Bakteriefritt vatten räddar liv och
stärker samhällen

I många delar i världen är tillgång till bakteriefritt vatten långt ifrån en självklarhet. Många sjukdomar sprids via dricksvatten vilket orsakar enormt mänskligt lidande, och i vissa fall död. Smittspridning via dricksvatten drabbar även boskap och lantbruk och hämmar livsmedelsproduktionen. Bakteriefritt vatten är alltså en grundläggande förutsättning för att samhällen ska kunna motverka ohälsa, försörja sig, utvecklas och ta sig ur eventuell fattigdom. 

Creating Shared Value (CSV)

På senare år har Corporate Social Responsibility (som ofta innebär ett ensidigt givande av pengar till olika välgörande ändamål), inom många företag bytts ut mot Creating Shared

Value, som innebär att själva affärsmodellen innehåller en dimension av att göra gott på den marknad där företaget agerar. För Anolytechs del handlar det om att skapa samarbeten där vi kan sprida vår kunskap om miljövänlig desinfektion och sälja vårt desinfektionssystem, och därmed bidra till minskad smittspridning, god hälsa och ökat välstånd. Det handlar inte bara om att leverera nya maskiner, utan vi ser även möjligheter i att leverera begagnade maskiner som genomgått funktionskontroll, och som kan erbjudas till ett lägre pris.
       Ännu är vårt CSV-arbete i sin linda, men vi hoppas framöver kunna knyta kontakter med organisationer och samarbetspartners som har verksamhet i länder där behoven av bakteriefritt vatten är stora. Är du intresserad av att höra mer och diskutera olika samarbetslösningar, hör av dig!

Anolytechs globala hållbarhetsmål

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

SÅ HÄR BIDRAR ANOLYTECH TILL DETTA GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor… Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor… Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor…

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

SÅ HÄR BIDRAR ANOLYTECH TILL DETTA GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec…

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

SÅ HÄR BIDRAR ANOLYTECH TILL DETTA GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec…