Misstänker Legionella

Vad ska jag göra om jag misstänker Legionella?

Legionella är en bakterie som kan utgöra en risk i olika vattensystem, inklusive duschinstallationer, kyltorn och bubbelpooler. Kunskapen om var och hur bakterien trivs är avgörande för att kunna vidta rätt åtgärder om man misstänker Legionella. 

Undvik att sprida Legionella

Om du misstänker att Legionella finns i ditt vattensystem, bör du undvika att använda vatten på sätt som kan skapa aerosoler, såsom duschar och bubbelpooler. Dessa aktiviteter kan leda till att bakterier sprids i luften och potentiellt orsakar sjukdom.

 

Som fastighetsägare och byggherrar är man skyldig att arbeta med att förebygga risker och vidta åtgärder när det konstateras brister. Ett sådant arbete inbegriper att man gör en riskanalys samt regelbunden provtagning för Legionella.

 

Misstänker Legionella, undvik att sprida bakterierna

Legionella-testa ditt vattensystem

Snabbtest för legionella

Snabbtest kan utföras direkt på plats med hjälp av testkit som ger svar inom 25 minuter. Dessa test är användbara för att snabbt få en indikation på eventuell närvaro av bakterien. Känsligheten på snabbtest går ner till 100 CFU per liter.

 

Resultat går att läsa av på en sticka likt ett covid-test. Denna typ av test rekommenderar vi som komplement till labbtestet när det finns ett behov av att få snabba svar vid utsatta områden och vid specifika tidpunkter.

 

Labbtest för legionella

För verksamheter som har krav på att lämna in Legionella-prover behöver man göra ett odlingsprov som utförs av ett ISO 11731:2017 certifierat laboratorium. Denna typ av prov ger ett exakt resultat på mängden Legionella-bakterier och är giltigt som intyg enligt svenska regler. Resultat brukar man få inom loppet av två veckor.

 

Man tar vattenprov från utsatt område som sen skickas till laboratoriet i medföljande emballage som man fått vid leverans. Testet måste inkomma till laboratoriet inom 24 timmar från det att testet har utförts.

Legionella test

Steg-för-steg: Hur man testar för Legionella

 

1. Testa i början, mitten och slutet av systemet för att få en översikt över hela vattensystemet. Välj geografiskt skilda tappställen för att testa vid låg omsättning av vatten.

 

2. Samlar in vattenprover från potentiella källor och följ medföljande instruktioner. Vid odlingstester får man med ett emballage där man placerar vattenprovet och beställer upphämtning till labbet. Om man har köpt snabbtesterna följer man de medföljande instruktionerna och får ett resultat inom 25 minuter.

 

Vid positivt testresultat

Enligt EU:s dricksvattendirektiv bör förekomsten av Legionella inte överstiga 1000 CFU per liter. Vid positiva resultat måste du omedelbart vidta åtgärder för att begränsa exponering och risken för sjukdom. Man bör alltid sträva efter att inga Legionella-bakterier ska existera i våra vattensystem där de kan utgöra en hälsorisk.

 

Begränsa risken

Det första steget efter att ha upptäckt Legionella är att omedelbart vidta åtgärder för att begränsa risken för exponering. Detta kan innebära att tillfälligt stänga av delar av vattensystemet eller implementera strikta användningsrestriktioner tills ytterligare åtgärder kan vidtas.

 

Vidta åtgärder

Om testresultaten visar på närvaro av Legionella måste hela vattensystemet behandlas för att eliminera bakterien. Efter saneringen bör en uppföljning genomföras för att säkerställa att behandlingen har varit framgångsrik och att vattensystemet är säkert att använda igen.

 

Sanering med punktinsatser kan göras för att snabbt få ner Legionella-halterna men sedan bör man titta på en mer permanent lösning som håller bakterienivån nere. Jobbar man enbart med punktinsatser så är det bara en tidsfråga innan bakterierna kommer tillbaka.

 

Vad gör man vid positivt legionella prov?

Implementera förebyggande åtgärder

För att förebygga framtida utbrott av Legionella är det viktigt att implementera en permanent lösning som håller bakterienivån nere. En effektiv metod är kontinuerlig desinficering av vattensystemet. Anolytech erbjuder en lösning för vattendesinficering för att säkerställa att ditt vattensystem är fritt från bakterier. Anolytechs metod säkerställer inte bara att befintliga bakterier elimineras utan förhindra också framtida tillväxt.

 

Genom att vara proaktiv och informerad kan du effektivt minimera riskerna för hälsa och välbefinnande relaterade till Legionella. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att vattensystemen är säkra och fria från skadliga bakterier.

 

Anolytechs förebyggande desinficering mot Legionella

Om någon blir sjuk av Legionella

Enligt smittskyddslagen måste fall av Legionella-infektion rapporteras. De som drabbas av sjukdomen ska anmälas både till smittskyddsläkaren i det aktuella landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska Legionella-utbrott ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående för vattenprovtagning.

 

Infektion av Legionella kräver också spårning av smittkällor. Det är avgörande att alla fall av legionärssjuka noggrant undersöks för att identifiera och hantera potentiella smittvägar. Omedelbar provtagning av misstänkta smittkällor är av stor vikt.

 

Misstänker ni Legionella? Beställ test

Är du orolig för att ni har problem med Legionella i någon av era fastigheter? Beställ enkelt snabb- eller labbtest här.

Dela inlägget

Relevanta länkar

Mer om Anolytechs metod

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Vad är AnoDes
Certifikat
Warranty