Kåseberga Lantbruk (pumpaodling)

ÄGARE

Leif Nilsson

PLATS

Löderups Boställe (Österlen)

PROFIL

Störst i Sverige på odling av pumpor. Producerar årligen 2 000 ton av ett fyrtiotal sorter på 80 ha areal. 3 heltidsanställda kompletteras av ett 30-tal säsongsarbetare.

BEHOV

Gården har egna djupborrade brunnar för bevattning och använder kommunalt vatten för tvättarna. Problem med mikrobakterier i vattenledningarna till anläggningen för tvätt av pumporna inför lagring och leverans kan leda till mögelbildning som gör dem osäljbara.

LÖSNING

Anolytechs miljövänliga system används för att få ned tillväxten av sporer i vattenledningarna. Hypoklorsyran AnoDes tillverkas på plats och tillförs löpande vattnet i tvättarna i ett cirkulärt flöde. AnoDes är så miljövänligt att det kan spolas ut i avloppet.

Desinficerat rengöringsvatten för pumpor utan mögel med svenska Anolytechs system

Sveriges största odling av pumpor hade problem med att bakterier i tvättvattnet ledde till mögelbildning på grönsakerna. Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten utan skadliga kemikalier blev ett sätt att hantera problemen.

På Löderups Boställe på Österlen driver Leif Nilsson pumpaodling sedan 30 år. Omfattningen har ökat efterhand i takt med att allt fler konsumenter upptäckt pumpans fördelar som välsmakande livsmedel och dekorativ tradition i samband med Halloween. Idag är han med en produktion om 2 000 ton per år störst på pumpaodling i Sverige och i branschen känd som Pumpa-Leif.

        Smeknamnet hänger ihop med hans stora engagemang för att utveckla marknaden för pumpor. Det gäller såväl vilka sorter som odlas, som hur hanteringen från odling över skörd till lagring hanteras. Leif har varit en föregångsman i flera avseenden, t ex vad gäller introduktionen av nya sorter efter försöksodling i samarbete med fröföretag.

        – Vi måste utvecklas för att möta ständigt nya krav från konsumenterna. Det gällde till exempel när vi var med och lanserade butternutpumpor i Sverige som goda vegetariska alternativ till kött med mindre andel kärnor än traditionella pumpor. Men även när vi i år introducerar minimuscat som en god matpumpa lagom stor för en huvudrätt för fyra personer.

Rent vatten viktigt för att undvika mögel

Viktigt för att öka intresset och därmed konsumtionen av svenska pumpor är en jämn tillgång över året. För att de skall vara attraktiva för konsumenterna tvättas de före lagring och leverans. Om vattnet innehåller sporer finns det en risk att pumporna möglar under lagringen.

        – Vi testar hantera problemet med mögel med att kontinuerligt tillföra reningsvattnet miljövänlig hypoklorsyra vi tillverkar i ett cirkulärt system från Anolytech på gården. En stor fördel med det är att vattnet är så rent att det kan spolas ut direkt i avloppet.

        Leif Nilssons förhoppning är att problemen med mögel därmed försvinner, samtidigt med hanteringen av miljöfarliga kemikalier och avfall.

Certifiering bygger trovärdighet

När Anolytech startade verksamheten 2005 var många skeptiska till företagets nya miljövänligare metod för att desinficera vatten med hypoklorsyra utan skadliga kemikalier. Idag banar en allmänt ökande miljömedvetenhet väg för ett teknikskifte från kemikaliebaserad till Anolytechs miljövänliga desinficering.

        Det miljövänliga är en konsekvens av att AnoDes är en unik pH-optimerad hypoklorsyra framställd av endast vatten, salt och el som avdödar bakterier, virus, mögel, svampar och sporer genom alkoholfri desinfektion av vatten, händer och ytor.

        AnoDes används inom flera områden där man behöver bekämpa oönskade bakterier som t ex campylobakter, cyanobakterier, kolibakterier (E. coli) och legionella bl a för att det är mycket effektivt utan att vara farligt för människor och djur.

        Att tekniken är certifierad enligt ledande standards för hand- och ytdesinficering samt godkänts enligt biociddirektivet, bidrar till ett ökande intresse även från kunder utanför agrosektorn med inriktning på bl a fastigheter, vård, utbildning och industri.

Kåseberga Lantbruk (pumpaodling)

ÄGARE

Leif Nilsson

PLATS

Löderups Boställe (Österlen)

PROFIL

Störst i Sverige på odling av pumpor. Producerar årligen 2 000 ton av ett fyrtiotal sorter på 80 ha areal. 3 heltidsanställda kompletteras av ett 30-tal säsongsarbetare.

BEHOV

Gården har egna djupborrade brunnar för bevattning och använder kommunalt vatten för tvättarna. Problem med mikrobakterier i vattenledningarna till anläggningen för tvätt av pumporna inför lagring och leverans kan leda till mögelbildning som gör dem osäljbara.

LÖSNING

Anolytechs miljövänliga system används för att få ned tillväxten av sporer i vattenledningarna. Hypoklorsyran AnoDes tillverkas på plats och tillförs löpande vattnet i tvättarna i ett cirkulärt flöde. AnoDes är så miljövänligt att det kan spolas ut i avloppet.

Sammanfattning

  • Kraven på minskad kemikalieanvändning är höga för aktörer inom livsmedelsindustrin och andra branscher med känsliga produkter och miljöer. Det är en avgörande anledning till varför allt fler aktörer väljer att samarbeta med Anolytech för att producera den miljövänliga pH-optimerade hypoklorsyran AnoDes på plats.
  • Ofarlig för människor och djur – hypoklorsyra ingår naturligt i immunsystemet hos människor och djur. AnoDes är pH-neutral och irriterar därför inte hud och slemhinnor. Den är heller inte korrosiv vid normal dosering.
  • Effektivt och miljövänligt – AnoDes är så effektivt att det räcker med en låg kontinuerlig dosering för att avdöda bakterier, virus, sporer och svampar. AnoDes framställs av vatten, salt och el och innehåller inga giftiga restprodukter och kan därför ledas direkt ut i avloppet.
  • Skyddande barriär året runt – Kontinuerlig tillförsel av små doser AnoDes i vattensystemet fungerar som en skyddande barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.
  • Testat och godkänt – Anolytechs system är idag installerat hos över 500 kunder inom olika branscher. AnoDes uppfyller tillämpliga europeiska standarder för desinfektionsmedel och är godkänt enligt Biociddirektivet artikel 95 samt av EGTOP för ekologisk odling.
  • Ekonomiskt – låg elförbrukning och saltkostnad ger låg driftskostnad vid platsproduktion av AnoDes. Dessutom minskar Anolytechs system förbrukningen av emballage och behovet av miljöfarliga transporter.
  • Performance Warranty – Anolytech ger funktionsgaranti på produktionen av AnoDes för att du som kund skall känna dig trygg med att ditt system fungerar under hela hyresperioden.
Anolytech systemet
Systemet
Anolytech certifikat
Certifikat

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here