Mansdala Gård (grisproduktion)

ÄGARE

Ulrika och Sven-Olof Carlsson

PLATS

Hammenhög (samt två mindre gårdar i närområdet)

PROFIL

900 suggor producerar årligen 25 000 smågrisar, varav 7 500 går till slakt och resten i mellangårdsavtal. 185 ha brukningsareal med korn, vete, oljeväxter och sockerbetor. 6 heltidsanställda utöver 4 familjemedlemmar. Utsågs av HKScan till ”Årets Leverantör Gris 2018” utifrån stor nogrannhet i rutiner och produktion i kombination med ständigt förbättringsarbete.

BEHOV

Gården tar vatten från egna borrade brunnar. Inga stora problem med varken kvalitetet eller tillgång på vatten, mer än att biofilm i vattenrören blockerade nipplar som därför löpande krävde manuell rengöring som var både tidsödande och tråkig.

LÖSNING

Med Anolytechs lösning sänktes nivån på organismer i vattenledningarna. Tillsammans med biofilmen försvann även problemen med igensatta nipplar.

Biofilmen i vattenledningarna försvann med Anolytechs system för desinficering av vatten

Grisproducenten Mansdala Gård på Österlen hade problem med organismer som ledde till biofilm i vattenledningarna. Svenska Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten utan skadliga kemikalier löste problemen.

Familjen Carlsson bedriver uppfödning av grisar på Mansdala Gård och två mindre gårdar i närheten. Ulrika och Sven-Olof köpte gården 1994 och bor i boningshuset byggt 1874. Det drar dock ihop sig för nästa generation att ta över och sonen Christian med hustru Annette  står redo tillsammans med brodern Olof.

        Som ett utslag för att gården ligger i framkant när det gäller kvaliteten på de smågrisar man levererar, utsåg HKScan den till ”Årets Leverantör Gris 2018”.

        – Kul att få uppskattning för det arbete vi lagt ned på att hela tiden försöka utveckla driften och höja kvaliteten på grisarna vi levererar, säger Ulrika Carlsson.

        Hon är litet av en uppfinnarjocke och ligger bl a bakom lösningen med en omvänd dragning av rören för vattennipplarna i båsen, en idé som andra grisuppfödare kopierat. Istället för att smågrisarnas nippel ligger sist på ledningen gör suggans det.

        – Vi kom på att smågrisarna är för svaga för att suga rent nipplarna. Genom att suggans nippel nu ligger sist slipper vi arbetet med att löpande behöva rengöra smågrisnippeln.

Problemen med bakterier i vattnet försvann

Gården har tillräcklig tillgång på vatten men hade tidigare problem med att halten av organismer var för hög och att det bildades en biofilm i vattenledningar.

     – När vi installerade Anolytechs system var vi initialt tvungna att rengöra nipplarna nästan dagligen. Deras miljövänliga lösning var tillräckligt kraftfull för att lösa upp biofilmen, som sedan hamnade i nipplarna. Efter någon vecka var rören rengjorda och problemet försvann. Sedan dess har det fungerat perfekt, säger Christian Carlsson.

Löpande desinficering istället för punktinsatser

Christian menar att hållbarhetstänket idag är en naturlig del av att vara lantbruksföretagare. Att då slippa punktinsatser med skadliga kemikalier för att tillfälligt ta ned bakterienivån känns rätt.

        – Det var en lättnad när vi installerade Anolytechs system som löpande producerar den hypoklorsyra vi behöver här på gården. På samma sätt som vi har solceller för att framställa vår egen el, säger Christian Carlsson.

Certifiering bygger trovärdighet

När Anolytech startade verksamheten 2005 var många skeptiska till företagets nya miljövänligare metod för att desinficera vatten med hypoklorsyra utan skadliga kemikalier. Idag banar en allmänt ökande miljömedvetenhet väg för ett teknikskifte från kemikaliebaserad till Anolytechs miljövänliga desinficering.

        Det miljövänliga är en konsekvens av att AnoDes är en unik pH-optimerad hypoklorsyra framställd av endast vatten, salt och el som avdödar bakterier, virus, mögel, svampar och sporer genom alkoholfri desinfektion av vatten, händer och ytor.

        AnoDes används inom flera områden där man behöver bekämpa oönskade bakterier som t ex campylobakter, cyanobakterier, kolibakterier (E. coli) och legionella bl a för att det är mycket effektivt utan att vara farligt för människor och djur.

        Att tekniken är certifierad enligt ledande standards för hand- och ytdesinficering samt godkänts enligt biociddirektivet, bidrar till ett ökande intresse även från kunder utanför agrosektorn med inriktning på bl a fastigheter, vård, utbildning och industri.

Mansdala Gård (grisproduktion)

ÄGARE

Ulrika och Sven-Olof Carlsson

PLATS

Hammenhög (samt två mindre gårdar i närområdet)

PROFIL

900 suggor producerar årligen 25 000 smågrisar, varav 7 500 går till slakt och resten i mellangårdsavtal. 185 ha brukningsareal med korn, vete, oljeväxter och sockerbetor. 6 heltidsanställda utöver 4 familjemedlemmar. Utsågs av HKScan till ”Årets Leverantör Gris 2018” utifrån stor nogrannhet i rutiner och produktion i kombination med ständigt förbättringsarbete.

BEHOV

Gården tar vatten från egna borrade brunnar. Inga stora problem med varken kvalitetet eller tillgång på vatten, mer än att biofilm i vattenrören blockerade nipplar som därför löpande krävde manuell rengöring som var både tidsödande och tråkig.

LÖSNING

Med Anolytechs lösning sänktes nivån på organismer i vattenledningarna. Tillsammans med biofilmen försvann även problemen med igensatta nipplar.

Sammanfattning

  • Kraven på minskad kemikalieanvändning är höga för aktörer inom livsmedelsindustrin och andra branscher med känsliga produkter och miljöer. Det är en avgörande anledning till varför allt fler aktörer väljer att samarbeta med Anolytech för att producera den miljövänliga pH-optimerade hypoklorsyran AnoDes på plats.
  • Ofarlig för människor och djur – hypoklorsyra ingår naturligt i immunsystemet hos människor och djur. AnoDes är pH-neutral och irriterar därför inte hud och slemhinnor. Den är heller inte korrosiv vid normal dosering.
  • Effektivt och miljövänligt – AnoDes är så effektivt att det räcker med en låg kontinuerlig dosering för att avdöda bakterier, virus, sporer och svampar. AnoDes framställs av vatten, salt och el och innehåller inga giftiga restprodukter och kan därför ledas direkt ut i avloppet.
  • Skyddande barriär året runt – Kontinuerlig tillförsel av små doser AnoDes i vattensystemet fungerar som en skyddande barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.
  • Testat och godkänt – Anolytechs system är idag installerat hos över 500 kunder inom olika branscher. AnoDes uppfyller tillämpliga europeiska standarder för desinfektionsmedel och är godkänt enligt Biociddirektivet artikel 95 samt av EGTOP för ekologisk odling.
  • Ekonomiskt – låg elförbrukning och saltkostnad ger låg driftskostnad vid platsproduktion av AnoDes. Dessutom minskar Anolytechs system förbrukningen av emballage och behovet av miljöfarliga transporter.
  • Performance Warranty – Anolytech ger funktionsgaranti på produktionen av AnoDes för att du som kund skall känna dig trygg med att ditt system fungerar under hela hyresperioden.
Anolytech systemet
Systemet
Anolytech certifikat
Certifikat

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here