Odling vattenbäddar

Nyttogrönt (Livesmedelsproduktion)

ÄGARE

Kenneth Bendroth

PLATS

Munka-Ljungby

PROFIL

Hydrofonisk inomhusodling året runt med målet att få fram de bästa groddarna och skotten i Skandinavien.

BEHOV

Problem med biofilm på golvet i odlingens hall och i vattenmunstycken för bevattning, samt små flugor i odlingen.

LÖSNING

Med Anolytechs lösning växer groddarna bättre och ser grönare och fräschare ut. Samtidigt är rötterna fräschare och hälsosammare, vilket öppnar upp för fler affärs möjligheter för Nyttogrönt att sälja och använda rötter istället för att slänga dem som tidigare.

Så förlängs hållbarheten på groddar med Anolytechs system för desinficering av vatten

Odlingsföretaget Nyttogrönts problem med bakterier gjorde att rötterna på deras ekologiska groddar ruttnade. Lösningen blev svenska Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten utan skadliga kemikalier.

På Nyttogrönt i skånska Munka-Ljungby odlas det inomhus året runt med målet att producera de bästa groddarna och skotten i Skandinavien.

        Att odlingen är hydroponisk innebär att man odlar i vatten istället för i jord, vilket gör att kraven på bakteriefritt vatten är mycket höga. Samtidigt är verksamheten certifierad enligt både Krav och Svenskt Sigill och miljömedvetenheten är därmed hög.

Rent vatten viktigt för att bli bäst

Man är på god väg att nå sitt mål att bli ledande i Skandinavien, men för det krävdes en effektiv hantering av ett tidigare problem med att groddarnas rötter ruttnade och blev bruna. Lösningen fanns runt hörnet i form av en nytt svenskt system som desinficerar vatten utan miljöfarliga kemikalier.

        – Vi la flera år på att testa olika metoder för att få bort bakterier i vattnet som gjorde att groddarnas rötter ruttnade, men fick aldrig riktigt till det. Av en händelse sprang jag på en ny svensk metod som passade vår miljöprofil och nu är det problemet ur världen, samtidigt som vi förlängde hållbarhetstiden med 30 procent, säger Kenneth Bendroth, grundare och VD för Nyttogrönt.

Anolytechs cirkulära system gör skillnad

Företaget bakom det nya systemet heter Anolytech, är svenskt och beläget utanför Ystad.

        De framställer AnoDes, en unik pH-optimerad hypoklorsyra framställd av vatten, salt och el som avdödar bakterier, virus, mögel, svampar och sporer genom miljö­vänlig desinficering av vatten, händer och ytor.

        Idag används Anolytechs teknik inom flera områden där man behöver bekämpa oönskade bakterier. En anledning är att AnoDes är mycket effektiv utan att vara farlig för människor och djur.

Certifiering bygger trovärdighet

När verksamheten startade 2005 var många skeptiska till deras miljövänligare metod för att desinficera vatten utan skadliga kemikalier. 16 år senare banar en allmänt ökande miljömedvetenhet väg för ett teknikskifte från kemikaliebaserad till Anolytechs miljövänliga desinficering.

        Att tekniken nyligen certifierats enligt ledande standards för hand- och ytdesinficering samt godkänt enligt biociddirektivet bidrar till ett ökande intresse från kunder i nya branscher. Samtidigt ökar antalet förfrågningar från odlare med olika inriktning, som t.ex. svamp, kryddor och fisk.

Fler fördelar än längre hållbarhet

För Nyttogrönt har samarbetet med Anolytech utöver längre hållbarhetstid och friskare rötter även medfört andra fördelar.

        Bl a är biofilmen som tidigare fanns på golvet i odlingshallen och i vattenmunstycken för bevattning borta, antalet småflugor i odlingen har minskat och groddarna både växer bättre och ser grönare och fräschare ut. Med fräscha och friska rötter öppnar sig även fler affärsmöjligheter för nyttogrönt, där rötterna kan säljas vidare och användas istället för att slängas som de gjort tidigare.

        Nyttogrönt har därför beslutat att investera i ytterligare två nya system från Anolytech.

Nyttogrönt (Livesmedelsproduktion)

ÄGARE

Kenneth Bendroth

PLATS

Munka-Ljungby

PROFIL

Hydrofonisk inomhusodling året runt med målet att få fram de bästa groddarna och skotten i Skandinavien.

BEHOV

Problem med biofilm på golvet i odlingens hall och i vattenmunstycken för bevattning, samt små flugor i odlingen.

LÖSNING

Med Anolytechs lösning växer groddarna bättre och ser grönare och fräschare ut. Samtidigt är rötterna fräschare och hälsosammare, vilket öppnar upp för fler affärs möjligheter för Nyttogrönt att sälja och använda rötter istället för att slänga dem som tidigare.

Sammanfattning

  • Kraven på minskad kemikalieanvändning är höga för aktörer inom livsmedelsindustrin och andra branscher med känsliga produkter och miljöer. Det är en avgörande anledning till varför allt fler aktörer väljer att samarbeta med Anolytech för att producera den miljövänliga pH-optimerade hypoklorsyran AnoDes på plats.
  • Ofarlig för människor och djur – hypoklorsyra ingår naturligt i immunsystemet hos människor och djur. AnoDes är pH-neutral och irriterar därför inte hud och slemhinnor. Den är heller inte korrosiv vid normal dosering.
  • Effektivt och miljövänligt – AnoDes är så effektivt att det räcker med en låg kontinuerlig dosering för att avdöda bakterier, virus, sporer och svampar. AnoDes framställs av vatten, salt och el och innehåller inga giftiga restprodukter och kan därför ledas direkt ut i avloppet.
  • Skyddande barriär året runt – Kontinuerlig tillförsel av små doser AnoDes i vattensystemet fungerar som en skyddande barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.
  • Testat och godkänt – Anolytechs system är idag installerat hos över 500 kunder inom olika branscher. AnoDes uppfyller tillämpliga europeiska standarder för desinfektionsmedel och är godkänt enligt Biociddirektivet artikel 95 samt av EGTOP för ekologisk odling.
  • Ekonomiskt – låg elförbrukning och saltkostnad ger låg driftskostnad vid platsproduktion av AnoDes. Dessutom minskar Anolytechs system förbrukningen av emballage och behovet av miljöfarliga transporter.
  • Performance Warranty – Anolytech ger funktionsgaranti på produktionen av AnoDes för att du som kund skall känna dig trygg med att ditt system fungerar under hela hyresperioden.
Anolytech systemet
Systemet
Anolytech certifikat
Certifikat

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here