Desinficeringsmetoder

Olika Desinficeringsmetoder: Kontinuerlig Desinficering, Chockklorering och Hetvattenspolning

Inom flera branscher där desinficering är relevant är valet av desinficeringsmetoder av yttersta vikt. Man kan jobba med punktinsatser eller kontinuerlig desinficering. Exempel på punktinsatser är chockklorering och hetvattenspolning. Men vad innebär egentligen kontinuerlig desinficering, chockklorering och hetvattenspolning? Vad skiljer dem åt och vilka för- och nackdelar finns det?

När behöver man jobba med desinficering av vatten?

Desinficering av vatten är avgörande i många sammanhang för att skydda människors hälsa och säkerställa att vattenkvaliteten uppfyller lagstadgade och industriella standarder. Överallt där man behöver ha tillgång till bakteriefritt vatten kan man använda sig av vattendesinficeringen. Man kan jobba med att desinficera många olika typer av vatten så som dricksvatten, processvatten och gråvatten. Ett viktigt område där man jobbar med vattendesinficering är när man vill motverka bakterietillväxt så som till exempel e-coli, listeria, campylobacter, legionella.

Punktinsatser kontra kontinuerlig desinficering

Punktinsatser är gamla metoder men långt ifrån de bästa. Exempel på punktinsatser är chockklorering och hetvattenspolning. Dessa insatser sker oftast när man vill bli av med bakterier i ett vattensystem snabbt. Nackdelar med punktinsatser är att man inte kan använda vattnet under tiden som det desinficeras. Samt att det finns en stor risk att bakterierna kommer tillbaka eftersom man inte tar bort kärnproblemet. Bakterier lever naturligt i våra sjöar och vattendrag. Så bakterier kommer alltid att hitta sin väg tillbaka i våra vattensystem. Men bakterierna kommer även hitta in genom dysor, flottörer nipplar, spolmunstycken, spraymunstycken osv. Det vill säga alla ändpunkter där vatten kommer ut så kommer bakterier in.

Tillväxt av bakterier

 

Kontinuerlig desinficering är en metod som, till skillnad från punktinsatser, innebär en ständig dosering av desinfektionsmedel i vattensystemet för att upprätthålla en låg bakterienivå. Denna metod är särskilt värdefull i miljöer där det är kritiskt att kontrollera och minska mikroorganismer kontinuerligt. Med kontinuerlig desinficering riskerar man aldrig att uppnå höga bakteriehalter utan man får ett mycket säkrare vatten hela vägen ut till ändpunkterna.

Kontinuerlig Desinficering: Håller bakterienivån på en jämn nivå

Ett praktiskt exempel på tillämpningen av kontinuerlig desinficering vid processvatten är underhållet av vattenkvaliteten i simbassänger på badhus. Simbassänger är utsatta för kontinuerlig kontaminering från badande, vilket introducerar bakterier, virus, och andra mikroorganismer till vattnet. Utan effektiv kontroll kan dessa mikroorganismer snabbt föröka sig och leda till hälsorisker för badgäster samt bidra till bildandet av biofilm på bassängens ytor.

 

Legionella som finns i våra sjöar och vattendrag kommer naturligt in med vårt inkommande vatten och när bakterierna når gynnsamma miljöer i våra vattensystem så ökar bakterietillväxten och kan bli en hälsorisk. Men kontinuerlig desinficering ser man till så att bakterierna aldrig får möjlighet att föröka sig och inte heller bilda någon biofilm, även nedströms ända ut till tappstället.

 

Desinficering med AnoDes

Kontinuerlig desinficering, enligt till exempel Anolytechs metod, representerar en hållbar och miljövänlig metod för att bekämpa mikroorganismer som inte påverkar dricksvattenkvalitén, vilket innebär att man kan använda det i bostadshus, vårdhem och sjukhus på ett tryggt och säkert sätt.

 

Genom att kontinuerligt och automatiskt dosera AnoDes i ett vattensystem säkerställs bakteriefritt vatten utan de nackdelar som många andra metoder medför. AnoDes är en pH-optimerad hypoklorsyra och finns naturligt i vårt immunförsvar för att motverka virus och bakterier.

 

Fördelar med Kontinuerlig Desinficering med AnoDes:

  • Effektivitet: Eliminerar kontinuerligt bakterier och virus.
  • Säkerhet: Personalen behöver inte hantera starka och giftiga kemikalier.
  • Mindre miljöpåverkan: Inga farliga kemikalier används. En liten mängd restprodukter som dessutom är så ofarliga att de kan följa med ut i avloppet.
  • Kostnadseffektiv: Minskar behovet av dyra kemikalier och energiintensiva processer.
  • Håller bakterierna borta: Om bakterierna aldrig får möjlighet att växa och föröka sig så tar man även bort problem så som biofilm.

Chockklorering: En Klassisk Men Problemfylld Metod

Chockklorering har använts i årtionden för att desinficera vattensystem, med en kraftig dos av till exempel klor som snabbt dödar bakterier, virus och andra patogener. Men kan även göras med andra kemikalier som väteperoxid, klordioxid eller liknande.

 

Trots dess effektivitet, medför chockklorering flera nackdelar. Korrosion av rör och utrustning, hälsorisker från exponering för höga kemikaliehalter och negativ miljöpåverkan. Dessutom kan frekvent användning leda till resistens hos vissa mikroorganismer, vilket minskar metodens långsiktiga effektivitet.

 

Chockklorering räknas som en punktinsats, då man tillsätter så pass höga doser av kemikalier att vattnet inte blir tjänligt under tiden. Fast chockklorering är effektivt i stunden så tar det sällan bort kärnproblemet och det är bara en tidsfråga innan bakterierna kommer tillbaka.

Hetvattenspolning: Effektiv Men Energiintensiv

Hetvattenspolning innebär att hetvatten med temperaturer över 70°C cirkuleras genom systemet för att döda mikroorganismer. Detta är en vanlig metod som används i till exempel badhus och idrottsanläggningar som inte används nattetid. Men detta är en metod som är energikrävande och kan vara ineffektiv i stora system där det är svårt att upprätthålla den nödvändiga temperaturen genom hela systemet. Dessutom riskerar hetvattenspolning att skada känsliga komponenter.

 

Precis som för chockklorering så kan man inte använda vattnet under tiden som temperaturen höjs då det utgör en risk för skållning för till exempel boende i en bostadsfastighet.

 

Spolning anses också vara en punktinsats då det är något man gör en gång för att förhoppningsvis ta bort bakterier och biofilm i ett vattensystem. Trots att det är mer skonsamt än chockklorering så tar det inte bort kärnproblemet och risken för att bakterier och biofilm kommer tillbaka är stor.

Så vilka desinficeringsmetoder?

Medan chockklorering och hetvattenspolning har sina användningsområden, erbjuder kontinuerlig desinficering med Anolytechs metod en överlägsen lösning som är både effektiv, säker och hållbar. För verksamheter som strävar efter att upprätthålla bakteriefritt vatten utan att kompromissa med säkerhet eller miljö, representerar Anolytechs teknologi framtiden för desinficering.

Dela inlägget

Relevanta länkar

Mer om Anolytechs metod

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Vad är AnoDes
Certifikat
Warranty