Legionella i badhusets duschar

Legionella-bakterier lever i vatten och på badhuset är det just vatten som står i fokus. Det är lätt att tro att det är pooler och spabad som utgör den största risken för Legionellasmitta på ett badhus, men så är det inte. Duscharna utgör också en betydande risk för smitta och det finns en risk att man glömmer bort det.

Så sprids Legionella på badhus

När Legionella-bakterier tar sig in i ett vattensystem, kan de föröka sig snabbt under rätt förhållanden. Om det finns sediment eller biofilm i slangar och rör, stillastående vatten och rätt temperatur, skapas en idealisk miljö för bakteriernas tillväxt. Legionella sprids via aerosoler som man andas in, till exempel vattenånga från varma pooler och duschar.

 

Det är inte alla som blir sjuka av att andas in Legionella-bakterier. Men personer med nedsatt immunförsvar löper större risk för att drabbas av Legionärssjuka, en kraftig lunginflammation. Legionella-bakterier kan även ge upphov till Pontiacfeber som är en mildare form av influensa.

Legionella ofta ett problem i duschar

När badhus får stängas ner på grund av Legionella-utbrott, är det för det många gånger på grund av att bakterierna har fått fäste och sprids via duschar. Duschar erbjuder en idealisk miljö för Legionella. Duschslangar kan agera som blindledningar där stillastående vatten uppstår, och på många badhus går det inte att reglera temperaturen själv, utan vattnet håller konstant 38 grader. Därför är det viktigt att jobba med bra rutiner och regelbunden kontroll av vattensystemet och duscharna.

 

Riskfaktorer i badhusets duschar

Stillastående vatten: Vatten som inte cirkulerar regelbundet ger bakterierna tid att föröka sig.

 

Biofilm och sediment: Avlagringar i duschslangar och rör kan skydda bakterierna från desinfektionsmedel och göra dem svårare att eliminera.

 

Gamla vattensystem: Är badhuset gammalt där många ombyggnationer gjort så finns det står risk för problem med blindledningar som gör det svårt att verkligen få bukt med Legionellatillväxt.

Vad kan man göra för att minska risken?

För att duscharna på ett badhus ska vara säkra så behöver man ha bra underhållningsrutiner men även genomföra regelbundna kontroller av vattensystemet samt utföra Legionella-test. På så sätt kan man få en bild över statusen på vattensystemet. För att minimera risken för Legionella-utbrott i duschar är det viktigt att jobba med följande åtgärder.

 

Regelbunden rengöring och desinfektion: Använd desinfektionmetoder specifikt utformade för att bekämpa Legionella-bakterier och rengör duschar och rörsystem regelbundet.

 

Vattentemperaturkontroll: Enligt Boverkets regler ska varmvattnet hålla 50 grader i tappstället och VVC.

 

Systematisk spolning: Se till att vatten i duschar och rörsystem cirkulerar regelbundet för att undvika stillastående vatten.

 

Vattenkvalitetsövervakning: Utför regelbundna tester av vattenkvaliteten för att tidigt upptäcka förekomst av Legionella-bakterier.

 

Personalutbildning: Säkerställ att personalen är medveten om riskerna med Legionella och vet hur man förebygger och hanterar utbrott.

 

Jobba med permanenta lösningar

När ett badhus drabbas av ett Legionellautbrott leder detta till en utredning för att hitta smittkällan. Efter sanering och behandling kan badhuset öppna igen. Det finns dock alltid en risk för återfall. Det kan vara svårt att säkerställa att alla smittkällor har eliminerats, och minimala mängder av bakterier kan ibland finnas kvar utan att upptäckas. Dessa kan senare växa till sig om problemet inte har åtgärdats permanent.

 

Om ett badhus vidtar rätt åtgärder och arbetar med kontinuerlig desinficering, minskar risken för återfall avsevärt. Gör man som Valhallabadet i Göteborg och implementerar Anolytechs lösning för att säkerställa ett bakteriefritt vatten hela vägen så har man säkrat upp trots problem med till exempel blindledningar.

 

Varje badhus kan göra en insats genom att lära sig mer om nya metoder och teknik för att hålla duschar och spabad fria från Legionella.

Misstänker ni Legionella? Beställ test

Är du orolig för att ni har problem med Legionella? Första steget är att testa. Beställ enkelt snabb- eller labbtest här.

Dela inlägget

Relevanta länkar

Mer om Anolytechs metod

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Vad är AnoDes
Certifikat
Warranty