Grisarna på Särby Lantbruk

Sörby Gård (grisproduktion)

ÄGARE

Magnus Jansson

PLATS

Badelunda Sörby (utanför Västerås)

PROFIL

Produceras årligen 6 000 smågrisar varav 5 200 föds upp till slakt. Tar som satellitgård till Mycklinge suggring emot 44 suggor var fjärde vecka. 850 ha brukningsareal. Försöker hålla ned klimatavtrycket genom bl a egenodlade ärtor som foder istället för soja, samt med uppvärmning och tork drivna av egen flispanna.

BEHOV

Gården tar vatten från egna brunnar, med kommunal anslutning som extra säkerhet. Problem med foderjäsning i ledningar och att fodernedsläppen packar på.

LÖSNING

Med Anolytechs lösning försvann problemen, vilket lett till bättre foderomvandling, friskare grisar och jämnare kullar. För driften har det medfört en arbetstidsbesparing och färre kemikalier att hantera. En positiv bieffekt är att sommarvattnet till hästplatserna nu är fräscht hela tiden, efter att tidigare ha blivit grönt efter någon dag.

Bättre foderomvandling, friskare grisar och jämnare kullar med Anolytechs desinficering av vatten

Grisproducenten Sörby Gård utanför Västerås hade problem med att foderjäsning i ledningar påverkade foderomvandlingen negativt. Svenska Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten utan skadliga kemikalier löste problemen.

På Sörby Gård utanför Västerås bedriver ägaren Magnus Jansson grisproduktion som satellitgård till Mycklinge suggring. 6 000 smågrisar produceras årligen, varav 5 200 föds upp till slakt.

        Miljömedvetenheten är hög och Magnus gör vad han kan för att hålla ned klimatavtrycket:

        –  Vi försöker producera allt foder själva. Odlar bland annat ärtor för att kunna använda så litet soja som möjligt.

        Andra utslag för miljöambitionen är den plantork man byggde 2020 och som liksom resten av gården värms upp av egen flis i den egna pannan. Dessutom har Magnus i två omgångar investerat i solceller.

Rent vatten ger friskare grisar som växer snabbare

Det cirkulära tänket återkommer i användningen av desinfektionsmedel, där användningen av skadliga kemikalier minskat i och med att gårdsproduktion av Anolytechs hypoklorsyra AnoDes ersatt all användning av andra desinfektionsmedel.

        Anolytechs lösning har visat sig fungera så bra att man även tillsatt AnoDes i foder och foderkar. Därmed har de tidigare problemen med foderjäsning i ledningar och att fodernedsläppen packar på försvunnit, vilket lett till bättre foderomvandling, friskare grisar och jämnare kullar.

        – Förr tvättade vi foderkaren med högtryck. Det behövs inte längre. Dessutom märker vi att det inte luktar lika starkt mellan utfodringarna och att foderjäsningar som ibland orsakade stopp inte längre är ett problem.

Fler fördelar än gladare grisar

För Sörby Gård har samarbetet med Anolytech medfört flera fördelar utöver att grisarna är piggare och äter mer. De växer snabbare vilket leder till att de blir färdiga tidigare och att Sörby Gård därmed får mer tid mellan omgångarna.

        – Förr var det tajt med tid. Vi flyttade grisar på fredagar, robottvättade under helgen och högtryckstvättade på måndagen innan suggorna flyttade in dagen efter. Nu har vi en veckas tom- och torktid innan en ny omgång flyttar in.

Certifiering bygger trovärdighet

När Anolytech startade verksamheten 2005 var många skeptiska till företagets nya miljövänligare metod för att desinficera vatten med hypoklorsyra utan skadliga kemikalier. Idag banar en allmänt ökande miljömedvetenhet väg för ett teknikskifte från kemikaliebaserad till Anolytechs miljövänliga desinficering.

        Det miljövänliga är en konsekvens av att AnoDes är en unik pH-optimerad hypoklorsyra framställd av endast vatten, salt och el som avdödar bakterier, virus, mögel, svampar och sporer genom alkoholfri desinfektion av vatten, händer och ytor.

        AnoDes används inom flera områden där man behöver bekämpa oönskade bakterier som t ex campylobakter, cyanobakterier, kolibakterier (E. coli) och legionella bl a för att det är mycket effektivt utan att vara farligt för människor och djur.

        Att tekniken är certifierad enligt ledande standards för hand- och ytdesinficering samt godkänts enligt biociddirektivet, bidrar till ett ökande intresse även från kunder utanför agrosektorn med inriktning på bl a fastigheter, vård, utbildning och industri.

Sörby Gård (grisproduktion)

ÄGARE

Magnus Jansson

PLATS

Badelunda Sörby (utanför Västerås)

PROFIL

Produceras årligen 6 000 smågrisar varav 5 200 föds upp till slakt. Tar som satellitgård till Mycklinge suggring emot 44 suggor var fjärde vecka. 850 ha brukningsareal. Försöker hålla ned klimatavtrycket genom bl a egenodlade ärtor som foder istället för soja, samt med uppvärmning och tork drivna av egen flispanna.

BEHOV

Gården tar vatten från egna brunnar, med kommunal anslutning som extra säkerhet. Problem med foderjäsning i ledningar och att fodernedsläppen packar på.

LÖSNING

Med Anolytechs lösning försvann problemen, vilket lett till bättre foderomvandling, friskare grisar och jämnare kullar. För driften har det medfört en arbetstidsbesparing och färre kemikalier att hantera. En positiv bieffekt är att sommarvattnet till hästplatserna nu är fräscht hela tiden, efter att tidigare ha blivit grönt efter någon dag.

Sammanfattning

  • Kraven på minskad kemikalieanvändning är höga för aktörer inom livsmedelsindustrin och andra branscher med känsliga produkter och miljöer. Det är en avgörande anledning till varför allt fler aktörer väljer att samarbeta med Anolytech för att producera den miljövänliga pH-optimerade hypoklorsyran AnoDes på plats.
  • Ofarlig för människor och djur – hypoklorsyra ingår naturligt i immunsystemet hos människor och djur. AnoDes är pH-neutral och irriterar därför inte hud och slemhinnor. Den är heller inte korrosiv vid normal dosering.
  • Effektivt och miljövänligt – AnoDes är så effektivt att det räcker med en låg kontinuerlig dosering för att avdöda bakterier, virus, sporer och svampar. AnoDes framställs av vatten, salt och el och innehåller inga giftiga restprodukter och kan därför ledas direkt ut i avloppet.
  • Skyddande barriär året runt – Kontinuerlig tillförsel av små doser AnoDes i vattensystemet fungerar som en skyddande barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.
  • Testat och godkänt – Anolytechs system är idag installerat hos över 500 kunder inom olika branscher. AnoDes uppfyller tillämpliga europeiska standarder för desinfektionsmedel och är godkänt enligt Biociddirektivet artikel 95 samt av EGTOP för ekologisk odling.
  • Ekonomiskt – låg elförbrukning och saltkostnad ger låg driftskostnad vid platsproduktion av AnoDes. Dessutom minskar Anolytechs system förbrukningen av emballage och behovet av miljöfarliga transporter.
  • Performance Warranty – Anolytech ger funktionsgaranti på produktionen av AnoDes för att du som kund skall känna dig trygg med att ditt system fungerar under hela hyresperioden.
Anolytech systemet
Systemet
Anolytech certifikat
Certifikat

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here