Legionella sanering

Effektiva åtgärder och sanering mot Legionella

Legionärssjukan, en lunginflammation orsakad av Legionella-bakterier, utgör en allvarlig hälsorisk i miljöer med vattensystem som kyltorn, duschinstallationer och äldre vattenledningar.

 

Att förstå hur man effektivt kan bekämpa och förebygga Legionella är avgörande för att skydda människors hälsa. Upptäcker man Legionella-problem bör man snabbt åtgärda det med hjälp av till exempel sanering och desinficering.

Vad är Legionella?

Yasuragi LegionellasmittaLegionella är en typ av bakterie som finns naturligt i sötvattensmiljöer, såsom sjöar och floder. Problemet uppstår dock när dessa bakterier kommer in i våra vattensystem, där de kan föröka sig till farliga nivåer under gynnsamma förhållanden. 

 

Legionella är bakterier som trivs i bäst i temperaturer mellan 20-45°C samt i stillastående vattenmiljöer. 

 

När människor andas in aerosoler (vattendroppar i luften) som innehåller legionellabakterier, kan de utveckla legionärssjukan, en allvarlig form av lunginflammation. Det finns även en mildare sjukdom som kallas Pontiacfeber, vilken orsakas av samma bakterie men resulterar i influensaliknande symptom. Det är viktigt att notera att legionärssjukan inte sprids från person till person, utan genom inandning av kontaminerade vattendroppar.

 

Legionella är en så kallad anmälningspliktig sjukdom. Det betyder att den läkare som upptäcker att någon har sjukdomen måste rapportera det till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten.

Identifiering av riskområden

Det är viktigt att regelbundet övervaka och underhålla vattensystem för att minska risken för bakteriens tillväxt och spridning. Genom att förstå Legionellans natur kan vi vidta rätt åtgärder för att försäkra oss om ett Legionella-fritt vatten.

 

Duschmunstycke, Legionella saneringRiskområden för Legionella-tillväxt inkluderar platser där vatten kan stagnera vid temperaturer mellan 20°C och 45°C. Detta inkluderar ofta kyltorn, varmvattenberedare, och inaktiva vattenledningar, så kallade blindledningar. Men även ändpunkter så som duschmunstycken.

 

Regelbunden riskbedömning av dessa områden är avgörande för att identifiera och åtgärda potentiella hot innan de blir problem. 

Förebyggande Åtgärder

Förebyggande av Legionella kräver en proaktiv strategi. Några förebyggande åtgärder. 

 

-Jobba med kontinuerlig desinficering

 

-Upprätthålla vattensystem vid korrekta temperaturer. 50 grader vid tappvattenstället är vad Boverket säger.

 

-Undvik stillastående vatten. Bygg bort blindledningar som kan bli en grogrund för bakterietillväxt.

 

-Vid nybyggnation finns regler hur man ska bygga för att förhindra att till exempel varmvatten värmer kallvatten. Har man äldre fastigheter kan man behöva bygga om sitt vattensystem.

 

Vill man försäkra sig om ett Legionella-fritt vatten rekommenderar vi att jobba med kontinuerlig desinficering enligt Anolytechs metod, vilket innebär att man doserar en liten dos hypoklorsyra i vattenssystemet för att garantera bakteriefritt vatten. Hypoklorsyra påverkar inte dricksvattenkvalitén. 

Saneringsprocessen

Vid upptäckt av Legionella är det viktigt att agera snabbt för att sanera det drabbade systemet. 

 

Man kan jobba med punktinsatser eller kontinuerlig desinficering. Punktinsatser kan inkludera termisk desinfektion, där vatten värms upp till en temperatur som dödar bakterierna, eller kemisk desinfektion med biocider som är effektiva mot Legionella. 

 

Punktinsatser är gamla metoder men långt ifrån de bästa. Största nackdelar med punktinsatser är att det bara är en tidsfråga innan bakterierna kommer tillbaka eftersom man inte tar bort kärnproblemet. Legionella-bakterier lever naturligt i våra sjöar och vattendrag så bakterierna kommer alltid att hitta sin väg tillbaka i våra vattensystem. 

 

Kontinuerlig desinficering är en metod som, till skillnad från punktinsatser, innebär en ständig tillämpning av desinfektionsmedel för att upprätthålla en låg bakterienivå. Denna metod är särskilt värdefull i miljöer där det är kritiskt att kontrollera och minska mikroorganismer kontinuerligt som i vårt dricksvatten. Med kontinuerlig desinficering risker man aldrig att uppnå höga bakteriehalter utan man får ett mycket säkrare vatten genom hela vattensystemet.

 

Använder man sig av Anolytechs teknik så får man resultat direkt. Från det att AnoDes, en pH-optimerad hypoklorsyra når bakterierna, elimineras de.

Vi bekämpar Legionella

Kontinuerlig desinficering enligt Anolytechs metod, representerar en modern och hållbar metod för att bekämpa mikroorganismer som inte påverkar dricksvattenkvalitén, vilket innebär att man kan använda det i bostadshus, vårdhem och sjukhus utan att det påverkar de som vistas i fastigheten.

 

Desinficeringssystemet

Genom att kontinuerligt och automatiskt dosera AnoDes i ett vattensystem säkerställs bakteriefritt vatten utan de nackdelar som många andra metoder medför. AnoDes är en pH-optimerad hypoklorsyra och finns naturligt i vårt immunförsvar för att motverka virus och bakterier. Genom att säkerställa ett bakteriefritt vatten kan du också säkerställa ett Legionella-fritt vatten.

 

Misstänker ni Legionella problem i er verksamhet? Vi erbjuder även Legionella-test. Kontakta oss för mer information.

Är Legionella ett problem i Sverige?
Play Video about Är Legionella ett problem i Sverige?

Tillväxt av bakterier

Relevanta länkar