Legionellabakterier ökar i takt med global uppvärmning

Legionellabakterier ökar i takt med den globala uppvärmningen

Den globala uppvärmningen påverkar oss på många olika sätt. Idag vet vi att ökade temperaturer faktiskt leder till fler dödsfall till följd av värmeböljor. Dessutom kan vi se att ett varmare klimat ökar tillväxten av bakterier, däribland Legionellabakterier. Med fler Legionellabakterier i vårt vatten så ökar risken för sjukdom och det betyder att vi måste bli ännu bättre på att motverka detta.

 

Global uppvärmning ökar även antalet bakterier 

Bakterien Legionella kan orsaka den allvarliga lungsjukdomen Legionärssjukan som är särskilt farlig för äldre personer och personer med underliggande hälsoproblem. Denna bakterie trivs i vattenmiljöer och helst i varmt vatten. Den sprids via aerosoler och kan förekomma i miljöer som kyltorn, varmvattenberedare, spabad, luftkonditioneringsanläggningar.

Legionellabakterien trivs i våra vattensystem

Legionellabakterien, Legionella pneumophila, sprids normalt sett via små droppar av vatten, så kallade aerosoler som vi andas in men kan även spridas via jord. Den smittar alltså inte mellan människor. Idag vet vi att denna bakterie är orsaken till Legionärssjukan som innebär feber, hosta, andningssvårigheter, muskelvärk och huvudvärk.

 

Legionella är utgör en extra stor risk för äldre och de med nedsatt immunförsvar

 

För personer som inte har nedsatt immunförsvar och inte röker är smittan sällan dödlig. Men den kan bli livsfarlig då den sprids bland äldre personer till exempel på äldreboenden och sjukhus. Det är också därför som det är så viktigt att testa gemensamma vattensystem med jämna mellanrum för att behandla och sätta in åtgärder för att få ner bakteriehalten om den upptäcks.

 

Regelbunden övervakning och sanering av vattensystem kan vara avgörande för att förhindra utbrott av Legionärssjukan. Men det kan förstås vara så att ett varmare klimat leder till att vi får tänka om vad gäller risker.

Image by DejaVu Designs on Freepik

Global uppvärmning där isen smälter

Globala uppvärmningen och bakterier

Det pågår en ständig diskussion om den globala uppvärmningen. Bakterier är en viktig del av samtalet och inte bara för att dessa tycks bli fler i takt med klimatförändringarna. Man diskuterar till exempel hur man kan använda sig av bakterier för att få motsatt effekt genom att till exempel bryta ner plast med hjälp av plastätande organismer.

 

Extrema väderförhållanden är något som vi börjar vänja oss vid. Det är inte längre så märkligt med en svensk sommar som känns mer som vinterns semester till Indien än klassisk svensk. Dessutom vet vi att det kan bli tal om regnstormar som slår ut samhällen under flera timmars, kanske dagars, tid.

 

Vatten som står still och som blir varmare ger grogrund för tillväxt av bakterier som finns naturligt i våra vattendrag. Om vi lägger till en plötslig regnstorm som leder till stora översvämningar så är spridningen av dessa bakterier ett faktum.

Översvämningar och Legionellabakterien

Klimatförändringar har lett till att vi oftare drabbas av extremväder. När det regnar kraftigt på ett sätt som våra dagvattensystem inte klarar av så leder det till översvämningar. Risken för att vattenledningar såväl som kylsystem översvämmas ökar. Det här leder till att vi får fuktiga miljöer omkring dessa system där bakterier trivs och snabbt kan spridas.

 

Global uppvärmning ökar risk för extremväder, så som översvämningar

 

Här ser vi också en ökad risk för att Legionellabakterier tar sig in i systemen som annars inte hade varit mottagliga. Om detta inte upptäcks i tid så kan det få katastrofala konsekvenser. Vi kan alltså se att den globala uppvärmningen kräver en bättre förståelse för sambandet mellan översvämningar och spridning av farliga bakterier för att vi fortsatt ska ha säkra vattensystem i våra hem och i offentliga miljöer.

Fler kan smittas via vatten och mat

Värme och häftiga skyfall är en problematisk kombination. Vatten som normalt sett har god kvalitet kan snabbt bli en välkommen plats för bakterier såväl som parasiter. Detta kan leda till att fler smittas av olika typer av bakterier via mat och vatten.

 

Om Legionellabakterier börjar växa i vattenledningar och avkylningsinstallationer där man inte ens tänkt tanken att de skulle förekomma kan detta bli en överraskning. Dessutom så finns det fler ämnen som kan ta sig till vårt dricksvatten och som kan vara farliga för vår hälsa. Detta är för vissa svårt att ens föreställa sig då vi är så vana vid hög kvalitet på vattnet som kommer från kranen.

Det är inte bara värmen som gillas av bakterier

Något som vi inte alltid tänker på är hur vatten som finns i vår natur har egenskaper som sörjer för att det förblir rent och säkert att konsumera. Flöden, salthalter och andra kemiska parametrar som förekommer naturligt i vattendrag och sjöar säkrar att vattenkvaliteten ligger på rätt nivå för oss människor.

 

Men när denna kvalitet påverkas av klimatförändringar så har vi inte längre samma naturliga skydd. En förändrad sammansättning och förändrat flöde kan precis som värmen innebära att det blir särskilt gynnsamma förhållanden för tillväxt av Legionellabakterier.

 

Global uppvärmning påverkar den naturliga balansen

 

Detta är också något att vara uppmärksam på. Utöver att vi testar våra vattensystem för att upptäcka förekomst av Legionellabakterier så bör vi också vara vaksamma omkring naturliga vattenkällors balans och kvalitet. Detta är ju något som ger oss kunskap i god tid så att vi kan sätta in förebyggande resurser där det behövs.

Vad kan vi göra åt spridning och den ökade förekomsten?

Det är givetvis otroligt viktigt att jobba med de underliggande orsakerna till att klimatet förändras på ett sätt som gynnar tillväxt av Legionellabakterier. Nu är detta arbete något som kan komma att ta tid och därför får vi inse att vi har en situation som kräver särskilda insatser.

 

Låt oss inte glömma bort att klimatförändringarna också kan påverka spridningen av Legionellabakterier genom förändringar i miljön. Nya förhållanden kan skapa oväntade smittkällor som vi tidigare inte var medvetna om. Här krävs det utredning och bättre förståelse för förekomsten och spridningen av Legionellabakterier som den ser ut idag.

 

Med många olika åtgärder så kan vi säkra vattnet som vi dricker och sköter vår hygien med. Detta innebär förstås att vi måste jobba med till exempel regelbunden desinficering samt underhålla våra vattensystem med metoder som dödar bakterier och inte gynnar bakterietillväxt. Med bättre övervakning och testning av vattenkvalitet så kan vi även upptäcka och hantera potentiella hot innan de utvecklas till en faktisk katastrof.

 

Förebyggande desinficering med Anolytech

Kontinuerlig desinficering för att förebygga Legionella

För att effektivt förebygga Legionellabakterier är kontinuerlig desinficering av vattensystem avgörande. En lösning som Anolytech erbjuder innebär användning av elektrolyserat vatten, som är en miljövänlig och effektiv metod för att hålla vattensystem fria från Legionellabakterier.

 

Denna metod kan integreras i befintliga system och ger ett kontinuerligt skydd genom att ständigt desinficera vattnet och förhindra bakterietillväxt. Genom att implementera sådana lösningar kan vi säkerställa att våra vattensystem förblir säkra och fria från Legionella.

Misstänker ni Legionella? Beställ test

Är du orolig för att ni har problem med Legionella? Första steget är att testa. Beställ enkelt snabb- eller labbtest här.

Dela inlägget

Relevanta länkar

Mer om Anolytechs metod

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Vad är AnoDes
Certifikat
Warranty