Gallus Elit (kycklingproduktion)

ÄGARE

Peter Vårenius

PLATS

Vinterled (utanför Mariefred)

PROFIL

Producerar knappt 2 miljoner slaktkycklingar per år. På 50-talet först i Sverige med modern avels- och kläckeriverksamhet baserad på den amerikanska nyheten broiler. Idag en av en av landets större fjäderfägårdar.

BEHOV

Gårdens fem längor (”hus”) tar vatten från egna brunnar. Problem med tillväxten trots att man laborerade med olika foder, temperatur och ventilation. Djurens dricksvatten är uppvärmt, vilket bidrar till bakterietillväxt.

LÖSNING

Med Anolytechs lösning förbättrades kvaliteten på vattnet, med följd att problemen försvann.

Problemen med tillväxten försvann med Anolytechs miljövänliga desinficering av vatten

Kycklingproducenten Gallus Elit utanför Mariefred fick problem med djurens tillväxt. Olika lösningar testades men först med svenska Anolytechs system för desinficering av vatten utan skadliga kemikalier försvann problemen.

På Vinterled huserar en fjäderfägård med massor av svensk höns- och kycklinghistorik. Redan för 100 år sedan sägs gården ha varit platsen där ”djurdoktorn Lotta” kunde bota sjuka djur. 1956 byggde docent Börje Hansen upp en modern avels- och kläckeriverksamhet baserad på den amerikanska nyheten broiler. Det var därmed på Vinterled som den moderna slaktkycklingproduktionen tog fart i Sverige.

        Gården har därefter ägts av bl a KF och Lantmännen, men tillhör sedan 2001 Peter Vårenius. Han har byggt ut den efterhand till att idag omfatta fem längor som sammantaget rymmer 200-220 000 kycklingar per kull.

        – Vi försöker kombinera storskalighet med omtanke om djuren. Det senare tar sig bland annat uttryck i att vi värmer vattnet de dricker. Därmed slipper vi kondens samtidigt som och jag tror att det är bra för kycklingarna att vattnet inte är alltför kallt.

Rent vatten ger friskare kycklingar som växer snabbare

En nackdel med att värma upp vattnet är att bakterietillväxten ökar. Det kan ha varit en anledning till att tillväxten under en period inte utvecklades som tänkt.

        – Vi testade olika foder och justerade temperatur och ventilation i husen, men inget hjälpte. Vi provade då att rena vattnet med olika filter, men först när vi tillförde Anolytechs hypoklorsyra fick vi rätt tillväxt.

        Kycklingarna är mycket känsliga för bakterier och virus, så i efterhand är det uppenbart att problemet låg i vattenkvaliteten.

        – Även om vi hanterar många djur på ett år så krävs det djuröga för att de skall må bra och utvecklas väl. Man måste röra sig bland djuren för att tidigat snappa upp om något är fel. Små detaljer kan göra stor skillnad för hur de utvecklas.

        En anledning till att han är nöjd med systemet från Anolytech är att det kontinuerligt tillför en låg dos av hypoklarsyra som är helt ofarlig för kycklingarna. Det gör att den ömtåliga balansen i vattenkvaliteten är konstant under den tid de tillbringar i hans hus.

Certifiering bygger trovärdighet

När Anolytech startade verksamheten 2005 var många skeptiska till företagets nya miljövänligare metod för att desinficera vatten med hypoklorsyra utan skadliga kemikalier. Idag banar en allmänt ökande miljömedvetenhet väg för ett teknikskifte från kemikaliebaserad till Anolytechs miljövänliga desinficering.

        Det miljövänliga är en konsekvens av att AnoDes är en unik pH-optimerad hypoklorsyra framställd av endast vatten, salt och el som avdödar bakterier, virus, mögel, svampar och sporer genom alkoholfri desinfektion av vatten, händer och ytor.

        AnoDes används inom flera områden där man behöver bekämpa oönskade bakterier som t ex campylobakter, cyanobakterier, kolibakterier (E. coli) och legionella bl a för att det är mycket effektivt utan att vara farligt för människor och djur.

        Att tekniken är certifierad enligt ledande standards för hand- och ytdesinficering samt godkänts enligt biociddirektivet, bidrar till ett ökande intresse även från kunder utanför agrosektorn med inriktning på bl a fastigheter, vård, utbildning och industri.

Gallus Elit (kycklingproduktion)

ÄGARE

Peter Vårenius

PLATS

Vinterled (utanför Mariefred)

PROFIL

Producerar knappt 2 miljoner slaktkycklingar per år. På 50-talet först i Sverige med modern avels- och kläckeriverksamhet baserad på den amerikanska nyheten broiler. Idag en av en av landets större fjäderfägårdar.

BEHOV

Gårdens fem längor (”hus”) tar vatten från egna brunnar. Problem med tillväxten trots att man laborerade med olika foder, temperatur och ventilation. Djurens dricksvatten är uppvärmt, vilket bidrar till bakterietillväxt.

LÖSNING

Med Anolytechs lösning förbättrades kvaliteten på vattnet, med följd att problemen försvann.

Sammanfattning

 

  • Kraven på minskad kemikalieanvändning är höga för aktörer inom livsmedelsindustrin och andra branscher med känsliga produkter och miljöer. Det är en avgörande anledning till varför allt fler aktörer väljer att samarbeta med Anolytech för att producera den miljövänliga pH-optimerade hypoklorsyran AnoDes på plats.

 

  • Ofarlig för människor och djur – hypoklorsyra ingår naturligt i immunsystemet hos människor och djur. AnoDes är pH-neutral och irriterar därför inte hud och slemhinnor. Den är heller inte korrosiv vid normal dosering.

 

  • Effektivt och miljövänligt – AnoDes är så effektivt att det räcker med en låg kontinuerlig dosering för att avdöda bakterier, virus, sporer och svampar. AnoDes framställs av vatten, salt och el och innehåller inga giftiga restprodukter och kan därför ledas direkt ut i avloppet.

 

  • Skyddande barriär året runt – Kontinuerlig tillförsel av små doser AnoDes i vattensystemet fungerar som en skyddande barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.

 

  • Testat och godkänt – Anolytechs system är idag installerat hos över 500 kunder inom olika branscher. AnoDes uppfyller tillämpliga europeiska standarder för desinfektionsmedel och är godkänt enligt Biociddirektivet artikel 95 samt av EGTOP för ekologisk odling.

 

  • Ekonomiskt – låg elförbrukning och saltkostnad ger låg driftskostnad vid platsproduktion av AnoDes. Dessutom minskar Anolytechs system förbrukningen av emballage och behovet av miljöfarliga transporter.

 

  • Performance Warranty – Anolytech ger funktionsgaranti på produktionen av AnoDes för att du som kund skall känna dig trygg med att ditt system fungerar under hela hyresperioden.
Anolytech systemet
Systemet
Anolytech certifikat
Certifikat

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here