Handbok Legionella

Lilla handboken om Legionella

Välkommen till den lilla handboken om Legionella, en omfattande guide som syftar till att öka medvetenheten, kunskapen och förståelsen för Legionella och dess hälsorisker. Legionella-bakterier utgör en betydande hälsorisk i moderna vattensystem och kräver därför noggrann uppmärksamhet och hantering för att skydda allmänhetens hälsa.

 

Legionella är en miljöburen bakterie som naturligt förekommer i färskvattenmiljöer och jord men blir en hälsorisk när den frodas i konstruerade vattensystem inomhus. Om inte dessa system underhålls korrekt kan Legionella-bakterier föröka sig till farliga nivåer och orsaka sjukdomar som Legionärssjukan och Pontiacfeber.

 

Syftet med denna handbok är att tillhandahålla en översikt av de metoder som används för att testa, identifiera och hantera Legionella. Handboken syftar också till att klargöra lagar och regler som påverkar hantering av Legionella, och den roll som olika myndigheter och fastighetsägare spelar i att förebygga utbrott.

 

Genom att skapa sig förståelse för hur Legionella sprids, hur man kan jobba med riskbedömning och regelbunden testning så skapar man rätt förutsättningar för att kunna jobba för att motverka Legionella. Vi hoppas ni kommer ha nytta av denna handbok i det syftet.

 

Innehåll:

  • Vad är legionella?

  • Regelverk och krav

  • Riskbedömning

  • Testningsmetoder för legionella

  • Exempel från verkligheten

Ladda ner här

Dela inlägget

Mer om Anolytechs metod

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Vad är AnoDes
Certifikat
Warranty