Sandra Lindström, Anolytech

 

Ystadbolaget Anolytech expanderar med ny delägare och fler medarbetare

Anolytech breddar ägarbasen med en ny minoritetsdelägare i form av börsnoterade Latour. Den nya delägaren tillför ett stort industriellt nätverk, erfarenhet av internationalisering och kommersialisering och kapital som stöd för en fortsatt expansion av verksamheten. En direkt konsekvens av ägarförändringen är att Anolytech växer med fem nya medarbetare parallellt med att man ökar satsningen på den norska marknaden.
Intresset för Anolytechs miljövänliga system för desinfektion av vatten ökar parallellt med intresset för FNs Agenda 2030 med globala mål för hållbar utveckling. För att kunna expandera och därmed möta intresset breddar nu bolaget ägarbasen genom en riktad nyemission, där Investment AB Latours dotterbolag Latour Future Solutions AB blir minoritetsägare.– Med Latour som långsiktig partner får vi möjlighet att växa vidare internationellt och samtidigt stärka vår etablerade position inom hållbara lösningar för desinfektion, säger Stefan Fischlein, grundare av Anolytech.– Vi ökar nu personalstyrkan kraftigt för att möta efterfrågan på vårt system. Förra veckan introducerade vi fyra nya svenska och en norsk medarbetare som tillsammans med en ny partner skall stärka närvaron på den svenska och norska marknaden. Dessutom räknar vi med att rekrytera ytterligare två personer före årsskiftet, säger Sandra Lindström, VD på Anolytech.– Ett av våra investeringsområden är lösningar för hållbar vattentillgång. Anolytech erbjuder ett biobaserat cirkulärt system som effektivt förhindrar att oönskade bakterier eller virus sprids via vatten, säger Pelle Mattisson, VD på Latour Future Solutions.


När svenska Anolytech 2005 presenterade ett nytt och miljövänligare sätt att desinficera vatten utan kemikaliervar många skeptiska. 17 år senare framställer företagets utrustning dagligen en unik pH-optimerad hypoklorsyra av vatten, salt och el som avdödar bakterier, virus, mögel, svampar och sporer genom miljövänlig desinficering av vatten, händer och ytor för europeiska kunder inom olika branscher. Produktionen av desinficeringsmedel sker på plats i ett cirkulärt system.
För mer information:

Sandra Lindström, VD Anolytech Norden AB, 0737-57 32 38
Pelle Mattisson, VD Latour Future Solutions AB, 0705-80 06 57
Fredrika Ekman, Investment Director Investment AB Latour, 0725-84 93 43
Svenska Anolytech har utvecklat ett cirkulärt system för att tillverka effektiv miljövänlig desinfektion av vatten baserad på naturens eget desinfektionsmedel hypoklorsyra, som naturligt ingår i immunsystemet hos människor och djur. Bolagets system erbjuds som en paketerad tjänst till kunder inom industri- och livsmedelsproduktion, lantbruk och djurhållning, hotell och fastighet, samt sjuk- och hälsovård. Kunderna återfinns i hela Norden, samt i Tyskland och Spanien. Verksamheten grundades 2005 och har huvudkontor i Ystad med 17 anställda.


Latour Future Solutions AB är ett investeringsområde inom Latour inriktat på tillväxtbolag som utvecklar lösningar för ett hållbart samhälle. Målsättningen är att investeringarna skall skapa ett hållbart samhälle utifrån alla dimensioner; miljömässiga, sociala och ekonomiska.


Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 66 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 20 miljarder kronor. 

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here