dricksvattendirektiv

3 viktiga delar av nya dricksvattenreglerna för fastighetsägare

EU’s nya dricksvattendirektiv landade vid årsskiftet i skärpta svenska regler för säkert dricksvatten. Bland nyheterna finns gränsvärden, nya krav på kontroller och krav på att göra riskbedömningar tidigare i dricksvattenkedjan.

Hela det nya svenska regelverket för dricksvatten kan laddas hem här

 

Här är tre exempel på paragrafer man som fastighetsägare bör vara medveten om:

 

6 § Dricksvatten ska vara hälsosamt och rent. Dricksvatten anses vara hälsosamt och rent om det

 

1. inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant antal eller sådana halter att det utgör en potentiell risk för människors hälsa, och

 

2. uppfyller de gränsvärden som anges i bilaga 1.

 

16 § Verksamhetsutövare som producerar dricksvatten ska säkerställa att beredningskemikalier och filtermaterial som kommer i kontakt med dricksvatten inte direkt eller indirekt äventyrar skyddet av människors hälsa, inte har en negativ inverkan på vattnets färg, lukt eller smak, inte oavsiktligt främjar mikrobiell tillväxt och inte förorenar vattnet i högre grad än vad som är nödvändigt för det avsedda syftet.

 

Bilaga 2 innehåller en förteckning över de beredningskemikalier som får användas vid beredning av dricksvatten samt ändamål och villkor för användningen.

 

22 § Verksamhetsutövare ska följa det undersökningsprogram som kontrollmyndigheten har fastställt.

 

Undersökning avseende andra mikroorganismer, parasiter och ämnen än de som anges i undersökningsprogrammet ska ske om det finns anledning att misstänka att de kan förekomma i sådant antal eller sådana halter att det kan utgöra en risk för människors hälsa.

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here