Vattenkvalitetens betydelse för fjäderfä

Vattenkvalitetens Betydelse för Fjäderfä

Att säkerställa högkvalitativt dricksvatten för fjäderfä är avgörande för att upprätthålla en hälsosam och produktiv besättning. Vatten inte bara en grundläggande resurs för liv; det spelar också en kritisk roll i fjäderfäproduktionens framgång. Men att hålla vattnet fritt från skadliga mikroorganismer och biofilm är ofta en utmaning. Här utforskar vi viktiga aspekter av vattenkvalitet och hantering som varje fjäderfäbonde bör vara medveten om.

Vattenåtgång och dess Kontroll

Vattenförbrukningen varierar beroende på flera faktorer, inklusive lufttemperatur och djurens ålder. Värphöns konsumerar mellan 1,5 till 3,5 dl vatten dagligen, medan kycklingars intag är lägre och varierar med ålder och miljö.

 

Regelbunden övervakning av vattenförbrukningen är avgörande, då avvikelser kan indikera hälsoproblem eller andra störningar i stallet, som till exempel en förändring i fodrets kvalitet eller vattenläckor.

Vattenkvalitetens Viktighet

Vatten till fjäderfä ska vara av samma höga kvalitet som människors dricksvatten. Detta innebär regelbunden vattenanalys för att upptäcka och åtgärda eventuella föroreningar som kan leda till sjukdomar eller produktionsstörningar.

 

Även om dricksvattnet är av hög kvalitet när det kommer in i anläggningen, så riskerar det att försämras på vägen genom stallen. För även om det inkommande vattnet håller hög kvalitet, kan djuren själva tillföra nya bakterier.

 

När vattnet kontaminerats av bakterier kan det göra djuren sjuka, men också försämra deras förmåga att ta till sig näringen från fodret. Under natten när vattnet är stillastående eller när djuren är små blir det bra förutsättningar för bakterietillväxt i ett varmt stall.

 

Ett kontaminerat vatten påverkar hela fodergivan och kan göra att ett högkvalitativt (ofta dyrt) foder inte får rätt förutsättningar att göda djuren. Varierar bakterienivån i vattnet över tid blir det även svårare att bedöma hur mycket foder som ska ges. Om vattnet istället hålls bakteriefritt konstant, blir kycklingarnas tillväxt bättre och skillnaderna mellan batcharna mindre. Ett bakteriefritt vatten är alltså en grundförutsättning för en stabil och kostnadseffektiv produktion.

Systemets Underhåll

För att upprätthålla vattenkvaliteten är det nödvändigt att regelbundet genomspola och underhålla vattensystemet, inklusive rengöring och desinfektion av vattenledningar och utrustning. Detta förhindrar bakterietillväxt och säkerställer att djuren alltid har tillgång till rent och säkert vatten.

 

Att regelbundet spola vattensystemet kräver mycket jobb och det kan inte göras när där är djur i stallet, vilket gör det till en ineffektiv metod. Det kräver också starka kemikalier då bakterier och biofilm haft möjlighet att växa till sig under perioden stallet varit fullt med djur.

Förhindra bakterietillväxt med Anolytechs lösning

Anolytechs unika system säkrar djurens tillgång till friskt vatten genom kontinuerlig dosering av Anolytechs desinfektionslösning AnoDes i dricksvattenledningen. AnoDes avdödar redan i små doser effektivt bakterier, virus, sporer, mögel och svamp samt stoppar tillväxt av biofilm som annars riskerar att täppa till vattensystemet och djurens nipplar och i sin tur utgöra en grogrund för bakterier.

Eftersom AnoDes tillverkas av endast vatten, salt och el innehåller det inte några farliga kemikalier och är helt ofarligt för djuren.

 

Kycklingarnas egen bakterieflora i mage och tarm påverkas till exempel inte av de små doserna AnoDes i vattnet. Tillverkningen av AnoDes sker på plats i en anläggning som man hyr av Anolytech och som kopplas direkt till vattensystemet.

Dela inlägget

Relevanta länkar

Mer om Anolytechs metod

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Vad är AnoDes
Certifikat
Warranty