypoklorsyra AnoDes de kemikalier som tidigare användes i värphönshanteringen för ytdesinfektion. Att tvätt- och spolvattnet därmed numera endast innehåller miljövänligt desinfektionsmedel är bl a positivt vid miljöprövningar.

Sammanfattning

  • Kraven på minskad kemikalieanvändning är höga för aktörer inom livsmedelsindustrin och andra branscher med känsliga produkter och miljöer. Det är en avgörande anledning till varför allt fler aktörer väljer att samarbeta med Anolytech för att producera den miljövänliga pH-optimerade hypoklorsyran AnoDes på plats.
  • Ofarlig för människor och djur – hypoklorsyra ingår naturligt i immunsystemet hos människor och djur. AnoDes är pH-neutral och irriterar därför inte hud och slemhinnor. Den är heller inte korrosiv vid normal dosering.
  • Effektivt och miljövänligt – AnoDes är så effektivt att det räcker med en låg kontinuerlig dosering för att avdöda bakterier, virus, sporer och svampar. AnoDes framställs av vatten, salt och el och innehåller inga giftiga restprodukter och kan därför ledas direkt ut i avloppet.
  • Skyddande barriär året runt – Kontinuerlig tillförsel av små doser AnoDes i vattensystemet fungerar som en skyddande barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.
  • Testat och godkänt – Anolytechs system är idag installerat hos över 500 kunder inom olika branscher. AnoDes uppfyller tillämpliga europeiska standarder för desinfektionsmedel och är godkänt enligt Biociddirektivet artikel 95 samt av EGTOP för ekologisk odling.
  • Ekonomiskt – låg elförbrukning och saltkostnad ger låg driftskostnad vid platsproduktion av AnoDes. Dessutom minskar Anolytechs system förbrukningen av emballage och behovet av miljöfarliga transporter.
  • Performance Warranty – Anolytech ger funktionsgaranti på produktionen av AnoDes för att du som kund skall känna dig trygg med att ditt system fungerar under hela hyresperioden.
Anolytech systemet
Systemet
Anolytech certifikat
Certifikat

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here