Pontiacfeber

Vad är Pontiacfeber? Orsaker och symptom

Vid Legionellasmitta så finns det två huvudsakliga sjukdomstillstånd och de är Legionärssjuka eller Pontiacfeber. Pontiacfebern är mindre allvarlig än lungsjukdomen Legionärssjuka men nog så obehaglig. Det rör sig om en influensaliknande sjukdom som orsakas av Legionella pneumophila bakterien som kan finnas i vattensystem.

 

Vi ska se lite närmre på orsaker och symptom för denna sjukdom och givetvis också hur den kan undvikas med rätt hantering av gemensamma vattensystem och kyltorn.

Vad är Pontiacfeber?

Vi skulle kunna beskriva Pontiacfeber som en influensa liknande sjukdom som orsakas av exponering för Legionella-bakterier. Det är särskilt varianten Legionella pneumophila som anses orsaka Pontiacfeber, samma bakterier som orsakar Legionärssjukan.

 

Sjukdomen försvinner normalt sett av sig själv på kort tid och kräver sällan någon särskild behandling. Namnet kommer från det första kända utbrottet av Pontiacfeber som inträffade i Pontiac i USA år 1968. Då visste man dock inte att det var Legionella-bakterier som orsakat sjukdomen. Det skulle dröja till 1978 innan man kunde komma fram till den slutsatsen.

Pontiacfeber symptom

Inkubationstiden för Pontiacfeber är från några timmar till två dygn. Till skillnad från Legionärssjukan påverkar Pontiacfeber inte lungorna och är inte livshotande.

 

Exempel på Pontiacfeber symptom är:

 • Feber
 • Frossa
 • Muskelvärk
 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Rethosta
 • Andningsproblem (inte så vanligt)

Normalt sett så avtar dessa symptom inom 2 till 5 dagar utan behandling med antibiotika. Precis som vid influensa så ordineras vila och det krävs sällan någon sjukhusvistelse till följd av Pontiacfeber.

Är Pontiacfeber och Legionärssjuka samma sak?

Varför vissa får Legionärssjuka och andra Pontiacfeber efter smitta är inte känt. Man tror att det kan ha att göra med det antal bakterier man får i sig. Dessutom kan det vara så att den grundläggande hälsan hos personen som smittas har betydelse.

 

Vi vet ju att många som utsätts för samma smittkälla som de som blir sjuka inte alls uppvisar symptom. Ett starkt immunförsvar tycks ha en nyckelroll så en spekulation skulle kunna vara att den som har ett starkt immunsystem har minskad risk för den farligare lungsjukdomen Legionärssjuka och i stället drabbas av Pontiacfeber.

 

Pontiacfeber

Kan du smitta andra med Pontiacfeber?

Pontiacfeber smittar inte mellan människor. Smittan sker via inandning av aerosoler som innehåller Legionella-bakterier från förorenade vattenkällor. Det betyder att du kan få i dig bakterier via vattenånga och sedan utveckla symptomen inom några timmar till några dagars tid.

 

Möjliga källor för smitta är:

 • Kyltorn och luftkonditioneringssystem
 • Bubbelpooler och pooler
 • Fontäner
 • Duschar

Byggnader som har komplexa VVS-system och kyltorn kräver regelbundet underhåll såväl som tester för att säkra miljön för alla som vistas där vattnet avdunstar eller kommer ut via kranar.

 

Legionella kan smitta i duschen på äldreboende

Diagnos och behandling av Pontiacfeber

När en person kommer till läkaren med symptom på Pontiacfeber så baseras diagnos på symptom och potentiell exponering såväl som urinprov. Det är dock inte alltid man behöver ta några tester för att bekräfta bakterien. Det rör sig trots allt om en sjukdom som har självbegränsande karaktär.

 

På grund av detta så handlar behandling av Pontiacfeber i första hand om att mildra symptom. Personen som har smittats får instruktioner om att vila, dricka ordentligt och kan också få receptfria smärtstillande medel vid huvudvärk. Dessutom krävs det ingen antibiotika som vid Legionärssjuka.

Det förebyggande arbetet är A och O

Något vi med säkerhet kan säga om Legionellasmitta är att det förebyggande arbetet är nyckeln till att minska antalet fall. Det går att kontrollera spridning av Legionella-bakterier genom att ta kål på dessa innan de når människor. Detta görs med rätt typ av hantering av vattensystem och luftkonditioneringssystem.

 

Viktiga förebyggande åtgärder inkluderar:

 • Regelbunden inspektion av system för att upptäcka risk för stillastående vatten och förekomsten av Legionella-bakterier.
 • Rengöring där man spolar bort sediment och avlagringar där bakterier kan ta fäste.
 • Desinfektion så att bakterier som kan överleva kallt såväl som varmt vatten försvinner. Kontinuerlig desinficering är en effektiv metod. Med Anolytechs lösning påverkar man inte dricksvattenkvalitén.
 • Rätt vattentemperatur. Här ska det sägas att Legionella-bakterier kan trivs bäst i temperaturer på mellan 20 och 45 grader. Men kan överleva upp till 70 grader när de lever i amöbor. Värmen på vattnet bör med andra ord gå hand i hand med desinficering som är säker och effektiv.

Genom att de som har ansvar för vatten- och kylsystem förstår hur Legionella-bakterier beter sig och hur dessa kan orsaka Pontiacfeber och Legionärssjuka så förstärks det förebyggande arbetet. Underhållsprotokoll tas på allvar och kunskapen om riskerna kan också leda till att eventuella utbrott av Legionella tas på allvar så att man kan få till en snabb smittutredning och få stopp på utbrottet.

 

Misstänker ni Legionella? Beställ test

Är du orolig för att ni har problem med Legionella? Första steget är att testa. Beställ enkelt snabb- eller labbtest här.

Dela inlägget

Relevanta länkar

Mer om Anolytechs metod

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Vad är AnoDes
Certifikat
Warranty