Kenneth Gunnarsson

Rista Mjölkgård

ÄGARE

Karl-Gunnar och Kristina Gunnarsson (tredje generationen). Sonen Kenneth och brodern Krister förväntas ta över tillsammans med respektive.

PLATS

Alunda (utanför Uppsala)

PROFIL

Producerar konsumtionsmjölk för kunder i Mälardalen. Totalt 350 djur, varav 200 mjölkkor. 300 ha brukningsareal. Mjölkningsrobot installerades 2018. Ny maskinhall 2019. Nya spannmålssilos 2020.

BEHOV

Gården hämtar vatten från fyra egna brunnar. Storregn och islossning på våren skapar problem med bakterier i ytvatten, som leder till biofilm med bakterier i kornas vattenkar. ARLAs/SLVs kontrollprogram för hygien ökar löpande behovet av att hantera bakterier, eftersom färre bakterier i mjölken ger bättre betalt. Samtidigt sänker friskare djur kostnaden för antibiotika och veterinärstöd.

LÖSNING

Med Anolytechs lösning försvann vattenfilmen, vilket gjort djuren friskare genom bättre juverhälsa och därmed mindre akut mastit.

Färre bakterier gav friskare kor med svenska Anolytechs system för desinficering av vatten

Rista Mjölkgård utanför Uppsala hade problem med en biofilm med bakterier i karen med kornas dricksvatten. Lösningen blev ett system för desinficering av vatten utan skadliga kemikalier från svenska Anolytech.

Familjen Gunnarsson är bönder sedan fyra generationer. Karl-Gunnar driver tillsammans med hustrun Kristina och sönerna Kenneth och Krister två gårdar i Alunda utanför Uppsala.

        Krister ansvarar för växtodlingen och Kenneth för djurhållningen av de totalt 350 djuren, varav 200 är mjölkkor. Man ingår i ett avelsprogram som syftar till att ta fram friskare djur som ger mer avkastning, genom korsavel av Holstein, SLB och Montbeliarde. Ambitionsnivån är hög och djurens välmående prioriterat.

        – En viktig förutsättning för vår verksamhet är tillgången till friskt vatten. Vi tar allt vårt vatten från fyra egna brunnar. Vid storregn och islossning på våren har vi ofta problem med att ytvatten med bakterier bildar en biofilm i kornas dricksvattenkar, säger Kenneth.

        Han menar att om de inte hanterar den kontaminerade biofilmen skapar bakterierna infektioner hos korna, vilket gör dem sjuka, höjer kostnaderna för antibiotika och veterinärstöd samt sänker ersättningen från ARLA. Samtidigt tvingas korna ödsla energi på att hantera bakterier och virus.

        – Med Anolytechs lösning har vi fått bort biofilmen i kornas dricksvatten, vilket gjort djuren friskare genom bättre juverhälsa och därmed minskat risken för akut mastit.

Miljövänlig lösning ersatte skadliga kemikalier

När man 2012 investerade i ett nytt stall hanterades bakteritillväxten med punktinsatser med kemikalier. 2014 övergick man till Anolytechs miljövänliga lösning med AnoDes.

        – Det är ett stort plus för miljön att vi ersatt skadliga kemikalier med AnoDes. Samtidigt slipper vi som arbetar här hanteringen av miljöfarliga ämnen och emballage, vilket känns väldigt bra.

Anolytechs cirkulära system gör skillnad

När Anolytech startade verksamheten 2005 var många skeptiska till företagets nya miljövänligare metod för att desinficera vatten med hypoklorsyra utan skadliga kemikalier. Idag banar en allmänt ökande miljömedvetenhet väg för ett teknikskifte från kemikaliebaserad till Anolytechs miljövänliga desinficering.

        Det miljövänliga är en konsekvens av att AnoDes är en unik pH-optimerad hypoklorsyra framställd av endast vatten, salt och el som avdödar bakterier, virus, mögel, svampar och sporer genom alkoholfri desinfektion av vatten, händer och ytor.

        AnoDes används inom flera områden där man behöver bekämpa oönskade bakterier som t ex campylobakter, cyanobakterier, kolibakterier (E. coli) och legionella bl a för att det är mycket effektivt utan att vara farligt för människor och djur.

        Att tekniken är certifierad enligt ledande standards för hand- och ytdesinficering samt godkänts enligt biociddirektivet, bidrar till ett ökande intresse även från kunder utanför agrosektorn med inriktning på bl a fastigheter, vård, utbildning och industri.

Rista Mjölkgård

ÄGARE

Karl-Gunnar och Kristina Gunnarsson (tredje generationen). Sonen Kenneth och brodern Krister förväntas ta över tillsammans med respektive.

PLATS

Alunda (utanför Uppsala)

PROFIL

Producerar konsumtionsmjölk för kunder i Mälardalen. Totalt 350 djur, varav 200 mjölkkor. 300 ha brukningsareal. Mjölkningsrobot installerades 2018. Ny maskinhall 2019. Nya spannmålssilos 2020.

BEHOV

Gården hämtar vatten från fyra egna brunnar. Storregn och islossning på våren skapar problem med bakterier i ytvatten, som leder till biofilm med bakterier i kornas vattenkar. ARLAs/SLVs kontrollprogram för hygien ökar löpande behovet av att hantera bakterier, eftersom färre bakterier i mjölken ger bättre betalt. Samtidigt sänker friskare djur kostnaden för antibiotika och veterinärstöd.

LÖSNING

Med Anolytechs lösning försvann vattenfilmen, vilket gjort djuren friskare genom bättre juverhälsa och därmed mindre akut mastit.

Sammanfattning

  • Kraven på minskad kemikalieanvändning är höga för aktörer inom livsmedelsindustrin och andra branscher med känsliga produkter och miljöer. Det är en avgörande anledning till varför allt fler aktörer väljer att samarbeta med Anolytech för att producera den miljövänliga pH-optimerade hypoklorsyran AnoDes på plats.
  • Ofarlig för människor och djur – hypoklorsyra ingår naturligt i immunsystemet hos människor och djur. AnoDes är pH-neutral och irriterar därför inte hud och slemhinnor. Den är heller inte korrosiv vid normal dosering.
  • Effektivt och miljövänligt – AnoDes är så effektivt att det räcker med en låg kontinuerlig dosering för att avdöda bakterier, virus, sporer och svampar. AnoDes framställs av vatten, salt och el och innehåller inga giftiga restprodukter och kan därför ledas direkt ut i avloppet.
  • Skyddande barriär året runt – Kontinuerlig tillförsel av små doser AnoDes i vattensystemet fungerar som en skyddande barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.
  • Testat och godkänt – Anolytechs system är idag installerat hos över 500 kunder inom olika branscher. AnoDes uppfyller tillämpliga europeiska standarder för desinfektionsmedel och är godkänt enligt Biociddirektivet artikel 95 samt av EGTOP för ekologisk odling.
  • Ekonomiskt – låg elförbrukning och saltkostnad ger låg driftskostnad vid platsproduktion av AnoDes. Dessutom minskar Anolytechs system förbrukningen av emballage och behovet av miljöfarliga transporter.
  • Performance Warranty – Anolytech ger funktionsgaranti på produktionen av AnoDes för att du som kund skall känna dig trygg med att ditt system fungerar under hela hyresperioden.
Anolytech systemet
Systemet
Anolytech certifikat
Certifikat

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here