Biofilm

Förstå Biofilm: Det Dolda Hotet i Våra Vattensystem och Hur Vi Kan Lösa det

Vatten – livets källa och en ovärderlig resurs i vår vardag. Men bakom dess rena yta kan det dölja sig ett mindre känt men betydande problem: biofilm. Vad är biofilm och varför det är viktigt att hantera?

 

Vad är biofilm

Vad är biofilm?

Biofilm är samhällen av mikroorganismer som fäster vid ytor och varandra, insvepta i en ett skyddande hölje som de själva producerar. Denna ‘klister-liknande’ substans kan bestå av proteiner, DNA och polysackarider.

 

Biofilm finns i nästan alla miljöer där det finns fukt, inklusive naturliga vattenkällor och konstgjorda vattensystem. Intressant är att biofilm kan innehålla en eller flera typer av mikroorganismer, inklusive bakterier, virus, svampar och alger.

 

Hur fungerar biofilm

Hur fungerar det?

En av anledningarna till att biofilm är ett så utbrett problem är dess förmåga att bilda mycket motståndskraftiga strukturer. När mikroorganismer fastnar på en yta, börjar de omedelbart producera den geléaktiga hinnan som skyddar dem från yttre påverkan.

 

Inom biofilmen kan bakterier kommunicera genom ett fenomen som kallas “quorum sensing”, vilket gör det möjligt för dem att anpassa sig och reagera kollektivt mot yttre stressfaktorer. Detta gör dem anmärkningsvärt motståndskraftiga mot både kemiska och biologiska angrepp.

Risken med biofilm

Förutom att orsaka korrosion och blockeringar i vattensystem, kan biofilm vara en källa till sjukdomsspridande mikroorganismer, vilket utgör en risk för människors hälsa. I värsta fall kan biofilmer i dricksvattensystem vara inkubatorer för patogener, inklusive Legionella.

Hur bekämpar vi bakterierna?

Traditionellt har klorbaserade desinfektionsmedel använts för att bekämpa biofilm, men dessa kan vara skadliga för miljön och människors hälsa, samt ha begränsad effektivitet mot biofilm. Det absolut bästa sättet för att bekämpa biofilm är genom att se till att den inte kan få fäste från början.

 

AnoDes - framtidens lösning

AnoDes – framtidens lösning

AnoDes är en revolutionerande pH-optimerad hypoklorsyra som produceras genom elektrolys av salt och vatten, en process som imiterar kroppens eget sätt att bekämpa mikroorganismer. Denna hållbara teknologi avdödar effektivt bakterier, virus, sporer, mögel och svamp, och stoppar tillväxt av biofilm utan de skadliga biverkningarna av traditionella desinfektionsmedel. Anolytechs teknik för att producera och dosera ut AnoDes i vattensystemet är ett tryggt sätt för att säkerställa bakteriefritt vatten.

 

Genom att se till att man har bakteriefritt vatten i sina vattensystem så kan biofilmen aldrig få fäste. Skulle man börja dosera in AnoDes när biofilmen redan fått fäste så arbetar AnoDes successivt bort biofilmen i rören.

Dela inlägget

Relevanta länkar

Mer om Anolytechs metod

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Vad är AnoDes
Certifikat
Warranty