Legionella badanläggningar

Legionella vanligt i duschar på Stockholms badanläggningar

Flera larm i media om Legionella i vatten i badanläggningar i början av 2023 visar på behovet av att problemet uppmärksammas och hanteras proaktivt. SVT-inslaget nedan av Sanna Lüning om Stockholms universitets undersökning är fakta som bör tas på allvar.

Stockholms universitet har testat vattnet i 76 bad- och spaanläggningar i 17 av Stockholms kommuner. Hälften av anläggningarna visade positivt för legionellabakterier i vattnet – och flest fynd gjordes i duscharna.

 

– Det förvånade oss att det var så vanligt, säger Eva Jansson miljöinspektör vid Sundbybergs kommun.

 

Totalt togs 216 prover i badanläggningarna, 118 prover hämtades från duschar och 98 prover från bassänger. I cirka vart fjärde provsvar upptäcktes legionella. Vanligast var att legionellabakterierna hittades i duschen, cirka 80 procent av de positiva provsvaren kom därifrån, enligt studien.

 

Även om det är en uppåtgående trend att fler insjuknat i legionella har få fall rapporterats från just badanläggningar. Totalt rapporterades 55 fall av legionellainfektion 2022 i Stockholms län. Totalt i landet var det 207 fall, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten.

 

Nytt EU-direktiv väntar

Badanläggningar tar kontinuerligt prover i sina bubbelpooler, men liknande provtagning görs inte i duschar. 2023 kommer ett nytt EU-direktiv för dricksvatten och som också omfattar legionella. Det kan leda till tydligare regler och vägledning enligt Caroline Schönning som är mikrobiolog vid Folkhälsomyndigheten. Men hon flaggar för att direktivet kan ta flera år att implementera i Sverige.

 

Kort om Legionella:
  • Bakterien förekommer naturligt i jord, sjöar och vattendrag
  • Bakterier kan finnas i distributionsnäten för vatten och i varmvattenberedare, vattensystem, luftkonditionering och kyltorn
  • Bakterierna förökar sig främst i temperaturintervallet 20–45 °C, men studier har visat att de kan överleva i temperaturer över 70°C i amöbor
  • Sprids genom inandning av vattenaerosoler, små mikroskopiska vattendroppar även kallad vattendimma
  • Sjukdomen är anmälningspliktig


Källa: Folkhälsomyndigheten

 

Läs artikeln och se videon: Följ med in i Sundbybergs badhus där legionella hittades och hör om nya direktivet.

 

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here